Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
22.09.2022.
Trajanje kursa:
od 10:00 do 15:30
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 30000 din

Opis kursa

PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA

- 6 DANA STRUČNE OBUKE ZA STICANJE LICENCE

22,23,26,27,28 i 29. septembar 2022. godine

10:00 - 15.30 sati

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12/sala VI sprat

TEME

 • UVODNI ČAS 
 • T-1 POJAM UPRAVLjANјA RIZIKOM I PROCENE RIZIKA 
 • T-2 BEZBEDNOST ORGANIZACIJE 
 • T-3  PROCENA RIZIKA U INFORMACIONO KOMUNIKACIONO TELEKOMUNIKACIONIM (IKT) SISTEMIMA
 • T-4 PRAVNI OSNOV ZA PROCENU RIZIKA U ORGANIZACIJI I NORMATIVNA DOKUMENTA U OBLASTI ZAŠTITE LICA, IMOVINE I POSLOVANјA 
 • T-5 OPŠTE POSLOVNE OPASNOSTI I OPASNOSTI OD NEUSAGLAŠENOSTI SA STANDARDIMA 
 • T-6 PROCENA RIZIKA PO BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADNOM MESTU I U RADNOJ OKOLINI 
 • T-7 PROCENA PRAVNIH RIZIKA I PROCENA RIZIKA OD PROTIVPRAVNOG DELOVANјA 
 • T-8 PROCENA RIZIKA OD POŽARNIH OPASNOSTI
 • T-9 PROCENA RIZIKA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I DRUGIH NESREĆA
 • T-10 METODOLOGIJA PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA IMOVINE I POSLOVANјA 
 • RADIONICA 1 
 • RADIONICA 2 
 • KONTROLNI TEST

UKUPNO (6 nastavnih dana po 6 nč):


PREDAVAČ 

Dragiša Jovanović, specijalista za bezbednost


Obuka  je namenjena: menadžerima bezbednosti i zaposlenima u  organizacijama (privredna društva, preduzetnici, javna preduzeća, ustanove, institucije, organi lokalnih samouprava i dr.) i svim licima koji su zainteresovani za procenu rizika i/li licenciranje u skladu sa propisima koji obavezuju organizacije na izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, donošenje mera za postupanje sa rizicima. (čl. 20 st. 5 ZPO) i izradu Plana obezbeđenja (čl. 20 st. 6 ZPO)


Poslovna akademija PKS d.o.o. Beograd je akreditovana za vršenje stručne obuke rešenjem MUP 03.15.3 broj:2/20 od 25.05.2020. godine


Uslovi za pohađanje obuke:                                                  

- Najmanje SSS sprema                                                          

- Prijava za stručnu obuku (Prijava)

- Primena važećih epidemioloških mera


Uslovi za dobijanje licence:                                                      

- državljanin Republike Srbije                                               

- punoletno lice                                                                        

- najmanje srednja stručna sprema                                    

- lekarsko uverenje nadležne zdravstvene ustanove                                                           

- nema bezbednosnih smetnji                                               

- uspešno završena obuka


KOTIZACIJA: 30.000,00 dinara (bez PDV-a) po učesniku


Cilj obuke: priprema za polaganje stručnog ispita radi sticanja licence za poslove procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, i sticanje veština za rad u praksi prema propisanoj metodologiji u važećoj verziji standarda SRPS A.L2.003:2017


Polaznici dobijaju: CD sa skriptom za pripremu ispita, alatima potrebnim za procenu i važećim propisima, Potvrdu o obučenosti (Obrazac 2 Pravilnika), instrukcije za prijavu stručnog ispita i podnošenje zahteva za dobijanje licence, i osveženje na pauzama.


Poslovna akademija Privredne komore Srbije
Tel: (+381 11) 4149 421; 3300 949; 3300 946;
zoran.milicevic@pks.rsedukacija@pks.rs  /  www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com