Škola stranih jezika Smiley

Adresa Jurija Gagarina 229, TC ENJUB, Blok 45, I sprat, srednji deo, lokali 252,254 i 267 , Novi Beograd, prikaži na mapi

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
od 12000 din % popust
od 5900 din % popust
3800 din % popust
3800 din % popust

Opis organizatora

 

ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA!

KURSEVI SE MOGU SLUŠATI U ŠKOLI ILI ONLINE!
 
 
camla-sertifikat.jpg sertifikatmartellosmiley.jpg
martelotrainingcentersmileynovibeograd.jpg cambriidgemichiganlanguageassessmentssmileynovibeograd.jpg

 

Novi datumi početka kurseva u Školi stranih jezika Smiley: 

  Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  16.05. 2022., ostala su još 2 mesta, traje 2,5 do 3 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 24.000 dinara.


 Kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1 /1 i A1/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  16.05. 2022.,

 ., ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 24.000 dinara .
 Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo  A1/2 . Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  21.05. 2022., 

 ostala su još 2 mesta, traje 1,5  meseci, fond časova 17 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 12.000 dinara.

 Kurs nemačkog jezika nivo A1.2 . Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje    21.05. 2022.,
 , ostala su još 2 mesta, 2 meseca, fond časova 17 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 12.000 dinara. 

 

  Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 21.05. 2022.,

 ostala su još 2 mesta, 2,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru . Ukupna cena sa popustom 24.000 dinara.

 Kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje   21.05. 2022.,
 , ostala su još 2 mesta, 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 24.000 dinara.

  Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo  A2/2. Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje   16.05. 2022.,
 ostala su još 2 mesta, 1,5 meseca, fond časova , 17 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru . Ukupna cena sa popustom 12.000  dinara.  

 

Kurs nemačkog jezika nivo  A2/2. Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 16.05. 2022, 
 ostala su još 2 mesta, 2 meseca, fond časova , 17 dvočasa, 2  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru . Ukupna cena sa popustom 12.000  dinara.    

 Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo B1.2  počinje   21.05. 2022, 

, ostala su još 2 mesta, traje 1,5  mesec, fond časova 18 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 12.500 dinara.

 Kurs nemačkog jezika nivo B1.2  počinje  21.05. 2022

 

, ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 18 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 12.500 dinara.

 Kurs nemačkog jezika nivo B2 (B2.1 i B2.2) počinje ,21.05.2022.,

 ostala su još 2 mesta, traje 4,5 meseca, fond časova 45 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 29.500 dinara, plaćanje u 3 rate.

 Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje  21.05. 2022.,

., ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 38 dvočasa , 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 24.900 dinara plaćanje u 2 rate.

  Kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje   21.05. 2022.,

 

., ostala su još 2 mesta, traje 4  meseca, fond časova 38 dvočasa , 2  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 24.900 dinara plaćanje u 3 rate.

 Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2 ( B2.1 i B2.2.) počinje  21.05. 2022.,

  ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 44 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 29.500 dinara, plaćanje u 3 rate.

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo   B2.2 počinje ,21.05. 2022.

   ostala su još 2 mesta, traje 1,5  mesec, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 14.900 dinara, plaćanje u 2 rate.  

 Kurs nemačkog jezika nivo   B2.2 počinje 21.05. 2022 ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 22 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 14.900 dinara, plaćanje u 2 rate.  

•  Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo C1 počinje  21.05. 2022,

 ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 46 dvočasa, 3 i 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 29.900 dinara, plaćanje u 3 rate.

 Kurs nemačkog jezika nivo C1 počinje  21.05. 2022 

 

 ostala su još 2 mesta, traje 4,5 meseca, fond časova 46 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 29.000 dinara, plaćanje u 3 rate.

  Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1+ i B2, trajanje 3 nedelje, fond časova 10 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 7.900 dinara, početak  kursa   16.05. 2022, 

, . Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštinu govora kroz praktičnu upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama i poslovnom okruženju. 

•  Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački jezik - za nivoe A1 , A2, B1 , B2,i C1 trajanje 3 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom od 12.000 dinara. Početak kursa    16.05.2022.

  Intenzivan kurs nemačkog jezika za lekare nivo B2/ C1 počinje  16.05. 2022.

 ostala su još 2 mesta,traje 2,5 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 23.900 dinara, plaćanje u 2 rate

• Intenzivan  kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1+, početak kursa  16.05. 2022 trajanje 2  meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 27 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 17.700., plaćanje u 3 rate .

 Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa   16.05. 2022 , trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom 5900.
 Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2+, početak kursa  19 . 05. 2022  trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom  5.900!

 Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2 +, početak kursa 19. 05. 2022   trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena  sa popustom  17. 700 dinara , plaćanje u 3 rate.

• Intenzivan kurs engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa   16.05. 2022   , trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 35 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom iznosi 23.500. Plaćanje u ratama.

 Intenzivan kurs engleskog za odrasle nivo B2+, početak  16.05. 2022.,

  trajanje 2.5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 35 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 23.500! Plaćanje u ratama.

 Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo B2+, početak  16.05. 2022.

  trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom 5.900!  

 Kurs  engleskog za odrasle nivo B1, početak kursa ,16.05. 2022 ., trajanje 4  meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru..  Cena mesečne rate sa popustom iznosi 5900 !  

 

 Intenzivan kurs  poslovnog engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa  16.05. 2022. ., trajanje 3 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom iznosi 23.500.  

 Kurs  poslovnog engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa  .16.05. 2022  ., trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom iznosi 5900! 
 Intenzivan  kurs poslovnog engleskog B2+, početak kursa   16.05. 2022. ., trajanje 3 meseca, 3  puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 23.500, plaćanje u ratama. 

 Kurs poslovnog engleskog B2+, početak  16.05. 2022. trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom 5900,00 dinara.

  Intenzivan  Kurs poslovnog engleskog C1, početak kursa  21.05. 2022,    trajanje 3 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom 5900,00 dinara.  

Kurs poslovnog engleskog C1, početak kursa  21.05. 2022.   trajanje 5 meseci, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 45 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom 5900,00 dinara.  

 Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo B1+ - Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond 27 dvočasa, početak kursa  17.05.2022 Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas.  Cena mesečne rate  sa popustom   5900,00 dinara, ukupno 3 rate .


Konverzacijski  kurs engleskog za nivo B1+ - Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond 27dvočasa, početak kursa   17.05.2022 Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas.  Cena mesečne rate  sa popustom   5900,00 dinara.

 Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo B2 Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond 27 dvočasa, početak kursa 17.05.2022.  Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 2 meseca 3 puta nedeljno po dvočas.  Cena mesečne rate  sa popustom   5900,00 dinara, ukupno 3 rate .

 Konverzacijski  kurs engleskog za nivo B2 - Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond časova 27 dvočasa, početak kursa  17.05.2022. Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas.  Cena mesečne rate  sa popustom   5900,00 dinara.  

 Kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1 počinje  21.05. 2022.  termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 meseci. Cena sa popustom 14900, plaćanje u 2 rate.

  Kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1 počinje  21.05. 2021.  termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, trajanje 2,5 meseci. Cena sa popustom 14.900, plaćanje u 3 rate.   Intenzivan  kurs italijanskog A1+ traje 2, 5  meseca sa fondom od 27 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas. Početak  17.05.2022 Cena mesecne rate iznosi: 5900, din.   .   


 Kurs italijanskog , nivo A1+  traje 3  meseca, sa fondom od 27 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 17.05.2022 Cena mesecne rate iznosi: 5900, din.   .  

 Kurs italijanskog , nivo A2, traje  4   meseca, sa fondom od 36 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočas, početak kursa    18.05.2022  Cena mesecne rate iznosi: 5900, din.   

Intenzivan Kurs italijanskog , nivo A2, traje 3  meseca, sa fondom od 32 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa  18.05.2022 , Cena mesecne rate iznosi: 5900, din.    

 Intenzivan Kurs italijanskog , nivo B1, traje 3,5   meseca, sa fondom od 35 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa  21.05.2022. Cena mesecne rate iznosi: 5900, din.    

Kurs italijanskog , nivo B1, traje 4  meseca, sa fondom od 35 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočas, početak kursa  21.05.2022 Cena mesecne rate iznosi: 5900, din.

 

 Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi nivo A1, početak kursa   21.05. 2022  fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 1,5 mesec, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 18.900 plaćanje u 2 rate.


 Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi nivo A2 +, početak kursa   21.05.2022  , fond časova 32 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 23.900, plaćanje u ratama.

 Intenzivan  kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita. Početak kursa 06. .18.05.2022 trajanje 2,5 meseca, fond časova 25 dvočasa, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 18.900, plaćanje u ratama.

• Kurs nemačkog preko Skajpa svi nivoi. Dinamika po izboru, vreme održavanja po dogovoru, trajanje 1,5 do 3 meseca, fond časova od 32 do 36 dvočasa. Cena po dvočasu 17 eura.
• Kurs engleskog za decu školskog uzrasta, osnovce i  srednjoškolce, trajanje 9,5  meseci, 9 časova od sat vremena mesečno, početak   16.05. 2022  , cena mesečne rate  sa popustom 3.800 . Naučite engleski uz osmeh, igru i zabavu ! Iskoristite popust!

