Kurs i obuka za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
08.04.2023.
Trajanje kursa:
115 školskih časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Online - putem interneta, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zrenjanin

CENA: 30000 din

Opis kursa

Kurs poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini

Iako su nekada sekretarske poslove u kompanijama koje su primarno usmrene na poslove uvoza i izvoza obavljale osobe koje su kvalifikovane samo za klasične administrativne poslove, vremenom se javila potreba za novom vrstom ovog zanimanja, koja je postala poznata kao poslovni sekretar u spoljnoj trgovini. Ipak, ovo zanimanje nije samo poznato, već i na tržištu rada prilično traženo, uzevši u obzir da se sve veći broj domaćih kompanija okreće poslovima plasiranja robe i usluga na strano tržište, ali isto tako se u našoj zemlji otvara sve veći broj predstavništava stranih kompanija koje se bave trgovinom. A sve navedeno ide u prilog osobama koje zanima kurs i obuka poslovni sekretar u spoljnoj trgovini, jer im se pohađanjem ovog kursa, koji organizuje Akademija Oxford otvaraju mnoga vrata, uzevši u obzir da rezultati nedavno sprovedenih istraživanja pokazuju da je ova radna pozicija na glasu, tako da svako ko želi da se bavi tim poslom, a poseduje relevantne kvalifikacije, može relativno brzo i lako da pronađe posao.

Ipak, najvažnije je da naglasimo da osoba koja želi da bude zaposlena na ovoj radnoj poziciji, te da svoj posao obavlja sa velikim uspehom, a vremenom možda i najpreduje, na prvom mestu mora da poseduje viši nivo znanja engleskog jezika, a poželjno je da poznaje i još jedan ili više stranih jezika i to takođe na višem nivou. Ali, u slučaju da želite da pohađate specijalizovanu obuku i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini, a ipak ne posedujete zahtevani nivo znanja engleskog ili nekog drugog stranog jezika, Akademija Oxford vam pruža mogućnost da pohađate i kurseve stranih jezika na određenom nivou, te da na taj način unapredite svoja znanja.

Uz znanje stranih jezika, osoba koja želi da postane poslovni sekretar u spoljnoj trgovini bi trebalo da je spremna na usavršavanje u svakom trenutku, te da je pedantna i organizovana, a od nje se očekuje da bude ažurna, komunikativna, ali i da je sposobna da radi pod pritiskom, budući da je ovo zanimanje poznato kao vrlo kompleksno, ali i nadasve zanimljivo.

Šta obuhvataju obuka i kurs poslovni sekretar u spoljnoj trgovini?

Osnovni uslov da bi neko mogao da pohađa kurs i obuku za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini koja se organizuje u svim poslovnicama Akademije Oxford jeste da ima najmanje završeno osnovno obrazovanje i relevantan dokaz o tome, a prilikom upisa ovog kursa svaki kandidat je u obavezi da priloži i važeći lični dokument koji ima i fotografiju, odnosno da izvrši identifikaciju putem pasoša, lične karte ili vozačke dozvole.

 

Vrlo je važno naglasiti da je ovo zanimanje specifično u tom smislu što je poslovanje kompanije koja zapošljava osobu na ovoj radnoj poziciji okrenuto ka spoljnoj trgovini, tako da je sasvim logično da kandidat koji je zainteresovan za obavljanje tog posla mora da poseduje i viši nivo znanja nekog stranog jezika. Obično se od njega zahteva da poznaje engleski jezik i to na višem nivou, a vrlo često konkretne kompanije zahtevaju i poznavanje nekog drugog stranog jezika.

 

Osoba koja želi da se bavi ovim poslom će imati prilike da se tokom trajanja nastave upozna najpre sa pojmom spoljnotrgovinskih poslova, odnosno da nauči šta podrazumevaju poslovi međunarodnog prometa robe ili usluga, kao i intelektualne svojine. Naši iskusni predavači će ih upoznati i sa svim onim detaljima koji su vezani za direktno strano finansiranje, te za međunarodnu proizvodnju, a što isto spada u domen spoljne trgovine.

