Škola stranih jezika Smiley

Adresa Jurija Gagarina 229, TC ENJUB, Blok 45, I sprat, srednji deo, lokali 252,254 i 267 , Novi Beograd, prikaži na mapi

Website: www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
od 17900 din % popust
16500 din % popust
3800 din % popust
3800 din % popust

Opis organizatora

 

ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA!

KURSEVI SE MOGU SLUŠATI U ŠKOLI ILI ONLINE!
 
 
camla-sertifikat.jpg sertifikatmartellosmiley.jpg
martelotrainingcentersmileynovibeograd.jpg cambriidgemichiganlanguageassessmentssmileynovibeograd.jpg

 

  Novi datumi početka kurseva u Školi stranih jezika Smiley:

 

 

 Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  26.10. 2020., ostala su još 2 mesta, traje 2,5 do 3 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 17.900 dinara.


 Kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1 /1 i A1/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  26.10. 2020.,

 ., ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 17.900 dinara .
 Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo  A1/2 . Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  23.10. 2020.

 ostala su još 2 mesta, traje 1,5  meseci, fond časova 17 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 9.000 dinara.

 Kurs nemačkog jezika nivo A1.2 . Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje     23.10. 2020.,
 , ostala su još 2 mesta, 2 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 9000 dinara.  

 

  Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2)Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje   24.10. 2020.,

 ostala su još 2 mesta, 2,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru . Ukupna cena sa popustom 17.900 dinara.

 Kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje     24.10. 2020.,
 , ostala su još 2 mesta, 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 17.900 dinara.

  Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo  A2/2Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  22.10. 2020.,
 ostala su još 2 mesta, 1,5 meseca, fond časova , 17 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru . Ukupna cena sa popustom 9000  dinara.  

 Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo B1.2  počinje  23.10. 2020 
, ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 18 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 11.500 dinara, plaćanje u 2 rate.

 Kurs nemačkog jezika nivo B2 (B2.1 i B2.2) počinje, 19.10. 2020.,

 ostala su još 2 mesta, traje 4,5 meseca, fond časova 44 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 26.000 dinara, plaćanje u 3 rate.

 Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje  24.10. 2020.,

., ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 38 dvočasa , 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 22.500 dinara plaćanje u 3 rate.

  Kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje  24.10. 2020.,

 

., ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 38 dvočasa , 2  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 22.500 dinara plaćanje u 3 rate.

 Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2 ( B2.1 i B2.2.) počinje  19.10. 2020.,

  ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 44 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 26.000 dinara, plaćanje u 3 rate.

Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo   B2.2 počinje , 19.10. 2020   ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 13.000 dinara, plaćanje u 2 rate.  

•  Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo C1 počinje  24.10. 2020 

 ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 46 dvočasa, 3 i 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 29.000 dinara, plaćanje u 3 rate.

 Kurs nemačkog jezika nivo C1 počinje  24.10. 2020 

 

 ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 46 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 29.000 dinara, plaćanje u 3 rate.

  Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1+ i B2, trajanje 3 nedelje, fond časova 10 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 7.900 dinara, početak  kursa  21.10. 2020.

, . Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštinu govora kroz praktičnu upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama i poslovnom okruženju. 

•  Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački jezik - za nivoe A1 , A2, B1 , B2,i C1 trajanje 3 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom od 11.900 dinara. Početak kursa    24.10.2020

  Intenzivan kurs nemačkog jezika za lekare nivo B2/ C1 počinje  24.10. 2020

 ostala su još 2 mesta,traje 2,5 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 23.900 dinara, plaćanje u 3 rate

 Intenzivan  kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1+, početak kursa  22.10. 2020 trajanje 2  meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 16.500., plaćanje u 3 rate .

 Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1početak kursa    22.10. 2020 , trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom 5500.
 Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2+, početak kursa 
  24.10. 2020  trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom  5.500!

 Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2, početak kursa  24.10. 2020   trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena  sa popustom  16. 500 dinara , plaćanje u 3 rate.