•  Kurs nemačkog za decu školskog uzrastaosnovce i srednjoškolce, trajanje 9, 5 meseci, 9 časova od sat vremena mesečno. Početak kursa    16.05.2022 cena  mesečne rate sa popustom 3800 . Naučite nemački uz osmeh, igru i zabavu.

 

 

  

  Aktuelno  

 NOVO u školi Smiley: overeni prevodi sudskog tumača za engleski jezik!slikasmiley.jpg

Škola stranih jezika "Smiley" nudi Vam učenje engleskog jezika, nemačkog jezika, francuskog jezika, ruskog jezika, holandskog jezika, norveškog jezika, švedskog jezika, italijanskog jezika i španskog jezika uz bogat i raznovrstan program trudeći se da prati najsavremanije tendencije na polju podučavanja stranih jezika , i da konstantno ulaže u usavršavanje svog kadra.

Od drugih škola jezika nas izdvaja to što se kod nas jezik uči brzo, lako i sa osmehom.

Naš pristup podučavanju stranih jezika ima za cilj da kod polaznika pobudi interesovanje, radoznalost i ljubav prema stranim jezicima. Ovaj metod budi i učvršćuje motivaciju te omogućava da kandidat u najvišem stepenu razvije svoje sposobnosti učenja i ostvari maksimalne rezultate.
 
Škola stranih jezika Smiley želi da  pruži učenje stranih jezika  kroz kreativan i inovativan metodološki pristup, uz podršku i pomoć iskusnih , motivisanih i visoko kvalifikovanih profesora stranih jezika željnih da prenesu svoje znanje i veoma posvećenih svom pozivu. Neka učenje stranih jezika postane radosno iskustvo u kome ćete uživati!
  
Smiley škola je izgradila svoju reputaciju stavljajući akcenat na usavršavanje metodologije podučavanja stranih jezika, trudeći se da prati najsavremenije tendencije na ovom polju, kao i da konstantno ulaze u znanje i usavršavanje svog kadra.
 
U vremenu globalne komunikacije u kome živimo, znanje je veliko bogatsvo,a znanje stranih jezika neophodno da bi se došlo do prave informacije, do zaposlenja ili mesta na prestižnom svetski poznatom univerzitetu.
 
Uložite u svoje znanje a mi Vam stojimo na raspolaganju da ga usvojite na što brži, lakši i efikasniji način. Svi naši kursevi su tako koncipirani da usmeravaju kandidate da, kroz obuku koju na kursu prolaze, budu u stanju da pristupe polaganju
 
MEDJUNARODNO PRIZNATIH ISPITA CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA, KOJI SE POLAŽU U NAŠOJ ŠKOLI !
 
ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA !
 
Više informacija o CaMLA instituciji možete naći na sajtu www.cambridgemichigan.org, gde možete pronaći školu stranih jezika Smiley u odeljku ‘ Find a centre ‘. CaMLA sertifikati su priznati u preko 150 zemalja sveta Ovi sertifikati svedoče o nivou poznavanja engleskog jezika a pokrivaju više nivoa jezičke kompetencije od višeg početnog A2 do višeg naprednog C1. Za više informacija o ispitima pogledajte odeljak ‘ POLAGANJE MEDJUNARODNIH CAMLA ISPITA U ŠKOLI SMILEY’
 
Od velike je važnosti da steknete znanje jezika, ali pored toga mi Vam nudimo i dobijanje medjunarodno priznatih sertifikata u našoj školi, koji će Vam otvoriti vrata u svet i omogućiti da se školujete, uspostavite poslovne kontakte ili se zaposlite u inostranstvu.

KURSEVI JEZIKA U PONUDI OBUHVATAJU :

- KURS ENGLESKOG JEZIKA
- KURS NEMAČKOG JEZIKA
- KURS FRANCUSKOG JEZIKA
- KURS RUSKOG 
- KURS HOLANDSKOG
- KURS NORVEŠKOG
- KURS ŠVEDSKOG
- KURS ITALIJANSKOG
- KURS ŠPANSKOG
- KURS KINESKOG
- KURS GRČKOG
- KURS MAĐARSKOG
- SERBIAN FOR FOREIGNERS

Upišite se na jedan od kurseva u našoj školi i saznajte zašto svi koji uče kod nas uče uz osmeh!

 

melab_met_ecce_ecpe.jpg

 

 YLTE.gif