Vebinar - Obračun zarada i drugih ličnih primanja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
29.10.2021.
Trajanje kursa:
od 09:30 do 14:30
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 8400 din

Opis kursa

 


OBRAČUN ZARADA I DRUGIH LIČNIH PRIMANJA

29. oktobar 2021.godine
od 09.30 do 14.30 sati

 

VEBINAR – uključenje sa 

predavačem u 9,30 satiТЕМЕ:

- Zakonski okvir
- Obračun zarade i naknada zarade
- Obračun zarade u specifičnim slučajevima
1. radni odnos sa penzionerom,
2. radni odnos sa nepunim radnim vremenom,
3. bolovanje do 30 dana,
4. bolovanje preko 30 dana,
5. porodiljsko odsustvo
6. plaćanje doprinosa bez isplate zarade
- Rokovi za obračun i isplatu zarade
- Obračun drugih ličnih primanja (dnevnice u zemlji i inostranstvu, naknada za dolazak i odlazak sa rada, korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe, jubilarne nagrade, solidarna pomoć)
- Obračun po osnovu ugovora van radnog odnosa
1. Ugovor o delu
2. Ugovor o autorskom honoraru
3. Ugovor o zakupu
4. Obračuni za isplatu ličnih primanja nerezidentima
5. Ostali ugovori
- Knjiženje obračuna zarade i obračuna drugih ličnih primanja
- Prikaz procedura za predaju poreskih prijava elektronskim putem na portalu poreske uprave
- Prikaz procedure za prijavu radnika elektronskim putem
- Vežbe

PREDAVAČI:

Nevena Petković

ACCOUNT DOO NOVI SAD

Dragana Marić

DARMIL ACCOUNTING AGENCY DOO BEOGRAD 

Seminar je namenjen:

 • Zaposlenima u finansijama, računovodstvu, administraciji i ljudskim resursima
 • Ostalim licima koja žele da prošire svoja znanja u oblasti obračuna zarada i drugih ličnih primanja

Kotizacija:

8.400 dinara po učesniku (bez PDV-a)

Cilj seminara:

je da se, kroz praktične vežbe i primere omogući polaznicima da ovladaju tehnikama i procedurama potrebnim za obračun zarada, drugih ličnih primanja, kao i specifičnih obračuna.

Polaznici dobijaju:

materijal sa primerima i vežbama, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru

 


VREMENSKA ORGANIZACIJA – Okvirni plan rada


VREME

TEMATSKE JEDINICE


9.30-11.00

PRVA SESIJA

 • Uvod

 • Zakonski okvir

 • Obračun zarade i naknada zarade

11.00-11.15

Pauza

11.15-12.45

DRUGA SESIJA

 • Obračun zarade u specifičnim slučajevima

 • Rokovi za obračun i isplatu zarade

12.45-13.00

Pauza

13.00-14.30

TREĆA SESIJA

 • Obračun drugih ličnih primanja

 • Knjiženje zarada i drugih ličnih primanja

 • Predaja poreskih prijava i prijava radnika elektronskim putem

 • Davanja države u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19

 • Olakšice za kvalifikovane novozaposlene

Vežbe

 

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com