 Intenzivan kurs engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa  24.10. 2020   , trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom iznosi 19.500. Plaćanje u ratama.

 Intenzivan kurs engleskog za odrasle nivo B2+, početak 20.10. 2020.,

  trajanje 2.5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 19.500! Plaćanje u ratama.

 Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo B2+, početak 24.10. 2020.

  trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom 5.500!  

 Kurs  engleskog za odrasle nivo B1, početak kursa , 24.10. 2020 ., trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru..  Cena mesečne rate sa popustom iznosi 5500 !  


 Intenzivan kurs  poslovnog engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa   , 24.10. 2020 . ., trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom iznosi 19.500.  

 Kurs  poslovnog engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa  . 24.10. 2020 .  ., trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom iznosi 5500! 
 Intenzivan  kurs poslovnog engleskog B2+, početak kursa  19.10. 2020. ., trajanje 3 meseca, 3  puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 21.600, plaćanje u ratama. 

 Kurs poslovnog engleskog B2+, početak 19.10. 2020. trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoruCena mesečne rate sa popustom 5500,00 dinara.

  intenzivan  Kurs poslovnog engleskog C1, početak kursa  24.10. 2020.   trajanje 3 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom 5500,00 dinara.  

 Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo B1+ - Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond 9 dvočasa, početak kursa   20.10.2020 Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 1meseca, 2 puta nedeljno po dvočas.  Cena mesečne rate  sa popustom   5500,00 dinara.

 Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo B2 Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond 9 časova dvočasa, početak kursa  20.10.2020  Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 3 sedmice , 3 puta nedeljno po dvočas.  Cena mesečne rate  sa popustom   5500,00 dinara.

 Konverzacijski  kurs engleskog za nivo B2 - Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond časova dvočasa, 9  početak kursa  20.10.2020  Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 1 mesec, 2 puta nedeljno po dvočas.  Cena mesečne rate  sa popustom   5500,00 dinara.  

 Kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1 počinje  22.10. 2020.  termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 meseci. Cena sa popustom 14900, plaćanje u 2 rate.

  Kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1 počinje  24.10. 2020.  termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, trajanje 2,5 meseci. Cena sa popustom 14.900, plaćanje u 3 rate.   Intenzivan  kurs italijanskog A1, traje 2 meseca sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas. Početak  26.10.2020 Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.   .   


 Kurs italijanskog , nivo A1, traje 3  meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočaspočetak kursa  26.10.2020  Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.   .  

 Kurs italijanskog , nivo A2, traje 2,5   meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočaspočetak kursa    24.10.2020  Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.   

Intenzivan Kurs italijanskog , nivo A2, traje 2   meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočaspočetak kursa  24.10.2020 Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.    

 Intenzivan Kurs italijanskog , nivo B1, traje 3,5  meseca, sa fondom od 32 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočaspočetak kursa  24.10.2020 Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.    

 

 Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi nivo A1, početak kursa   24.10.2020  fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 1,5 mesec, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 17.900 plaćanje u 2 rate.


 Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi nivo A2 +, početak kursa   24.10.2020  , fond časova 32 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 21.900, plaćanje u ratama.

 Intenzivan  kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita. Početak kursa   19.10.2020 , trajanje 2,5 meseca, fond časova 25 dvočasa, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 18.900, plaćanje u ratama.

• Kurs nemačkog preko Skajpa svi nivoi. Dinamika po izboru, vreme održavanja po dogovoru, trajanje 1,5 do 3 meseca, fond časova od 32 do 36 dvočasa. Cena po dvočasu 15 eura.
• Kurs engleskog za decu školskog uzrasta, osnovce i  srednjoškolcetrajanje 9 meseci, 9 časova od sat vremena mesečnopočetak  19.10. 2020   , cena mesečne rate  sa popustom 3.800 . Naučite engleski uz osmeh, igru i zabavu ! Iskoristite popust! Nastava se može pratiti uživo ili online . 

