Škola stranih jezika Smiley

Adresa Jurija Gagarina 229, TC ENJUB, Blok 45, I sprat, srednji deo, lokali 252,254 i 267 , Novi Beograd, prikaži na mapi

Website: www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
15000 din % popust
od 15 eur % popust
od 15000 din % popust
od 14800 din % popust
9900 din % popust

Opis organizatora

 

ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA! 
 
camla-sertifikat.jpg sertifikatmartellosmiley.jpg
martelotrainingcentersmileynovibeograd.jpg cambriidgemichiganlanguageassessmentssmileynovibeograd.jpg

 

Novi datumi početka kurseva u Školi stranih jezika Smiley:

Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1 /1 i A1/2),Akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju, kurs počinje 18.06.2018., ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca , fond časova 32 dvočasa, 3 i 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 15.000 dinara plaćanje u 2 rate.
Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo A1/2, Akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju , kurs počinje 21.06.2018., ostala su još 2 mesta, traje 1,5 mesec , fond časova 16 dvočasa , 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru ,ukupna cena kursa sa popustom 7500 dinara !
• Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2) - Akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju,kurs počinje 18.06.2018., ostala su još 2 mesta, 2 meseca, fond časova 32 dvočasa, 3 i 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru ,ukupna cena sa popustom 15.000 dinara ! Plaćanje u 2 rate!
Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo A2/2, Akcenat je na veštini govora uz praćenje najmodernijih metoda u podučavanju , kurs počinje 21.06.2018., ostala su još 2 mesta, traje 1,5 mesec , fond časova 16 dvočasa , 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru ,ukupna cena kursa sa popustom 7500 dinara !
• Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje 23.06.2018., ostala su još 2 mesta, traje 2,5 meseca, fond časova 36 dvočasa , 3 i 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 19.900 dinara plaćanje u 3 rate.
Intenzivan letnji kurs nemačkog jezika nivo B1 /2 počinje 19.06.2018., ostala su još 2 mesta, traje 1,5 meseca, fond časova 18 dvočasa , 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru ,ukupna cena sa popustom 9.900 dinara.
• Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2 počinje 23.06.2018., ostala su još 2 mesta,traje 3 meseca, fond časova 40 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 24.000 dinara, plaćanje u 3 rate.
Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo C1.2 počinje 18.06.2018., ostala su još 2 mesta,traje 2 meseca, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 12.500 dinara, plaćanje u 2 rate!
Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1 i B2, trajanje 4 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 9.900 dinara, plaćanje u 2 rate , početak kursa 23.06.2018. Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštinu govora kroz praktičnu upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama i poslovnom okruženju !
Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački jezik - za nivoe A1 ,A2, B1 , B2,i C1 trajanje 3 nedelje, fond časova od 10 do 15 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom od 7800 dinara , početak kursa 23.06.2018.
• Intenzivan Letnji kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 19.06.2018., trajanje 2 meseca, 3 ili 4 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 14.800,plaćanje u 2 rate !
Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1+, početak kursa 19.06.2018., trajanje 2,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom , cena mesečne rate sa popustom 4400!
• Intenzivan letnji kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2- početak kursa 19.06.2018., trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 14.800, plaćanje u 3 rate!
Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2- početak kursa 19.06.2018., trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru, cena mesečne rate sa popustom 4900 dinara !
• Intenzivan letnji kurs engleskog za odrasle, nivo B1+, početak kursa 18.06.2018., trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru ,ukupna cena kursa sa popustom iznosi 14.800.! Plaćanje u 3 rate!
Kurs engleskog za odrasle, nivo B1+, početak kursa 18.06.2018., trajanje 3,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima, cena mesečne rate sa popustom 4900 dinara !
•Intenzivan kurs engleskog za odrasle , nivo B2+, početak kursa 23.06.2018., trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima, ukupna cena sa popustom 16.500 !
• Kurs engleskog jezika za odrasle nivo C1, opšti , priprema za polaganje medjunarodno priznatog ispita CAE , početak kursa 23.06.2018, trajanje 2 meseca , fond časova 30 dvočasa , 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 18.000,00 dinara !
• Intenzivan kurs poslovnog engleskog, B2+, početak kursa 23.06.2018., trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena kursa sa popustom 16.500, plaćanje u 3 rate!
Intenzivan kurs poslovnog engleskog, nivo B1, početak kursa 18.06.2018., trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini večernji radnim danima , ukupna cena kursa sa popustom 14,800. Moguće plaćanje na rate!
Konverzacijski intenzivan letnji kurs engleskog za nivo A2+/B1 ,- Coffee & Chat, ukupan fond časova 28 dvočasa ,početak kursa 23.06.2018 termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru ,trajanje 1,5 mesec, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 14.800, plaćanje u ratama!
Konverzacijski letnji kurs engleskog za nivoe od B1 i B2 ,- Coffee & Chat, ukupan fond časova 28 dvočasa ,početak kursa 18.06.2018 termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru ,trajanje 1,5 mesec,3 do 4 puta nedeljno po dvočas ukupna cena sa popustom 14.800,plaćanje u ratama !
Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1, počinje 23.06.2018, termini popodnevni , večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas,trajanje 1,5 meseci cena sa popustom 135 eura , plaćanje u ratama!
Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1, počinje 23.06.2018, termini popodnevni , večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas,trajanje 1,5 mesec cena sa popustom 135 eura , plaćanje u ratama!
Intenzivan kurs švedskog jezika, nivo A1, traje 1,5 mesec, sa fondom od 20 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 23.06.2018. Cena kursa sa popustom 125 eura, plaćanje u 2 rate!
Intenzivan kurs švedskog jezika, nivo A2 , traje 2 meseca , sa fondom od 25 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 23.06.2018. Cena kursa sa popustom 149 eura, plaćanje u 2 rate!
Intenzivan kurs za dobijanje mađarskog državljanstva, nivo A1, početak kursa 23.06.2018., fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima , trajanje 1,5 mesec, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 129 eura plaćanje u 2 rate!
Intenzivan kurs za dobijanje mađarskog državljanstva nivo A2 +, početak kursa 23.06.2018., fond časova 32 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima , trajanje 2 meseca , 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 155eura , plaćanje u ratama!
Intenzivan kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita , početak kursa 23.06.2018., trajanje 2 meseca , fond časova 30 dvočasa , 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru . Ukupna cena kursa sa popustom 159 eura , plaćanje u ratama!
Kurs nemačkog preko Skajpa , svi nivoi , dinamika po izboru , vreme održavanja po dogovoru , trajanje 1,5 do 3 meseca ,fond časova od 32 do 36 dvočasa , cena po dvočasu 15 eura.

