Vršenje poslova procene rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Sajt organizatora:
Datum početka kursa:
25.10.2021.
Trajanje kursa:
od 10:00 do 15:30
Vreme održavanja:
celodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 20000 din

Opis kursa

VRŠENJE POSLOVA PROCENE RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE i POSLOVANJA
- praktična primena propisane metodologije za izradu Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja -

25, 26 i 29. oktobar 2021.god od 10 do 15.30 sati

Privredna komora Srbije, Kneza Miloša 12/sala VI sprat

 

TEME:
Postupci menadžera rizika od dobijanja zahteva do izrade Elaborata/Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja - praktična primena propisane metodologije (SRPS A.L2.003:2017, Bezbednost i otpornost društva - Procena rizika) kroz rešavanje zadatka

1. Identifikacija konteksta

  • Prikupljanje informacija o naručiocu iz javno dostupnih baza podataka
  • Obrazac zahteva, ponuda, model ugovora i priprema kontrolne liste

2. Identifikacija rizika

  • Određivanje veličine opasnosti po grupama i faktorima rizika primenom zadatih kriterijuma
  • Prikupljanje podataka o postojećim merama zaštite

3. Procena rizika

  • Analiza (određivanje verovatnoće i mogućih posledica) i vrednovanje (određivanje nivoa i kategorije) identifikovanih rizika

4. Postupanje sa rizicima

  • Nove mere za tretiranje rizika i analiza cena-efikasnost

5. Nadzor i kontrola rizika tokom perioda važenja akta

  • Agregatni, kombinovani, rezidualni i prihvaćeni rizici
  • Ažuriranje Akta

PREDAVAČ: Dragiša Jovanović, specijalista za bezbednost

SEMINAR JE NAMENJEN:

  • pravnim i fizičkim licima koji imaju licencu za procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja, kao i potrebu za obnavljanjem dobre prakse,
  • korisnicima usluga privatnog obezbeđenja, davaocima usluga privatnog obezbeđenja i drugim zainteresovanim stranama koji podnose zahtev za ocenjivanje usaglašenosti kvaliteta usluga privatnog obezbeđenja u skladu sa važećim srpskim i evropskim standardima (čl. 75a Zakona o privatnom obezbeđenju)

Kotizacija: 20.000,00 dinara (bez PDV-a) po polazniku

Praktikum se izvodi u formi radionice zasnovane na praktičnom radu na primerima, pojedinačno ili u grupama, u kojima učesnici samostalno, uz prisustvo i nadzor mentora, rešavaju konkretne probleme u primeni propisane metodologije za izradu Akta (iz čl. 20 st. 4 Zakona o privatnom obezbeđenju)

Polaznici dobijaju: radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat o završenoj obuci

 

Poslovna akademija Privredne komore Srbije
Tel: (+381 11) 4149 421; 3300 949; 3300 946;
zoran.milicevic@pks.rs; edukacija@pks.rs  /  www.pks.rs

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com