•  Kurs nemačkog za decu školskog uzrastaosnovce i srednjoškolce, trajanje 9 meseci, 9 časova od sat vremena mesečno. Početak kursa    24.10.2020 cena  mesečne rate sa popustom 3800 . Naučite nemački uz osmeh, igru i zabavu ! Iskoristite popust.

  

  

 

 

 

  Aktuelno  

 NOVO u školi Smiley: overeni prevodi sudskog tumača za engleski jezik!slikasmiley.jpg

Škola stranih jezika "Smiley" nudi Vam učenje engleskog jezika, nemačkog jezika, francuskog jezika, ruskog jezika, holandskog jezika, norveškog jezika, švedskog jezika, italijanskog jezika i španskog jezika uz bogat i raznovrstan program trudeći se da prati najsavremanije tendencije na polju podučavanja stranih jezika , i da konstantno ulaže u usavršavanje svog kadra.

Od drugih škola jezika nas izdvaja to što se kod nas jezik uči brzo, lako i sa osmehom.

Naš pristup podučavanju stranih jezika ima za cilj da kod polaznika pobudi interesovanje, radoznalost i ljubav prema stranim jezicima. Ovaj metod budi i učvršćuje motivaciju te omogućava da kandidat u najvišem stepenu razvije svoje sposobnosti učenja i ostvari maksimalne rezultate.
 
Škola stranih jezika Smiley želi da  pruži učenje stranih jezika  kroz kreativan i inovativan metodološki pristup, uz podršku i pomoć iskusnih , motivisanih i visoko kvalifikovanih profesora stranih jezika željnih da prenesu svoje znanje i veoma posvećenih svom pozivu. Neka učenje stranih jezika postane radosno iskustvo u kome ćete uživati!
  
Smiley škola je izgradila svoju reputaciju stavljajući akcenat na usavršavanje metodologije podučavanja stranih jezika, trudeći se da prati najsavremenije tendencije na ovom polju, kao i da konstantno ulaze u znanje i usavršavanje svog kadra.
 
U vremenu globalne komunikacije u kome živimo, znanje je veliko bogatsvo,a znanje stranih jezika neophodno da bi se došlo do prave informacije, do zaposlenja ili mesta na prestižnom svetski poznatom univerzitetu.
 
Uložite u svoje znanje a mi Vam stojimo na raspolaganju da ga usvojite na što brži, lakši i efikasniji način. Svi naši kursevi su tako koncipirani da usmeravaju kandidate da, kroz obuku koju na kursu prolaze, budu u stanju da pristupe polaganju
 
MEDJUNARODNO PRIZNATIH ISPITA CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA, KOJI SE POLAŽU U NAŠOJ ŠKOLI !
 
ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA !
 
Više informacija o CaMLA instituciji možete naći na sajtu www.cambridgemichigan.org, gde možete pronaći školu stranih jezika Smiley u odeljku ‘ Find a centre ‘. CaMLA sertifikati su priznati u preko 150 zemalja sveta Ovi sertifikati svedoče o nivou poznavanja engleskog jezika a pokrivaju više nivoa jezičke kompetencije od višeg početnog A2 do višeg naprednog C1. Za više informacija o ispitima pogledajte odeljak ‘ POLAGANJE MEDJUNARODNIH CAMLA ISPITA U ŠKOLI SMILEY’
 
Od velike je važnosti da steknete znanje jezika, ali pored toga mi Vam nudimo i dobijanje medjunarodno priznatih sertifikata u našoj školi, koji će Vam otvoriti vrata u svet i omogućiti da se školujete, uspostavite poslovne kontakte ili se zaposlite u inostranstvu.

