Obuka za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jovana Ristića 1, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
09.05.2024.
Trajanje kursa:
5 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 32000 din

Opis kursa

 

 Od 9. do 14. maja 2024.

Od 13.00 do 19.00h osim subote 13. maja od 10.00 do 16.00h
JP Službeni glasnik, Jovana Ristića 1, peti sprat, u Beogradu

Zašto je obuka korisna?

Prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu, propisano je da sva lica koja žele da obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu, pored ostalih uslova moraju da polažu i stručni ispit. Takođe, stručni ispit moraju da polažu i svi poslodavci koji imaju do 20 zaposlenih u određenim delatnostima, kao i svi budući savetnici /saradnici za bezbednost i zdravlje na radu, jer je položen stručni ispit uslov za obavljanje poslova i dobijanje licence savetnika/saradnika za bezbednost i zdravlje na radu.

Kroz organizovani program pripreme za polaganje stručnog ispita, vođeni iskusnim predavačima, naši polaznici će steći sva neophodna saznanja razjasniti dileme vezane za pojedine tematske oblasti pre izlaska na ispit. Polaznicima će biti prezentovana kompletna zakonska materija i domaćeg i stranog zakonodavstva koja prati sistem BZR. Pored teorijskog dela, nizom primera iz bogatog iskustva, predavači će uputiti učesnike u situacije iz realnog okruženja i praktičnu primenu propisa.

Kome je namenjen?

Seminar je namenjen svima koji žele da se osposobe i polože stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu.

PREDAVAČI:
Vera Božić Trefalt, dipl. pravnik
Mr Simo Kosić, dipl. inž.
Prof. dr Petar Bulat

KOTIZACIJA: 32.000,00 RSD + PDV 20%

Za dva prijavljena polaznika iz istog preduzeća dobija se poklon knjiga Komentar Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu!

Priprema za polaganje stručnog ispita vrši se u skladu s Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica („Službeni glasnik RS“, br. 11/13, 57/14, 126/14, 111/15 i 13/17 – dr. zakon).

 

*Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj učesnika, organizator zadržava pravo da otkaže održavanje obuke, uz obavezu da o otkazivanju obavesti prijavljene učesnike. Otkazivanje učešća na obuci obavlja se isključivo slanjem imejla ili poštom minimum dva dana pre početka seminara/obuke.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com