Škola stranih jezika Smiley

Adresa Jurija Gagarina 229, TC ENJUB, Blok 45, I sprat, srednji deo, lokali 252,254 i 267 , Novi Beograd, prikaži na mapi

Website: www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
od 17900 din % popust
16500 din % popust
3800 din % popust
3800 din % popust

Opis organizatora

 

ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA! 
 
camla-sertifikat.jpg sertifikatmartellosmiley.jpg
martelotrainingcentersmileynovibeograd.jpg cambriidgemichiganlanguageassessmentssmileynovibeograd.jpg


 
   Novi datumi početka kurseva u Školi stranih jezika Smiley:

 
 

Online Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1/1 i A1/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 08.04.2020., ostala su još 2 mesta, traje 2,5 do 3 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 17.900 dinara.

Online Kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1 /1 i A1/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 08.04.2020., ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 17.900 dinara .
Online Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A1/2 . Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 11.04.2020., ostala su još 2 mesta, traje 1,5 meseci, fond časova 17 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 9.000 dinara.

•Online Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 11.04.2020., ostala su još 2 mesta, 2,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru . Ukupna cena sa popustom 17.900 dinara.

•Online Kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 11.04.2020., ostala su još 2 mesta, 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 17.900 dinara.
Online Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A2/2. Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 11.04.2020., ostala su još 2 mesta, 1,5 meseca, fond časova , 17 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru . Ukupna cena sa popustom 9000 dinara.

ONline Kurs nemačkog jezika nivo B1 (B1/1 i B1/2) počinje 11.04.2020., ostala su još 2 mesta, traje 4 meseca, fond časova 38 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 22.500 dinara, plaćanje u 3 rate.
Online Kurs nemačkog jezika nivo B2 (B2.1 i B2.2) počinje 07.04.2020., ostala su još 2 mesta, traje 4,5 meseca, fond časova 44 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 26.000 dinara, plaćanje u 3 rate.
Online Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje 11.04.2020., ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 38 dvočasa , 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 22.500 dinara plaćanje u 3 rate.

ONline Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2 ( B2.1 i B2.2.) počinje 07.04.2020., ostala su još 2 mesta, traje 4 meseca, fond časova 44 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 26.000 dinara, plaćanje u 3 rate.
• ONline Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo C1 počinje 11.04.2020., ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 46 dvočasa, 3 i 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 29.000 dinara, plaćanje u 3 rate.
• Online Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1 i B2, trajanje 3 nedelje, fond časova 10 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 7.900 dinara, početak kursa 11.04.2020. Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštinu govora kroz praktičnu upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama i poslovnom okruženju.
• Online Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački jezik - za nivoe A1 , A2, B1 , B2,i C1 trajanje 3 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom od 11.900 dinara. Početak kursa 11.04.2020.
•Online Intenzivan kurs nemačkog jezika za lekare nivo B2/ C1 počinje 11.04.2020., ostala su još 2 mesta,traje 2,5 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 23.900 dinara, plaćanje u 3 rate
•Online Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1+, početak kursa 08.04.2020., trajanje 2 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 20 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 12.500.

•Online Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 08.04.2020, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom 5500.
•ONline Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2, početak kursa `08.04.2020, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom 5.500!

•Online Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2+ početak kursa 08.04.2020., trajanje 2.5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 16.500.
•Online Intenzivan kurs engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa 08.03.2020., trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom iznosi 19.500. Plaćanje u ratama.
•Online Intenzivan kurs engleskog za odrasle nivo B2+, početak kursa 07.04.2020., trajanje 2.5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 19.500! Plaćanje u ratama.

Online Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo B2+, početak kursa 07.04.2020, trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom 5.500!

Online Kurs engleskog za odrasle nivo B1, početak kursa 08.04.2020., trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru.. Cena mesecne rate sa popustom iznosi 5500 !

-Online Intenzivan kurs poslovnog engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa 11.04.2020., trajanje 2,5 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom iznosi 19.500.

Online Kurs poslovnog engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa 11.04.2020., trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom iznosi 5500!
•Online Intenzivan kurs poslovnog engleskog B2+, početak kursa 06.04.2020., trajanje 3 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 21.600, plaćanje u ratama.
•Online Kurs poslovnog engleskog B2+, početak kursa 06.04.2020, trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom 5500,00 dinara, ukupna cena uključuje 4 rate.

