Finansije za neekonomiste

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
06.12.2022.
Trajanje kursa:
2 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 16200 din

Opis kursa

FINANSIJE ZA NEEKONOMISTE
(dvodnevni seminar po povlašćenoj kotizaciji)

06. i 07. decembar 2022. god.
10,00 – 15,00 sati


TEME:

 • Uvod u računovodstvo i finansije;
 • Finansijsko i upravljačko računovodstvo (kontroling) ;
 • Bilans stanja;
 • Sredstva – imovina: osnovna, obrtna;
 • Obaveze: kratkoročne, dugoročne;
 • Analiza likvidnosti i solvetnosti kompanije - kratkoročni i dugoročni aspekt likvidnosti;
 • Analiza finansijske sigurnosti i stabilnosti;
 • Bilans uspeha;
 • Princip vremenskog razgraničenja;
 • Obračun i tumačenje različitih nivoa profita u poslovanju;
 • Obračun EBITDA pokazatelja i EBITDA marže;
 • Obračun stvarne novostvorene vrednosti - EVA;
 • Bilans tokova gotovine;
 • Amortizacija i metodi obračuna amortizacije;
 • Metode vodjenja zaliha (FIFO, LIFO, prosečne cene) ;
 • Upravljanje obrtnim kapitalom (Working Capital Management);
 • Analiza operativog ciklusa gotovine;
 • Tokovi gotovine i indirektan metod;
 • Analiza bilansa;
 • Finansijski pokazatelji – likvidnosti, profita i rentabilnosti;
 • Du Pont model rentabilnosti;
 • Vrste troškova; fiksni, varijabilni, mešoviti;
 • Prag rentabilnosti (CVP – Cost Volume Profit analiza);
 • Obračun proizvodnje i cene koštanja;
 • Paretovo pravilo i primena principa 20:80.

Polaznici dobijaju: radni materijal, pojmovnik finansijskih izraza, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

PREDAVAČI:

 • Ljubomir Jovanović, diplomirani ekonomista sa 20 godina poslovnog iskustva kao konsultant učestvuje na projektima više desetina organizacionih transformacija, finansijskih analiza poslovanja I uspostavljanja sistema merenja I izveštavanja.
 • Srđan Sladoje, diplomirani ekonomista, konsultant.

Seminar je namenjen: top menadžerima, naročito nefinansijskim menadžerima koji treba da razumeju osnove finansijskih principa i izveštavanja; svima onima koji žele da nauče kako da mere rezultate poslovnih odluka; svima koji donose poslovne odluke koje direktno ili indirektno utiču na dugoročnu ili kratkoročnu likvidnost poslovanja kompanije i ostalim zainteresovanim za ovu oblast.

Kotizacija za seminar je povlašćena i iznosi: 16.200,00 dinara po učesniku (bez PDV).

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu e-mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj e-mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla 05.12.2022. do kraja dana.

 

 

Privredna komora Srbije, Resavska 13-15, 11000 Beograd
Jovana Grujić, (+381 11) 4149 630, edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com