Kako proceniti rizik od pranja novca

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
19.06.2023.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa

Koje obaveze ima obveznik po Zakonu
o sprečavanju pranja novca i
finansiranja terorizma

19.06.2023. godine

Vreme trajanja: 10.00 – 15.30 časova
Terazije 23, sala, VIII sprat

 

Seminar je namenjen:

Bankama, platnim institucijama, institucijama elektrosnkog novca, pružaocima usluga u vezi sa digitalnom imovinom, osiguravajućim društvima, posrednicima i zastupnicima u osiguranja, brokersko dilerskim društvima, računovođama, revizorima, društvima za upravljanje IF i PF, menjačnicama, priređivačima igara na sreću, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, javnim beležnicima, advokatima, lizing društvima, faktoring kompanijama, poreskim savetnicima i drugim licima iz člana 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Teme treninga:

 • SMERNICE NADZORNIH ORGANA
 • IZMENA INTERNIH AKTA
 • ŠTA ZNAČI DOSLEDNA PRIMENA ZAKONA I PODZAKONSKIH AKATA
 • KAKO FUNKCIONIŠE NADZOR ZASNOVAN NA PROCENI RIZIK
 • POSREDAN NADZOR – UTICAJ RIZIKA DRŽAVE
 • NEPOSREDAN NADZOR – UTICAJ RIZIKA DRŽAVE
 • KAKO SE OCENJUJU KLJIENTI
 • ŠTA JE OBVEZNIK MORAO DA PROMENI
 • KAKO IMPLEMENTIRATI RIZIKE DRŽAVE – DA LI SE MENJAJU INTERNA AKTA
 • PROCENA RIZIKA NA NIVOU INSTITUCIJE – POTREBNI ELEMENTI
 • METODOLOGIJA RADA
 • OBIMNOST DOKUMENTA
 • DOMAĆI I INOSTRANI RIZICI
 • ORGANIZOVANJE PRIVREDNIH SUBJEKATA I RIZICI
 • MATRICE RIZIKA – PROMENE
 • USPOSTAVLJANJE POSLOVNOG ODNOSA – KAKO RADITI U SKLADU SA PROCENOM RIZIKA DRŽAVE I SEKTORA
 • PRIJAVE SUMNJIVIH AKTIVNOSTI
 • KOORDINACIJA I SARADNJA PRIVATNOG I JAVNOG SEKTORA
 • POTREBNE ANALIZE
 • REZULTATI PROCENE RIZIKA DRŽAVE
 • UTICAJ NA RAD OBVEZNIKA
 • AKTIVNOSTI KOJE SE OČEKUJU U NAREDNOM PERIODU – ŠTA SU DALJI KORACI
 • IZMENA PRAVILNIKA O METODOLOGII ZA IZVRŠAVANJE POSLOVA U SKLADU SA ZAKONOM

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma propisana je Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (u daljem tekstu: Zakon). Shodno Zakonu, obveznici su obavezi da sprovedu čitav niz radnji i mera kako bi na najbolji način prepoznali i upravljali rizicima od pranja novca i finansiranja terorizma.
Takođe, u skladu sa Zakonom procena rizika izrađuje se na svake tri godine. Država obveznike upoznaje sa novim i postojećim rizicima i obavezuje ih da svoje poslovanje obavljaju u skladu sa procenjenim rizicima, kako bi se blagovremeno uticalo na njihovo smanjenje, ako ne i na eliminaciju. Za obveznika ovo znači i izmenu, odnosno usklađivanje načina rada, promenu dokumenata i implementaciju procenjenih rizika. Radionica ima za cilj da pomogne obvezniku u ispunjavanju ove obaveze kroz praktične savete i pomoć u razrešavanju nedoumica.

PREDAVAČI:
Danijela Tanić Zafirović - Šef Odseka za nadzor, Uprava za sprečavanje pranja novca, Nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sektor, Član Radne grupe za sprovodjenje AP - Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Vlade Republike Srbije, Član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, Konsultant OEBS, Evaluator, Komitet Manival.

Jelena Pantelić - Finansijski forenzičar, Tužilaštvo za organizovani kriminal, Nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma u Sektoru digitalne imovine i procene rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništenje, Samostalni izvršilac, Uprava za sprečavanje pranja novca, Načelnik Odeljenja analitike i finansijsko informacionih poslova, Član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT, Konsultant Saveta Evrope, Konsultant OEBS Evaluator, Komitet Manival.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a)

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu e-mejl adresu, jer se na istu šalju
podaci i informacije o predavanju.

 

Privredna komora Srbije,
edukacija@pks.rs / www.pks.rs

 

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com