OBUKA ZA SAMOSTALNO VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA - Beograd

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
25.02.2023.
Trajanje kursa:
68 časova
Vreme održavanja:
prepodnevni, vikendom
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 25000 din

Opis kursa


VEBINAR - Obuka za samostalno vođenje knjiga


25.02. - 22.04.2023.
Obuka se održava u navedenom periodu
svake subote od 9 do 14:15
(Osim subote 15.04. za Uskršnje praznike)


Vebinar

Uključenje sa predavačem

u 9,00 sati

ТЕМЕ:

 • Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva 
 • Knjigovodstvo, kao deo računovodstva
 • Sistem dvojnog knjigovodstva
 • Poslovne knjige i dokumentacija
 • Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije
 • Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta
 • Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima
 • Poslovni procesi - knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja
 • Platni promet 
 • Spoljnotrgovinsko poslovanje
 • Bilansi i vrste bilansa
 • Bilans stanja - struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja
 • Bilans uspeha - struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja
 • Popis i inventarisanje
 • Zarade i naknade zarada
 • Druga lična primanja
 • Godišnje prijave vezane za lična primanja
 • Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo
 • Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit

 

Obuka je namenjena:

Licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.

Obuka za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu tako da  polaznici stiču primenljiva znanja, koja  odmah po završetku kursa mogu da primene kod obavljanja  knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.  Polaznicima je omogućen online pristup savremenom knjigovodstvenom internet programu  SAOP miniMAX u kome se rade dodatne vežbe.

 

Kotizacija: 25.000,00 dinara bez PDV

PREDAVAČI I AUTORI OBUKE: Vera Lončar, Nevena Petković i Dragana Marić ACCOUNT DOO NOVI SAD

Cilj obuke je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja,  obračuna  i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.

Raspored nastave: obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku obuke. Obuka ukupno traje 64 časa (48 časova teoretske nastave sa praktičnim vežbama + 12 časova vežbi u knjigovodstvenom softveru miniMAX online + 4 časa ispit za dobijanje sertifikata). Nastava se održava subotom u periodu od 09 do 14:15 časova.

Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup knjigovodstvenom programu miniMAX, prateće materijale, kao i sertifikat PKS o uspešno obavljenoj obuci za samostalno vođenje poslovnih knjiga, nakon položenog ispita. Nakon završene obuke polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno praktično znanje i veštine da:

• formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže osnovne knjigovodstvene promene
kod većine mikro i malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),
• razumeju i primenjuju osnovne poreske i propise,
• obračunaju i podnesu poreske prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao i PDV prijave,
• vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije
posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za
porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com