Interna finansijska kontrola kod korisnika javnih sredstava u Republici Srbiji

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
08.12.2023.
Trajanje kursa:
od 10.00 do 15.00 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 13300 din

Opis kursa

Interna finansijska kontrola kod korisnika

javnih sredstava u Republici Srbiji

08. DECEMBAR 2023.
10:00 – 15:00

(Terazije 23, velika sala, 8. sprat)

Privredna komora Srbije u saradnji sa Udruženjem ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru organizuje seminar namenjen korisnicima javnih sredstava koji su angažovani na poslovima planiranja, sprovođenja i praćenja javnih nabavki, kao i rukovodiocima direktnih i indirektnih korisnika javnih sredstava, internim revizorima i licima koja se bave finansijskim upravljanjem i kontrolom.

TEME:
1. SLABOSTI I PREPORUKE U SISTEMU PLANIRANJA, SPROVOĐENJA I IZVRŠENJA JAVNIH NABAVKI I NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE

NAJČEŠĆE SLABOSTI U SISTEMU PLANIRANJA, SPROVOĐENJA I IZVRŠENJA JAVNIH NABAVKI I NABAVKI
 DOBRE PRAKSE U REALIZACIJI SISTEMA
 ZAKONI, PODZAKONSKA I INTERNA AKTA U POSLOVNOM PROCESU JAVNIH NABAVKI I NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE
 INTERNI AKT KOJIM SE BLIŽE UREĐUJU JAVNE NABAVKE I NABAVKE NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE
 SLABOSTI - INTERNI AKT
 ROKOVI DEFINISANI U INTERNOM AKTU
 SPROVOĐENJE POSTUPKA
 NARUDŽBENICA - OKVIRNI SPORAZUM
 PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA
 KOMUNIKACIJA U JAVNIM NABAVKAMA I SREDSTVA OBEZBEĐENJA

2. USPOSTAVLJANJE I IMPLEMENTACIJA INTERNE REVIZIJE U KLINIČKOM CENTRU VOJVODINE

PRESEK STANJA INTERNE REVIZIJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA REPUBLIKE SRBIJE (PROBLEMATIKA, PROCES USPOSTAVLJANJA, ZAKONODAVNI I INSTITUCIJALNI OKVIR)
 USPOSTAVLJANJE, ORGANIZACIJA I RAZVOJ INTERNE REVIZIJE U KCV
 VIZIJA, MISIJA I CILJEVI INTERNE REVIZIJE U KCV
 REVIZORSKI RESURSI I PLANIRANJE INTERNE REVIZIJE U KCV
 SPROVOĐENJE INTERNE REVIZIJE U KCV
 SLABOSTI U REVIZIJI SISTEMA PERSONALNIH DOSIJEA

PREDAVAČI: Gordana Ilić, rukovodilac Jedinice za internu reviziju JP Gradsko Stambeno Beograd, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru, član Udruženja ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru, rukovodilac jedinice za internu reviziju Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja RS, interni revizor u opštini Ljubovija, stručni saradnik za Trezor. Učestvovala je u izradi i implementaciji projekata za lokalnu samoupravu iz oblasti socijalne zaštite, omladine i sporta, obrazovanja i drugih institucija koje se finansiraju iz budžeta RS, kao i izradi projekata koji se finansiraju iz sredstava EU. Poseduje sertifikat Svetske banke “Munucipal finances - A learning Program for Lokal Governments (Facilitated)”.

Branislav Jurišin, master ekonomista, rukovodilac Odseka za internu reviziju Kliničkog centra Vojvodine, interni revizor u Zavodu za antirabičnu zaštitu - Pasterov zavod Novi Sad, gostujući predavač na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu na predmetu „Osnove interne kontrole“. Poseduje sertifikat službenika za javne nabavke i ovlašćeni je interni revizor.

Polaznici dobijaju: Prezentaciju i sertifikat o učestvovanju na seminaru.

Kotizacija: 13.300,00 dinara (bez PDV-a)

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com