Bezbednost i zdravlje na radu: Polaganje ispita za stručna lica za obavljanje poslova u oblasti BZR

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
01.06.2023.
Trajanje kursa:
5 dana
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 27000 din

Opis kursa

Bezbednost i zdravlje na radu PRIPREMNA NASTAVA
Polaganje ispita za stručna lica za obavljanje poslova u oblasti BZR

01,02,05,06. i 07. jun 2023. godine

Terazije 23, mala sala/mogućnost praćenja preko VEBINARA

 

 

Opšti deo Programa za polaganje ispita

  • međunarodni pravni izvori u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i sistem bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji;
  • prava, obaveza i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih prema propisima u oblasti rada, zdravstvene zaštite i socijalnog osiguranja (radni odnosi, zdravstvena zaštita, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje).

Posebni deo ispita

  • način i postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
  • opšte i posebne mera bezbednosti i zdravlja na radu;
  • metodološki postupaci pregleda i provere opreme za rad, odnosno opreme koja podleže preventivnim i periodičnim pregledima i proverama u skladu sa propisima u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
  • metodološki postupaci ispitivanja uslova radne okoline, odnosno hemijskih, bioloških i fizičkih štetnosti (osim jonizujućih zračenja), mikroklime i osvetljenosti.
  • Posebni deo Programa obezbeđuje da se stručno, odnosno odgovorno lice, saglasno poslovima koje obavlja i licenci koja mu se izdaje, osposobi za primenu specifičnih mera i postupaka u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu koji se mogu primeniti ili koji se obavezno primenjuju kod poslodavca kod koga obavlja poslove.

Procena rizika jednog radnog mesta- praktični primer-rad sa polaznicima

 

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se ista generiše kao korisničko ime i stoga se ne može koristiti ista mejl adresa za više polaznika.

PREDAVAČI:

Safety Way Solution d.o.o.

Tim stručnjaka za sve oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine (HSE), sa značajnim praktičnim iskustvom, položenim relevantnim stručnim ispitima i profesionalnim kredibilitetom. U timu su lica za bezbednost i zdravlje na radu, koordinatori u fazi izvođenja radova, odgovorna lica za pregled i proveru opreme za rad, odgovorna lica za ispitivanje uslova radne okoline, specijalista medicine rada, savetnici za hemikalije.

Obuka je namenjena: Licima koja se osposobljavaju za praktično obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Kotizacija: 27.000,00 dinara /bez PDV-a/

Cilj nastave je priprema polaznika za polaganje ispita za praktično obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa
Pravilnikom o programu, načinu i visini troškova za polaganje stručnog ispita i zakonskom regulativom iz oblasti BZR. Usvajanje praktičnih
znanja i veština u primeni propisa iz ove oblasti, lak i sistematski pristup usvajanju i primeni znanja.

Polaznici dobijaju: Prezentacije koje pokrivaju sve oblasti obuhvaćene predavanjem i sertifikat o odslušanom predavanju

 

Privredna komora Srbije, Tel: (+381 ) 011/33 04 570
zoran.milicevic@pks.rs; edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com