KURSEVI JEZIKA U PONUDI OBUHVATAJU :

- KURS ENGLESKOG JEZIKA
- KURS NEMAČKOG JEZIKA
- KURS FRANCUSKOG JEZIKA
- KURS RUSKOG 
- KURS HOLANDSKOG
- KURS NORVEŠKOG
- KURS ŠVEDSKOG
- KURS ITALIJANSKOG
- KURS ŠPANSKOG
- KURS KINESKOG
- KURS GRČKOG
- KURS MAĐARSKOG
- SERBIAN FOR FOREIGNERS

Upišite se na jedan od kurseva u našoj školi i saznajte zašto svi koji uče kod nas uče uz osmeh!

 

melab_met_ecce_ecpe.jpg

 

 YLTE.gif

 

  Novi datumi početka kurseva u Školi stranih jezika Smiley: 
 Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  02.10. 2020., ostala su još 2 mesta, traje 2,5 do 3 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 17.900 dinara.

 Kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1 /1 i A1/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  02.10. 2020.,
 ., ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 17.900 dinara . Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo  A1/2 . Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  01.10. 2020., 
 ostala su još 2 mesta, traje 1,5  meseci, fond časova 17 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 9.000 dinara.
 Kurs nemačkog jezika nivo A1.2 . Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje     01.10. 2020., , ostala su još 2 mesta, 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 17.900 dinara.  
   Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje   29.09. 2020.,
 ostala su još 2 mesta, 2,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru . Ukupna cena sa popustom 17.900 dinara.
• Kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje     29.09. 2020., , ostala su još 2 mesta, 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 17.900 dinara.
  Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo  A2/2. Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje  03.10. 2020., ostala su još 2 mesta, 1,5 meseca, fond časova , 17 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru . Ukupna cena sa popustom 9000  dinara.  
 Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo B1.2  počinje  05.10. 2020 , ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 18 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 11.500 dinara, plaćanje u 2 rate.
 Kurs nemačkog jezika nivo B2 (B2.1 i B2.2) počinje, 05.10. 2020.,
 ostala su još 2 mesta, traje 4,5 meseca, fond časova 44 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 26.000 dinara, plaćanje u 3 rate.
 Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje  30.09. 2020.,
., ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 38 dvočasa , 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 22.500 dinara plaćanje u 3 rate.
  Kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje  30.09. 2020.,

., ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 38 dvočasa , 2  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 22.500 dinara plaćanje u 3 rate.
 Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2 ( B2.1 i B2.2.) počinje 05.10. 2020.,
  ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 44 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 26.000 dinara, plaćanje u 3 rate.
Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo   B2.2 počinje , 05.10. 2020   ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 13.000 dinara, plaćanje u 2 rate.  
•  Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo C1 počinje  03.10. 2020 
 ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 46 dvočasa, 3 i 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 29.000 dinara, plaćanje u 3 rate.
 Kurs nemačkog jezika nivo C1 počinje  03.10. 2020 

 ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 46 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 29.000 dinara, plaćanje u 3 rate.
•  Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1+ i B2, trajanje 3 nedelje, fond časova 10 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 7.900 dinara, početak  kursa  28.09. 2020.
, . Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštinu govora kroz praktičnu upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama i poslovnom okruženju. 
•  Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački jezik - za nivoe A1 , A2, B1 , B2,i C1 trajanje 3 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom od 11.900 dinara. Početak kursa    03.10.2020
  Intenzivan kurs nemačkog jezika za lekare nivo B2/ C1 počinje  03.10. 2020
 ostala su još 2 mesta,traje 2,5 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 23.900 dinara, plaćanje u 3 rate
• Intenzivan  kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1+, početak kursa  01.10. 2020 trajanje 2  meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 16.500., plaćanje u 3 rate .
• Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa    01.10. 2020 , trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom 5500. Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2+, početak kursa   29.09. 2020  trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom  5.500!
 Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2, početak kursa  29.09. 2020   trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena  sa popustom  16. 500 dinara , plaćanje u 3 rate.
• Intenzivan kurs engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa 03.10. 2020   , trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom iznosi 19.500. Plaćanje u ratama.
• Intenzivan kurs engleskog za odrasle nivo B2+, početak 03.10. 2020.,
  trajanje 2.5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 19.500! Plaćanje u ratama.
 Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo B2+, početak 03 .10. 2020.
  trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom 5.500!  
 Kurs  engleskog za odrasle nivo B1, početak kursa , 03.10. 2020 ., trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru..  Cena mesečne rate sa popustom iznosi 5500 !  


