Poslovne finansije za nefinansijere

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
23.05.2024.
Trajanje kursa:
12 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 39900 din

Opis kursa

 • Kako merimo rezultate poslovnih odluka?
 • Na osnovu čega donosimo odluke u poslovanju?
 • Kako poslovne odluke direktno ili indirektno utiču na kratkoročnu ili dugoročnu likvidnost, rentabilnost i profit u poslovanju?

Trening se zasniva na međunarodnom EBC*L standardu. Evropska licenca poslovnih kompetencija (European Business Competence* Licence – EBC*L) je bazirana na međunarodno priznatim standardima kompetencija u oblasti poslovne ekonomije i danas ona predstavlja standard koji je usvojen od mnogih globalnih kompanija. MNG Centar je nacionalni predstavnik za EBC*L.

Menadžeri se svakodnevno suočavaju sa izazovima. Jedan od najvećih je razumevanje finansijskih pitanja. Od menadžera se očekuje da ostatku organizacije prenesu podatke o finansijskim performansama preduzeća i da doprinesu pokretanju diskusije na tu temu, da planiraju i rade sa budžetom i možda čak predstave poslovne predloge za investicije.

Ovaj trening je namenjen menadžerima kojima finansije nisu ključna oblast rada, ali koji će nesumnjivo ostvariti brojne koristi ukoliko ih budu bolje poznavali. Ukoliko Vaša direktna interakcija sa finansijama ne prelazi granice budžetiranja i povremenih poslovnih studija, a želite da budete upućeni u njih i da bolje razumete performanse kompanije i finansijske pokazatelje, ovo je pravi seminar za Vas. Takođe, on je koristan za početnike u finansijama, koji žele da steknu uvid u njihovu celinu finansija, uoče razlike između finansija, kontrolinga i računovodstva i da se pripreme za odgovornije menadžerske pozicije.

Ukoliko izvršite plaćanje kotizacije za trening unapred dobićete korisničko ime i šifru za pristup e-learningu kako biste se pripremili unapred za trening i kako biste osmislili pitanja koja su se tom prilikom javila i na njih dobili odgovore direktno od predavača.

Ciljna grupa:

Menadžeri kojima finansije nisu ključna oblast rada.

Cilj treninga:

Cilj treninga je poboljšanje razumevanja finansijskih posledica svake menadžerske odluke u kompaniji, razumevanje uticaja koje finansijske odluke imaju na uspeh organizacije kao i promovisanje potrebe za finansijskim planiranjem u svakom segmentu poslovanja organizacije. Trening istovremeno predstavlja osnovu za dalje i naprednije obuke iz oblasti finansija sa osnovnim ciljem povećanja finansijske transparentnosti i pismenosti u kompaniji.

Teme:

 • Pristup tržištu
 • Siže/evaluacija ključnih pokazatelja firme
 • Sagledavanje kvalitativnih informacija
 • Finansijski izveštaji:
  • Bilans uspeha
  • Bilans stanja
  • Tokovi gotovine
  • Izveštaj o pomenama na kapitalu
 • Poslovne situacije
  • NPV
  • IRR
  • ROI
  • Payback period i Diskontovani Payback period
 • KPIs u finansijama:
  • Prihod
  • Bruto marža
  • EBITDA
  • Opex
  • Capex
  • Neto obrtni kapital
  • ROCE
  • DSO
 • Proizvodi banaka i kreditna politika

Po završetku, polaznik je osposobljen da:

 • Identifikuje ulogu i važnost finansija unutar organizacije;
 • Prepozna i opiše neke od termina koji se koriste u finansijama;
 • Identifikuje elemente profita, izgubljene dobiti i bilansa;
 • Upravlja alatima koje tržište koristi da donese odluke o organzaciji;
 • Razume ključne razlike između novca i profita;
 • Prepozna na koji način organizacije identifikuju pokazatelje finansijskog učinka;
 • Razume glavne pojmove koji se koriste u računovodstvu, naročito troškove, novčane tokove i budžetiranje i kako se oni koriste; kao podrška u donošenju odluka i predviđanju učinka.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com