 

Budući da se od osobe koja je zaposlena na radnoj poziciji poslovni sekretar u spoljnoj trgovini na prvom mestu zahteva da se bavi dokumentacijom, a to znači da će predavači svakog polaznika koji pohađa obuku i kurs poslovni sekretar u spoljnoj trgovini da upoznaju i sa svim vrstama dokumenata, to jest da će im precizno definisati šta su trgovačka, a šta špediterska dokumenta, te da će se upoznati i sa transportnim dokumentima, kao i carinskim i bankarskim dokumentima, uzevši u obzir da se poslovni sekretar u spoljnoj trgovini upravo sa njima susreće za vreme obavljanja svog posla. Pored toga, naučiće ih i na koji način se vrši evidencija poslovne korespodencije, bez obzira da li je u pitanju ulazna ili izlazna, a savladaće i sva znanje koja su potrebna da bi mogli da odgovore na telefonske pozive u skladu sa zahtevima ovog radnog mesta, odnosno da bi mogli da vode poslovnu korespondenciju elektronskim putem. A to znači da će svaki polaznik tokom ove obuke je da nauči i kako se pravilno pišu poslovni mejlovi, ali i na koji način se na njih treba odgovoriti u skladu sa pravilima ove struke.

 

Podrazumeva se da je obuka i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini usmerena i na upoznavanje polaznika sa pravilnim načinom organizovanja sastanaka, uzevši u obzir da to takođe spada u domen njihovih radnih zadataka. Isto tako se očekuje od osobe zaposlene na ovoj radnoj poziciji, vrlo često i da učestvuje u poslovnim pregovorima sa stranim partnerima, pa će samim tim određeni deo nastave biti usmeren i na savladavanje umeća pregovaranja. Pored svih zaduženja, od osoba koje se budu zaposlile na ovoj radnoj poziciji se očekuje i da obavljaju sve one poslove koji su vezani za doček stranih partnera, a u smislu da treba da nauče i na koji način se vrši rezervacija smeštaja, kao i avio i ostalih karata, odnosno treba da obezbede optimalne uslove da strani poslovni partneri mogu da borave u našoj zemlji, kada je to potrebno.

 

Sasvim očekivano, od kandidata koji želi da pohađa kurs i obuku za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini se očekuju i određene osobine, odnosno veštine, a kako bi mogao ovaj posao da obavlja na što bolji način. Iz tog razloga se osim komunikativnosti, i to kako u pisanom, tako i u usmenom obliku, od ovih polaznika se očekuje i da poseduju veštine organizacije, odnosno da su analitični i sistematični, a posebno se ukazuje na to da moraju biti pedantni i odgovorni. Vrlo često, direktori kompanija koje se bave spoljnom trgovinom žele da zaposle osobu za obavljanje sekretarskih poslova zahtevaju i veštinu brzog kucanja, a podrazumeva se da kandidat koji želi da obavlja ovaj posao poznaje i rad na računaru.

 

Ipak, ono što jeste najvažnije, a što osoba koja želi da se zaposli na ovom radnom mestu mora da poseduje jeste timski duh, ali isto tako i se očekuje i da je spremna da radi pod pritiskom i u kratkim rokovima, a posebno kada se zaključuju važni poslovni ugovori sa stranim partnerima, gde ona igra vrlo važnu ulogu.

 

Nastavni program koji predviđa obuka i kurs poslovni sekretar u spoljnoj trgovini je usmeren detaljno na apsolutno sva radna zaduženja koja očekuju zaposlene na toj radnoj poziciji, pa se iz tog razloga posebna pažnja posvećuje i upoznavanju kandidata sa osnovama vođenja poslovnih knjiga.

 

Važno je da naglasimo i to da kandidat koji bude završio ovu obuku polaže završni ispit koji se sastoji od usmenog i pisanog dela, a nakon toga stiče sertifikat. Ovaj sertifikat se može upisati u radnu knjižicu onog kandidata koji se nalazi na evidenciji NSZ - a, to jest onaj ko je nezaposleno lice, budući da se od 01.01.2016. godine upisivanje sertifikata vrši elektronskim putem. A ukoliko osoba koja pohađa kurs i obuku poslovni sekretar u spoljnoj trgovini spada u red zaposlenih lica, ona može stečeni sertifikat da preda trenutnom poslodavcu, a da u trenutku kada bude bila ponovo na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje podnese zahtev da se taj sertifikat upiše u njenu radnu knjižicu u skladu sa pravilima.

