INTERNO I VANSUDSKO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA - Zakoni i dobre prakse

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
14.03.2024.
Trajanje kursa:
od 10.00 do 15.30 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 8400 din

Opis kursa

INTERNO I VANSUDSKO REŠAVANJE
RADNIH SPOROVA
- Zakoni i dobre prakse -

VEBINAR
14. mart 2024. godine

Vreme trajanja: od 10.00 do 15.30 časova

Uključenje predavača u 10 časova 


Cilj seminara: upoznavanje sa mogućnostima vansudskog i internog rešavanja radnih sporova i osposobljavanje učesnika za primenu.

PRVI DEO: zakoni koji predviđaju vansudsko i interno rešavanje sporova, uz primere iz prakse:
 Mobing, zaštita i procesuiranje, utvrđivanje zloupotrebe prava na zaštitu, pravno dejstvo i sankcije, obaveze po Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu.
 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti u sferi rada - balans prava poslodavca da zna i prava zaposlenog na privatnost: provera zloupotrebe bolovanja, audio/video nadzor, mail, inbox, viber, gps, društ. mreže i aktuelnosti proistekle iz tehnološkog razvoja.
 Diskriminacija, uzbunjivanje, Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova, Zakon o radu, Zakon o posredovanju.

DRUGI DEO: interna akta kao regulatorom prava i odnosa, akcenat je na promeni stava Vrhovnog suda (bivši Vrhovni kasacioni sud) - proširenju diskrecionih prava u vezi otkaznih razloga predviđenih pravilnikom o radu, primeri iz prakse Vrhovnog suda

TREĆI DEO: praktična obuka za posredovanje u sporovima povodom mobinga, uz primere iz prakse učesnika i diskusiju Učesnici posle seminara dobijaju mogućnost besplatnih konsultacija! 

PREDAVAČ: Olga Vučković Kićanović, posrednik, miritelj i arbitar Republičke agencije za mirno rešavanje radnihh sporova, licencirani predavač na temu, autor Komentara ZSZR.

Na osnovu saglasnosti Ministarstva pravde R.Srbije br.740-09-01296/2019-22 od 24.12.2019.g. učešćem na seminaru posrednici - medijatori će ostvariti 7 školskih časova stručnog usavršavanja radi obnavljanja dozvole za posredovanje.

Seminar je namenjen: licima koja se bave radnim pravom, posrednicima, arbitrima, advokatima, HR sektoru, svima koji planiraju da pokrenu sudski spor ili ga vode.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku(bez PDV-a).

Važno: Informacije o načinu pristupanja na vebinar dobićete putem mejla najkasnije do 13. marta 2024. godine, do kraja dana.

Polaznici dobijaju: radni materijal, obrasce na temu, vodič za posredovanje, testove, primere sporazuma i obustave (mobing) i sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

 

 

Privredna komora Srbije, Terazije 23, 11000 Beograd 

Tel: (+381 11) 3300 992, zoran.milicevic@pks.rs  edukacija@pks.rs / www.pks.rs

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com