Proizvodnja sa stanovišta knjigovodstvenog obuhvatanja i iskazivanja u finansijskim izveštajima

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Terazije 23, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
10.09.2024.
Trajanje kursa:
od 09.00 do 16.00 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 8400 din

Opis kursa

PROIZVODNJA SA STANOVIŠTA KNJIGOVODSTVENOG
OBUHVATANJA I ISKAZIVANJA
U FINANSIJSKIM IZVEŠTAJIMA

10. septembar 2024. godine
Vreme trajanja: 09.00 - 16.00 časova

VEBINAR

Uključenje predavača u 9.00 časova

ТЕМЕ:

 • Pojam proizvodnje i tok dokumentacije (Radni nalog – trebovanje - proizvodnja – dostavnica - gotov proizvod) 
 • Proizvodni program, normativi i sastavnice 
 • Poreski aspekt, zakonska i interna regulativa i MRS 2 (međunarodni računovodstveni standard) - Zalihe 
 • Zalihe materijala – način vođenja, utrošci i vrednovanje 
 • Nedovršena proizvodnja i zalihe gotovih proizvoda 
 • Evidencije i knjiženja poslovnih događaja u proizvodnom procesu i prodaji gotovih proizvoda 
 • Računovodstvo troškova i učinaka – klasa 9 i upravljačko računovodstvo 
 • Raspored troškova po mestima i nosiocima 
 • Obračun troškova po aktivnostima (ABC metod) 
 • Raspored troškova u subjektima koji istovremeno obavljaju proizvodnu i trgovinsku delatnost 
 • Vođenje gotovih proizvoda po planskim i stvarnim cenama koštanja 
 • Obračun proizvodnje, kalkulacije i formiranje stvarne cene koštanja i odstupanja od planske cene 
 • Popis gotovih proizvoda i knjiženje rezultata popisa 
 • Finansijski izveštaji u proizvodnom privrednom subjektu 
 • Uticaj na bilans uspeha i bilans stanja sa stanovišta trgovinske i proizvodne delatnosti 
 • Bilans uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva 
 • Praktičan primer i vežbe

Cilj seminara je da se polaznici kroz praktične vežbe i primere upoznaju i ovladaju tehnikama:

 •  Knjiženja poslovnih događaja vezanih za proizvodnju
 •  Upravljanja i planiranja troškova, kao i sistema obračuna troškova
 •  Sastavljanja bilansa uspeha sa stanovišta finansijskog i upravljačkog računovodstva
 •  Utvrđivanja razlike između cene koštanja gotovog proizvoda i komercijalne cene koštanja
 •  Vrednovanja i iskazivanja efekata proizvodnje u finansijskim izveštajima
 •  Kontrole i provere finansijskih izveštaja u proizvodnom privrednom subjektu

PREDAVAČ: Vera Lončar, ACCOUNT DOO NOVI SAD, osnivač privrednog društva „Account“ doo Novi Sad, sa dugogodišnjim iskustvom u privredi i sektoru bankarstva na poslovima računovodstva, finansija, revizije, analize finansijskih izveštaja, implementacije ERP sistema, kao i računovodstveno- finansijskom i poreskom konsaltingu za domaće i strane kompanije. Autor je mnogih obuka iz oblasti računovodstva i finansija, kao i predavač na obukama koje organizuju Privredna komora Srbije, kao i Udruženje poreskih savetnika Srbije.

Seminar je namenjen: Menadžerima, kontrolorima, računovođama i ostalim licima koja žele da unaprede svoja znanja u oblasti evidentiranja, praćenja i analize proizvodnje.

Kotizacija: 8.400,00 dinara po učesniku (bez PDV-a).

Polaznici dobijaju: Materijal sa primerima i vežbama, šablone za obračun proizvodnje u Excel-u, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

 

VAŽNO: Prilikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se na istu šalju podaci i informacije o predavanju. Po prijavi i evidentiranju polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. Informaciju o načinu pristupanja dobićete putem mejla 9.septembra 2024. godine do kraja dana.


 

Privredna komora Srbije, Terazije 23, 11 000 Beograd

Tel:(+381 11) 3300 992, zoran.milicevic@pks.rs edukacija@pks.rs / www.pks.rs


Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com