Samostalnost i integritet inspektora

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Jovana Ristića 1, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
Od 11.00 do 13.30
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 5000 din

Opis kursa

SAMOSTALNOST I INTEGRITET INSPEKTORA


 


Posao inspektora je takve prirode da zahteva da se obavlja samostalno, bez nezakonitog spoljašnjeg uticaja i ograničenja.

Samostalnost inspektora ograničena je jedino ovlašćenjima i dužnostima koje ima, koja su mu utvrđena zakonom i drugim propisom. Neophodno je da inspektor postupa samostalno i u skladu sa pravilima profesionalne etike i integriteta pri izvođenju dokaza i utvrđivanju činjeničnog stanja, primeni materijalnih propisa na utvrđeno činjenično stanje, kao i pri izvođenju zaključaka o zakonitosti poslovanja i postupanja nadziranog subjekta i donošenju odluke u konkretnoj upravnoj stvari.

Obuka je namenjena

• Inspekcijskim organima na svim nivoima, predstavnicima privrede koji se u svom radu susreću s inspekcijskim nadzorom, službenicima za etiku i integritet, pravnicima koji rade u odeljenjim imovinskopravnih odnosa i poslovima iz delokruga radnih odnosa, kao i svima ostalima zainteresovanima za ovu temu.

Šta obuka pruža učesnicima:

• Učesnici će biti u prilici da od predavača, koji je dugogodišnji predavač i konsultant u ovoj oblasti, dobiju praktična uputstva i smernice;

• Učesnici će biti u prilici da čuju i razmene različita iskustva, kao i načine rešavanja problema;

• Sertifikat o učešću na obuci,

•Radni materijal u elektronskom obliku,

•Članstvo u Klubu čitalaca uz 25% popusta na sva Glasnikova izdanja knjiga

Kotizacija: 5.000,00 RSD + PDV (20%)

Za uplatu dve kotizacije popust od 20% + treći i četvrti učesnik imaju mogućnost besplatnog učešća

SATNICA * PROGRAM OBUKE

11.00–12.00

• Unutrašnja i spoljašnja samostalnost inspektora u radu, vođenju postupka, izvođenju i oceni dokaza, donošenju odluke i preduzimanju mera

• Integritet inspektora i koji su to nedozvoljeni uticaji na samostalnost i integritet inspektora

• Rasprava o temi, primeri iz prakse, pitanja i odgovori

12.00–12.30

Pauza (kafa i osveženje)

12.30–13.30

• Unutrašnja kontrola inspekcije, pritužba na rad, drugi mehanizmi spoljnog nadzora

• Ujednačeno postupanje u skladu s inspekcijskom praksom, sukob interesa,izuzeće inspektora, službenik za etiku i integritet

Organizovan je i online prenos preko Zoom aplikacije. 

Dodatne informacije o seminaru možete dobiti preko telefona 011/30 60 345, 30 60 331, 30 60 373 ili na e-mail: seminar@slglasnik.com

Više informacija o svim seminarima i obukama na sajtu: seminari.slglasnik.com 


Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com