 

  Aktuelno  

 NOVO u školi Smiley: overeni prevodi sudskog tumača za engleski jezik!slikasmiley.jpg

Škola stranih jezika "Smiley" nudi Vam učenje engleskog jezika, nemačkog jezika, francuskog jezika, ruskog jezika, holandskog jezika, norveškog jezika, švedskog jezika, italijanskog jezika i španskog jezika uz bogat i raznovrstan program trudeći se da prati najsavremanije tendencije na polju podučavanja stranih jezika , i da konstantno ulaže u usavršavanje svog kadra.

Od drugih škola jezika nas izdvaja to što se kod nas jezik uči brzo, lako i sa osmehom.

Naš pristup podučavanju stranih jezika ima za cilj da kod polaznika pobudi interesovanje, radoznalost i ljubav prema stranim jezicima. Ovaj metod budi i učvršćuje motivaciju te omogućava da kandidat u najvišem stepenu razvije svoje sposobnosti učenja i ostvari maksimalne rezultate.
 
Škola stranih jezika Smiley želi da  pruži učenje stranih jezika  kroz kreativan i inovativan metodološki pristup, uz podršku i pomoć iskusnih , motivisanih i visoko kvalifikovanih profesora stranih jezika željnih da prenesu svoje znanje i veoma posvećenih svom pozivu. Neka učenje stranih jezika postane radosno iskustvo u kome ćete uživati!
 
Želimo da omogućimo većini naših sugradjana da pohadjaju kurseve u našoj školi, te su cene istih pristupačne.
 
Smiley škola je izgradila svoju reputaciju stavljajući akcenat na usavršavanje metodologije podučavanja stranih jezika, trudeći se da prati najsavremenije tendencije na ovom polju, kao i da konstantno ulaze u znanje i usavršavanje svog kadra.
 
U vremenu globalne komunikacije u kome živimo, znanje je veliko bogatsvo,a znanje stranih jezika neophodno da bi se došlo do prave informacije, do zaposlenja ili mesta na prestižnom svetski poznatom univerzitetu.
 
Uložite u svoje znanje a mi Vam stojimo na raspolaganju da ga usvojite na što brži, lakši i efikasniji način. Svi naši kursevi su tako koncipirani da usmeravaju kandidate da, kroz obuku koju na kursu prolaze, budu u stanju da pristupe polaganju
 
MEDJUNARODNO PRIZNATIH ISPITA CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA, KOJI SE POLAŽU U NAŠOJ ŠKOLI !
 
ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA !
 
Više informacija o CaMLA instituciji možete naći na sajtu www.cambridgemichigan.org, gde možete pronaći školu stranih jezika Smiley u odeljku ‘ Find a centre ‘. CaMLA sertifikati su priznati u preko 150 zemalja sveta Ovi sertifikati svedoče o nivou poznavanja engleskog jezika a pokrivaju više nivoa jezičke kompetencije od višeg početnog A2 do višeg naprednog C1. Za više informacija o ispitima pogledajte odeljak ‘ POLAGANJE MEDJUNARODNIH CAMLA ISPITA U ŠKOLI SMILEY’
 
Od velike je važnosti da steknete znanje jezika, ali pored toga mi Vam nudimo i dobijanje medjunarodno priznatih sertifikata u našoj školi, koji će Vam otvoriti vrata u svet i omogućiti da se školujete, uspostavite poslovne kontakte ili se zaposlite u inostranstvu.

KURSEVI JEZIKA U PONUDI OBUHVATAJU :

- KURS ENGLESKOG JEZIKA
- KURS NEMAČKOG JEZIKA
- KURS FRANCUSKOG JEZIKA
- KURS RUSKOG 
- KURS HOLANDSKOG
- KURS NORVEŠKOG
- KURS ŠVEDSKOG
- KURS ITALIJANSKOG
- KURS ŠPANSKOG
- KURS KINESKOG
- KURS GRČKOG
- KURS MAĐARSKOG
- SERBIAN FOR FOREIGNERS

Upišite se na jedan od kurseva u našoj školi i saznajte zašto svi koji uče kod nas uče uz osmeh!

 

melab_met_ecce_ecpe.jpg

 

 YLTE.gif