SmartInIT - kursevi programiranja

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
250 eur % popust
250 eur % popust
350 eur % popust
350 eur % popust
350 eur % popust

Opis organizatora

Nastanak

SmartInIT kursevi programiranja razvijeni su kroz dugogodišnju saradnju iskusnih profesora i asistenata sa Fakulteta tehničkih nauka i iskusnih PanonIT inženjera koji znaju potrebe privrede.

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u obuci kandidata u PanonIT-u, veliki broj polaznika, preko 90% se zaposlio nakon završenog kursa. Zbog sve većeg interesovanja za PanonIT interne kurseve, ukazala se potreba za osmišljavanjem novog programa koji bi omogućio svim zainteresovanim da se usavršavaju u IT oblasti, a rezultat toga su SmartInIT komercijalni kursevi.

 

Kursevi

Kvalitet kurseva se zasniva na kompetentnim predavačima sa višegodišnjim iskustvom. Struktura, koncepcija i način realizacije kurseva su usmereni na usvajanje kako teorijskih, tako i praktičnih znanja i veština primenljivih u praksi. Kroz simulaciju rada na projektu polaznici dobijaju realnu sliku celokupnog ciklusa razvoja softvera i upoznaju se sa modernim alatima i problemima iz prakse.

Na raspolaganju su sledeći kursevi:

- Osnove programiranja
- Napredno programiranje
- Web programiranje (.Net i Java)
- Desktop programiranje
- Android programiranje

U cilju ostvarivanja što veće efikasnosti, kandidati pre kursa rade besplatan ulazni test radi utvrđivanja njihovog predznanja (osim za kurs Osnove programiranja).

Prijave su u toku, a uslove prijavljivanja i dodatne informacije možete pogledati na našem sajtu ili dobiti putem telefona.

Prijavite se i postanite deo IT sveta!