Tehpro d.o.o. - Javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
29280 din
na upit
na upit
na upit
na upit

Opis organizatora

Privredno društvo TEHPRO je osnovano 1991. godine.

Osnovna delatnost je pružanje usluga u oblasti:

 • Bezbednost i zdravlje na radu,
 • Zaštita od požara,
 • Zaštita životne sredine
 • Edukacije
 • Tehnička zaštita
 • Pravne usluge

Od osnivanja privredno društvo Tehpro neprestano ulaže u svoj razvoj, sa težištem na obrazovanju i usavršavanju kadrova i ulaganje u opremu. Poslednjih godina, okosnicu razvoja čine inženjering i savremeno opremljene ekipe koje pružaju usluge iz osnovne delatnosti.

Kao odgovor na sve veću potrebu za obučenim kadrom u oblasti bezbednosti zdravlja na radu, pokrenut je i Centar za edukaciju. 

Kroz naše programe osposobljavanja i obuke u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine, sistema kvaliteta i stručnih osposobljavanja zaposlenih, do sada je prošlo preko deset hiljada polaznika različitih profila.

Od nedavno, rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Društvu za usluge u oblasti zaštite TEHPRO d.o.o. odobren je status javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih.

Osnovni programi su:

 • Osposobljavanje zaposlenih u oblasti zaštite (BZR, ZOP i ZŽS)
 • Stručno osposobljavanje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i priprema kandidata za polaganje stručnog ispita u oblasti BZR
 • Napredni kurs za osposobljavanje stručnih lica za bezbednost i zdravlje na radu sa obilaskom kompanije sa dobrom praksom
 • Edukacije poslodavaca i menadžera svih nivoa u oblasti BZR, ZOP i ZŽS
 • Napredna edukacija i studijski obilasci kompanija sa dobrom praksom BZR za menadžere svih nivoa
 • Stručno osposobljavanje i obuka zaposlenih
 • Posebni oblici edukacije: savetovanja, seminari, radionice, stručne rasprave, vežbaonice
 • Izdavaštvo
 • Internet forum