Obaveze državnih preduzeća prema strategiji državnog vlasništva i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu države

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
23.02.2023.
Trajanje kursa:
1 dan
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa


Obaveze državnih preduzeća prema strategiji državnog vlasništva 

i upravljanja privrednim subjektima koji su u vlasništvu države


23. februar 2023. god
10.00-15.00 sati


Terazije 23. sala na 8
spratu


Seminar organizujemo u cilju sveobuhvatnog davanja tumačenja i odgovora polaznicima na pitanja koja su se otvorila usvajanjem Strategije državnog vlasništva i upravjanja privrednim subjektim koji su u vlasništvu države (RS, AP i JLS), kojom je predviđena reforma državnih preduzeća radi postizanja opšteg cilja – ekonomičnosti i efikasnosti preduzeća. Obaveze u pogledu organizovanja koje preduzeća treba da sprovedu do kraja 2023. godine. Primeri akata preduzeća.

ТЕМЕ:

 • Opšti i posebni ciljevi strategije
 • Na koja državna preduzeća se Strategija odnosi (JP, JKP, državna društva
 • kapitala)
 • Šta podrazumeva reforma državnih preduzeća
 • Uspostavljanje centralizovanog sistema upravljanja državnim preduzećima od strane Ministarstva privrede
 • Razlozi za centralizovani system
 • Obaveza javnih preduzeća u 2023. godini u pogledu organizovanja
 • Korporativizacija državnih preduzeća
 • Promena oblika javnih preduzeća, definisanje prava svojine javnih preduzeća i procena vrednosti imovine, modeli upravljanja
 • Prakstični primeri akata preduzeća koje treba usvojiti do kraja 2023. godine
 • Obaveza državnih preduzeća da implementiraju program korporativnog upravljanja
 • Mogući modeli privatizacije javnih/državnih preduzeća
 • Likvidacija preduzeća koja se ne privatizuju
 • Kako se formira primeren odnos između vlasnika kapitala i menadžera i u kojoj meri vrši uticaj na efikasnost privrednog društva
 • Kontrola rada državnih preduzeća

 Cilj obuke:

Upoznavanje polaznika sa ciljevima Strategije, reformom državnih preduzeća koju treba sprovesti, obavezu korporativizacije preduzeća, sa radnjama koje treba da sprovedu preduzeća radi promene oblika javnih preduzeća, obavezu uvođenja pravila korporativnog upravljanja, moguće modele privatizacije državnih preduzeća, praktični primeri akata preduzeća. Na seminaru će od strane kvalifikovanog stručnjaka za ovu materiju biti izložena osnovne informacije sa kojima treba da se upoznaju zainteresovana lica, na krajnje pristupačan i razumljiv način.

PREDAVAČ: Dr Ljiljana Rajnović, ekspert za korporativno upravljanje, ugovorno, privredno i finansijsko pravo.

Obuka je namenjena:

Direktorima, članovima Nadzornog odbora, izvršnim direktorima, pravnicima, ekonomsitima i drugim zaposlenima u javnim i javno komunalnim preduzećima, lokalnim samoupravama, državnim društvima kapitala i ostalim javnim institucijama koji podležu obavezama iz Strategije.

Kotizacija: 8.400,00 din(bez PDV)

Polaznici dobijaju: radni materijal, sertifikat PKS o obavljenoj obuci.

 

Privredna komora Srbije,
Tel: (+381 11) 3300992;

zoran.milicevic@pks.rs ; edukacija@pks.rs / www.pks.rs


Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com