Analiza finansijskih izveštaja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jevrejska 24/III, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
20.06.2023.
Trajanje kursa:
6 časova
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 23700 din

Opis kursa

Značaj analize finansijskog poslovanja preduzeća se ogleda u praćenju godišnjih finansijskih izveštaja i sagledavanju odnosa različitih računa (racija). Oni ukazuju na trend i zahtevaju pojašnjenja koja mogu da posluže za:

 • unapređenje poslovanja,
 • strategije investiranja i
 • pozicioniranja na tržištu.

Sticanje znanja ima za rezultat poboljšanje profita. Učesnik stiče veštinu da prepozna trendove, ali i da utiče na njihovo formiranje.

Finansijska analiza pomaže u

 • procesu donosenja odluke,
 • maksimizaciji korišćenja sopstvenih kapaciteta,
 • sagledavanju dodatnih realnih potreba i
 • njihovih izvora finansiranja (cash flow analiza).

Finansijska analiza pomaže i povećanju profita i iznalaženju rešenja problema imajući u vidu da sagledavanje finansijskih računa/racija ima široku primenu u definisanju postojeće/buduće saradnje sa partnerima pod važećim tržišnim uslovima.

Sadašnje uslove poslovanja karakterišu:

 • nedostatak likvidnosti,
 • pad vrednosti imovine,
 • smanjeni profit,
 • smanjeni broj zaposlenih,
 • obim poslovanja i mala tražnja,
 • kao i otežana dostupnost izvora finansiranja,

zbog čega je jako bitno uravnotežiti potrebe za sredstvima i njihovo racionalno korišćenje.

Na seminaru će biti prikazane studije slučaja na praktičnom primeru dva preduzeća iz naše zemlje, jednog koje ima dobre performanse, i drugog, koje je imalo znatne finansijske nevolje.

Svim učesnicima je obezbeđen Excel Spreadsheets prilagođen zvaničnim obrascima finansijskih izveštaja u Republici Srbiji.

Ciljna grupa:

Kreditni analitičari, zaposleni u bankama na poslovima ocene boniteta komitenata pravnih lica, revizori, finansijski direktori i zaposleni u finansijskoj funkciji preduzeća, top menadžeri, procenitelji, brokeri, investicioni savetnici, portfolio menadžeri, i svi ostali zainteresovani.

Cilj seminara:

Praktična primena postupaka i alata analize finansijskih izveštaja koji omogućavaju otkrivanje ekonomske stvarnosti preduzeća i anticipiranje njegovih budućih izgleda.

Teme:

 • Finansijski izveštaji: informaciona moć, rizici i posledice
 • Informacioni interesi za bilans
 • Sistem finansijskog izveštavanja
 • Kreativno računovodstvo - Neophodnost procene kvaliteta informacija iz finansijskih izveštaja
 • Metodologija ocene boniteta u Republici Srbiji
 • Opšta analiza finansijskih izveštaja
 • Racio analiza finansijskih izveštaja
 • Cash flow analiza
 • Analiza neto obrtnog fonda
 • Koncept kvaliteta dobitka preduzeća
 • Prepoznavanje bilansnih rizika (analiza latentnih rezervi i skrivenih gubitaka, Red flags analysis, Benish model, Accrual ratio)
 • Analiza vanbilansnih pozicija

Po završetku polaznik je osposobljen da:

 • Oceni izloženost kratkoročnim i dugoročnim rizicima privrednog entiteta sa kojima njegov entitet stupa u kreditne, ili bilo koje druge poslovne odnose,
 • Razume zvaničnu metodologiju za ocenu boniteta preduzeća u Republici Srbiji na pravilan način, usvajajući njene dobre strane, kao i predloge za njenu samostalnu nadogradnju,
 • Otkrije latentne rezerve i skrivene gubitke u bilansima,
 • Oceni kvalitet dobitka,
 • Oceni performanse vlastitog preduzeća i izgradi adekvatan mehanizam kontrole poslovanja,
 • Primeni metode analize finansijskih izveštaja u stvaranju kvalitetne osnove za kratkoročno i dugoročno budžetiranje,
 • Primeni metode analize finansijskih izveštaja prilikom ocene osnovnih inputa u različitim modelima vrednovanja preduzeća,
 • Praktično primeni savremene nestandarne alate finansijske analize i pomoću njih otkrije kreativnu (neadekvatnu) računovodstvenu praksu.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com