Obračun zarada, naknade zarade i naknade troškova zaposlenih

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
09.02.2023.
Trajanje kursa:
6 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 23400 din

Opis kursa

Veoma je važno da obračun i isplata zarade bude uređen i izvršen na zakonski propisan način. Samo na takav način će se ispoštovati prava zaposlenih i zaštitiće se prava poslodavca pred nadležnim organima (inspekcije rada, poreska uprava, sud…). Pored zarade, podjednaka pažnja posvećuje se naknadi zarade, naknadi troškova, kao i drugih primanja.

Na seminaru ćete naučiti kako da obračun i isplatu zarade uredite i primenite na propisan način i time izbegnite dugotrajne radne sporove, nepotrebne sudske troškove, visoke novčane kazne i druge sankcije. Takođe, naučićete kako da koristite olakšice za novozaposlene.

Seminar je competency based i praktično će odgovoriti na sva pitanja koja se odnose na obračun zarade, naknade zarade i druga primanja. Imaćete mogućnost da u interaktivnoj atmosferi razgovarate sa stručnjakom za ova pitanja, razmenite iskustva sa kolegama i rešite sve vaše nedoumice i dileme koje se javljaju u svakodnevnom poslovanju.

Ciljna grupa:

Zaposleni na poslovima obračuna zarade, zaposleni koji uređuju opšta radna akta, poslodavci, ostala lica koja u svom poslu koriste znanje iz oblasti zarade (knjigovođe, ekonomsko finansijski veštaci, pravnici ...)

Cilj seminara:

 • Sticanje znanja za samostalno izvršenje obračuna zarada i naknada zarada zaposlenih u privrednom društvu koje se ne finansira iz budžeta, kao i zaposlenih kod preduzetnika, s obračunom poreza i doprinosa,
 • Upoznavanje sa odredbama Zakona o radu, opštim aktima poslodavca (Pravilnik o sistematizaciji, Pravilnik o radu, ugovor o radu, ugovori van radnog odnosa) u delu koji se odnosi na temu zarade,
 • Upoznavanje s rokovima isplate, načinom isplate kao i rokovima zastare zarade zaposlenih.

Teme:

 • Pojam zarade i elementi zarade (osnovna zarada, radni učinak, uvećanje zarade) po Zakonu o radu,
 • Minimalna zarada,
 • Naknada zarade (pojam i oblici),
 • Naknade troškova i druga primanja zaposlenih (regres, topli obrok, naknada za dolazak I odlazak s rada…),
 • Obustave iz zarade,
 • Osnovice za socijalne doprinose (najniža i najviša osnovica),
 • Poreski tretman zarade, naknade troškova i drugih primanja zaposlenih, prihoda iznad propisanog neoporezivog iznosa,
 • Primer obračuna zarade s svim elementima,
 • Propisane evidencije u vezi s obračunom zarada i rokovi čuvanja evidencije obračuna zarade,
 • Oblici rada van radnog odnosa (ugovor o delu, ugovor o dopunskom radu, volontiranje, privremeni i povremeni poslovi…),
 • Propisane olakšice poslodavcima za novozaposlene,
 • Propisane sankcije.

Po završetku seminara, polaznik je osposobljen da:

 • zna koji oblik rada da se u određenim okolnostima primeni (radni odnos, koji rad van radnog odnosa),
 • izvrši obračun zarade odnosno drugog primanja prema obliku angažovanja,
 • obračuna propisane poreze i doprinose,
 • se informiše o elektronskoj poreskoj prijavi,
 • zna koja je to neophodna evidencija o obračunatoj zaradi,
 • se upozna s rokovima obračuna i isplate zarade, s rokovima zastare i drugim bitnim pitanjima.

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com