 Intenzivan kurs  poslovnog engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa   , 03.10. 2020 . ., trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom iznosi 19.500.  
 Kurs  poslovnog engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa  . 03.10. 2020 .  ., trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom iznosi 5500!  Intenzivan  kurs poslovnog engleskog B2+, početak kursa  28.09. 2020. ., trajanje 3 meseca, 3  puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 21.600, plaćanje u ratama. 
• Kurs poslovnog engleskog B2+, početak 28.09. 2020. trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom 5500,00 dinara.
  intenzivan  Kurs poslovnog engleskog C1, početak kursa  28.09. 2020.   trajanje 3 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom 5500,00 dinara.  
 Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo B1+ - Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond 9 dvočasa, početak kursa   29.09.2020 Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 1meseca, 2 puta nedeljno po dvočas.  Cena mesečne rate  sa popustom   5500,00 dinara.
 Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo B2 Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond 9 časova dvočasa, početak kursa 28.09.2020  Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 3 sedmice , 3 puta nedeljno po dvočas.  Cena mesečne rate  sa popustom   5500,00 dinara.
 Konverzacijski  kurs engleskog za nivo B2 - Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond časova dvočasa, 9  početak kursa 28.09.2020  Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 1meseca, 2 puta nedeljno po dvočas.  Cena mesečne rate  sa popustom   5500,00 dinara.  
 Kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1 počinje  01.10. 2020.  termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 meseci. Cena sa popustom 14900, plaćanje u 2 rate.
  Kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1 počinje  03.10. 2020.  termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, trajanje 2,5 meseci. Cena sa popustom 14.900, plaćanje u 3 rate.  


• Intenzivan  kurs italijanskog A1, traje 2 meseca sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas. Početak 03.10.2020 Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.   .   

• Kurs italijanskog , nivo A1, traje 3  meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočas, početak kursa  03.10.2020  Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.   .  
•Online Kurs italijanskog , nivo A2, traje 2,5   meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočas, početak kursa    01.10.2020  Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.   
. Intenzivan Kurs italijanskog , nivo A2, traje 2   meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa  03.10.2020 Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.    
 Intenzivan Kurs italijanskog , nivo B1, traje 3,5  meseca, sa fondom od 32 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa  03.10.2020 Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.    
 
• Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi nivo A1, početak kursa   03.10.2020  fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 1,5 mesec, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 17.900 plaćanje u 2 rate.

 Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi nivo A2 +, početak kursa   03.10.2020  , fond časova 32 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 21.900, plaćanje u ratama.
 Intenzivan  kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita. Početak kursa   29.09.2020 , trajanje 2,5 meseca, fond časova 25 dvočasa, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 18.900, plaćanje u ratama.
• Kurs nemačkog preko Skajpa svi nivoi. Dinamika po izboru, vreme održavanja po dogovoru, trajanje 1,5 do 3 meseca, fond časova od 32 do 36 dvočasa. Cena po dvočasu 15 eura.• Kurs engleskog za decu školskog uzrasta, osnovce i  srednjoškolce, trajanje 9 meseci, 9 časova od sat vremena mesečno, početak  28.09. 2020   , cena mesečne rate  sa popustom 3.800 . Naučite engleski uz osmeh, igru i zabavu ! Iskoristite popust! Nastava se može pratiti uživo ili online . 
•  Kurs nemačkog za decu školskog uzrasta, osnovce i srednjoškolce, trajanje 9 meseci, 9 časova od sat vremena mesečno. Početak kursa    03.10.2020 cena  mesečne rate sa popustom 3800 . Naučite nemački uz osmeh, igru i zabavu ! Iskoristite popust.