 

Da bi polazniku bilo omogućeno da izađe na polaganje ispita kojim stiče ovaj sertifikat, on mora da ostvari prisutnost od 80 procenata na nastavi, dok Akademija Oxford svakom polazniku obezbeđuje potrebnu literaturu za pripremu tog ispita, to jest priručnik ili skriptu.

 

Kako se odvija nastava tokom obuke za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini?

Akademija Oxford svakom polazniku koji želi da pohađa specijalizovani kurs i obuku poslovni sekretar u spoljnoj trgovini pruža mogućnost da prilikom prijavljivanja odluči da li želi da pohađa grupnu nastavu ili mu više odgovara individualna, odnosno poluindividualna, te nastava online.

 

On može da se prijavi u toku cele kalendarske godine za pohađanje ove obuke, a nastava se odvija prema utvrđenom nastavnom planu, stim da kandidati koji žele da pohađaju grupnu obuku moraju da sačekaju da se u toj poslovnici organizatora prijavi najmanje četiri kandidata, uzevši u obzir da je to minimalan broj za formiranje jedne grupe. Inače, Akademija Oxford posebnu pažnju obraća na kvalitet nastave, pa iz tog razloga grupe mogu da broje najviše osmoro kandidata, jer se to smatra optimalnim brojem za održavanje visokog kvaliteta obuke. Termini u okviru grupne nastave, kao i njihova dinamika su sasvim jasno određeni, tako da svaki prijavljeni polaznik mora da se njima prilagodi. Kod grupne nastave uglavnom ne dolazi do promene termina, osim u onim slučajevima kada svi članovi jedne grupe to zahtevaju od koordinatora za nastavu u konkretnoj poslovnici organizatora, ali uz uslov da postoji realna mogućnost za promenu termina, mada to ne spada u čestu praksu.

 

Svi oni kandidati koji žele samostalno da pohađaju ovu obuku mogu to da učine ili putem nastave online ili individualne, a poluindividualna obuka i kurs poslovni sekretar u spoljnoj trgovini je namenjena svim onim polaznicima koji žele da nastavu prate u paru. Vrlo je važno da svako koga zanimaju ovi tipovi nastave zna da se termini i dinamika dogovaraju između kandidata i profesora, a uz asistenciju koordinatora za nastavu te poslovnice.

 

Ukoliko kandidatu najviše odgovara da pohađa obuku online, od njega se očekuje da poseduje računar, ali isto tako i da je taj računar sa internetom spojen isključivo stabilnom vezom.

 

Kome su kurs i obuka poslovni sekretar u spoljnoj trgovini namenjeni?

Primarni uslov koji svaka osoba zainteresovana da pohađa obuku i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini mora da ispuni jeste da ima minimum završenu osnovnu školu, te da prilikom prijavljivanja izvrši dostavljanje relevantnog dokaza o tome.

U principu, možemo da kažemo da je ova obuka namenjena svakome ko želi da se specijalizuje za obavljanje ovog visoko traženog zanimanja.

Koliko traje obuka i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini?

Svaki polaznik prilikom prijavljivanja treba da navede da li ga zanima grupni, odnosno online ili individualni, te poluindividualni kurs i obuka poslovni sekretar u spoljnoj trgovini, jer isključivo od toga i zavisi koliko nastava traje.

Ukupan nastavni fond za rad u grupama predviđa 115 školskih časova, a njeno trajanje je ograničeno na tri meseca. Dinamika održavanja časova kod grupne nastave je 3 puta nedeljno po 3 školska časa, a što je zapravo tri puta nedeljno po 135 minuta nastave.

Kada je reč o individualnoj, online i poluindividualnoj, nastavni fond je 60 školskih časova (45 minuta). O dinamici i tačnim terminima se, u ovom slučaju svaki pojedinačni kandidat dogovara sa svojim predavačem.

Koliko košta kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini?

Cena obuke isključivo zavisi od toga da li polaznik želi da prati nastavu u grupi ili online, odnosno da li želi da pohađa poluindividualnu ili individualnu nastavu.

Gde i kada se održava obuka poslovni sekretar u spoljnoj trgovini?

Bilo za koju vrstu nastave da se polaznik odluči, biće upoznat sa detaljima koji se odnose na mesto i vreme njenog održavanja.

Kada je reč o grupnoj obuci, ona počinje onog trenutka kada u konkretnoj poslovnici organizatora bude ispunjen osnovni uslov za formiranje grupe, a što znači kada se u toj poslovnici bude prijavilo najmanje četvoro polaznika. Nakon toga će svi prijavljeni polaznici da dobiju informaciju o tačnom datumu početka, kao i o terminima.

Individualna i poluindividualna obuka i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini se odvijaju u apsolutno svim poslovnicama Akademije Oxford, a mogu da počnu kada se polaznik, to jest polaznici dogovore sa profesorom oko svih potrebnih detalja.

Nastava koja se odvija preko interneta se, takođe sprovodi prema dogovoru koji polazanik ima sa predavačem.

Dodatne napomene:

  • polaznici se prijavljuju cele godine direktno u poslovnicama organizatora, a prijavu mogu da izvrše i elektronskim putem (na mejl), odnosno preko telefona
  • priručnik za pripremu završnog ispita, kao i polaganje tog ispita, odnosno izrada sertifikata su uračunati u cenu
  • pohađanje praktične nastave se plaća dodatno
  • u poslovnici u kojoj se prijavljuje, odnosno pohađa kurs i obuku poslovni sekretar u spoljnoj trgovini, polaznik vrši sva plaćanja i to u skladu sa važećim cenovnikom

Cena kursa i obuke za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini je 30,000 RSD

U cenu su uračunati:

  • Priručnik
  • Polaganje završnog ispita
  • Izrada sertifikata

* NAPOMENA:

U cenu nije uračunato pohađanje praktične nastave

Ukoliko se odlučite da praktičnu nastavu pohađate u firmi sa kojom Akademija Oxford ima poslovnu saradnju, cena praktične nastave se kreće od 5000 RSD mesečno.

Ako sami pronađete firmu gde ćete pohađati praksu, cena je stvar dogovora između vas i te firme. U tom slučaju Akademija Oxford nije odgovorna za kvalitet prakse.

Iako su nekada sekretarske poslove u kompanijama koje su primarno usmrene na poslove uvoza i izvoza obavljale osobe koje su kvalifikovane samo za klasične administrativne poslove, vremenom se javila potreba za novom vrstom ovog zanimanja, koja je postala poznata kao poslovni sekretar u spoljnoj trgovini. Ipak, ovo zanimanje nije samo poznato, već i na tržištu rada prilično traženo, uzevši u obzir da se sve veći broj domaćih kompanija okreće poslovima plasiranja robe i usluga na strano tržište, ali isto tako se u našoj zemlji otvara sve veći broj predstavništava stranih kompanija koje se bave trgovinom. A sve navedeno ide u prilog osobama koje zanima kurs i obuka poslovni sekretar u spoljnoj trgovini, jer im se pohađanjem ovog kursa, koji organizuje Akademija Oxford otvaraju mnoga vrata, uzevši u obzir da rezultati nedavno sprovedenih istraživanja pokazuju da je ova radna pozicija na glasu, tako da svako ko želi da se bavi tim poslom, a poseduje relevantne kvalifikacije, može relativno brzo i lako da pronađe posao.

Ipak, najvažnije je da naglasimo da osoba koja želi da bude zaposlena na ovoj radnoj poziciji, te da svoj posao obavlja sa velikim uspehom, a vremenom možda i najpreduje, na prvom mestu mora da poseduje viši nivo znanja engleskog jezika, a poželjno je da poznaje i još jedan ili više stranih jezika i to takođe na višem nivou. Ali, u slučaju da želite da pohađate specijalizovanu obuku i kurs za poslovnog sekretara u spoljnoj trgovini, a ipak ne posedujete zahtevani nivo znanja engleskog ili nekog drugog stranog jezika, Akademija Oxford vam pruža mogućnost da pohađate i kurseve stranih jezika na određenom nivou, te da na taj način unapredite svoja znanja.

Uz znanje stranih jezika, osoba koja želi da postane poslovni sekretar u spoljnoj trgovini bi trebalo da je spremna na usavršavanje u svakom trenutku, te da je pedantna i organizovana, a od nje se očekuje da bude ažurna, komunikativna, ali i da je sposobna da radi pod pritiskom, budući da je ovo zanimanje poznato kao vrlo kompleksno, ali i nadasve zanimljivo.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com