Online Kurs poslovnog engleskog C1, početak kursa 06 .04.2020, trajanje 4 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom 5500,00 dinara, ukupna cena uključuje 4 rate.
•Online Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo B1+ - Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup! Ukupan fond časova 27 dvočasa, početak kursa 08.04.2020. Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas. Cena mesečne rate sa popustom 5500.
•Online Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivoe od B1 i B2 - Chat Rooms. Potpuno novi metološki pristup. Ukupan fond časova 27 dvočasa, početak kursa 07.04.2020. Termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 2 meseca , 2 do 3 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena mesečne rate sa popustom iznosi 5500.
•Online kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1 počinje 11.04.2020, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 meseci. Cena sa popustom 14900, plaćanje u 2 rate.

Online Kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1 počinje 11.04.2020, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, trajanje 2,5 meseci. Cena sa popustom 14.900, plaćanje u 3 rate.

•Online Intenzivan kurs italijanskog A1, traje 2 meseca sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas. Početak 11.04.2020 . Cena kursa sa popustom 16.500, plaćanje u 2 rate.

•Online Kurs italijanskog , nivo A1, traje 3 meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 11.04.2020 . Cena mesecne rate iznosi: 5500, din. .

•Online Kurs italijanskog , nivo A2, traje 3 meseca, sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 2 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 11.04.2020 . Cena mesecne rate iznosi: 5500, din.

. Online Intenzivan kurs italijanskog A2, traje 2 meseca sa fondom od 28 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas. Početak 11.04.2020 . Cena kursa sa popustom 16.500, plaćanje u 2 rate.

•Online Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi nivo A1, početak kursa 11.04.2020 ., fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 1,5 mesec, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 17.900 plaćanje u 2 rate.


•Online Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi nivo A2 +, početak kursa 11.04.2020 ., fond časova 32 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 21.900, plaćanje u ratama.
•Online Intenzivan kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita. Početak kursa 06.04.2020 ., trajanje 3 meseca, fond časova 25 dvočasa, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 18.900, plaćanje u ratama.
• Kurs nemačkog preko Skajpa svi nivoi. Dinamika po izboru, vreme održavanja po dogovoru, trajanje 1,5 do 3 meseca, fond časova od 32 do 36 dvočasa. Cena po dvočasu 15 eura.
• Online Kurs engleskog za decu školskog uzrasta, osnovce i srednjoškolce, trajanje 3 meseca, 9 časova od sat vremena mesečno, početak 06 .04.2020 ,, cena mesečne rate sa popustom 3.800. Naučite engleski uz osmeh! Iskoristite popust!

• Online Kurs nemačkog za decu školskog uzrasta, osnovce i srednjoškolce, trajanje 3 meseca, 9 časova od sat vremena mesečno. Početak kursa 06 .04.2020 cena mesečne rate sa popustom 3.800. Naučite nemački uz osmeh! Iskoristite popust.

 

  Aktuelno  

 NOVO u školi Smiley: overeni prevodi sudskog tumača za engleski jezik!slikasmiley.jpg

Škola stranih jezika "Smiley" nudi Vam učenje engleskog jezika, nemačkog jezika, francuskog jezika, ruskog jezika, holandskog jezika, norveškog jezika, švedskog jezika, italijanskog jezika i španskog jezika uz bogat i raznovrstan program trudeći se da prati najsavremanije tendencije na polju podučavanja stranih jezika , i da konstantno ulaže u usavršavanje svog kadra.

Od drugih škola jezika nas izdvaja to što se kod nas jezik uči brzo, lako i sa osmehom.

Naš pristup podučavanju stranih jezika ima za cilj da kod polaznika pobudi interesovanje, radoznalost i ljubav prema stranim jezicima. Ovaj metod budi i učvršćuje motivaciju te omogućava da kandidat u najvišem stepenu razvije svoje sposobnosti učenja i ostvari maksimalne rezultate.
 
Škola stranih jezika Smiley želi da  pruži učenje stranih jezika  kroz kreativan i inovativan metodološki pristup, uz podršku i pomoć iskusnih , motivisanih i visoko kvalifikovanih profesora stranih jezika željnih da prenesu svoje znanje i veoma posvećenih svom pozivu. Neka učenje stranih jezika postane radosno iskustvo u kome ćete uživati!
  
Smiley škola je izgradila svoju reputaciju stavljajući akcenat na usavršavanje metodologije podučavanja stranih jezika, trudeći se da prati najsavremenije tendencije na ovom polju, kao i da konstantno ulaze u znanje i usavršavanje svog kadra.
 
U vremenu globalne komunikacije u kome živimo, znanje je veliko bogatsvo,a znanje stranih jezika neophodno da bi se došlo do prave informacije, do zaposlenja ili mesta na prestižnom svetski poznatom univerzitetu.
 
Uložite u svoje znanje a mi Vam stojimo na raspolaganju da ga usvojite na što brži, lakši i efikasniji način. Svi naši kursevi su tako koncipirani da usmeravaju kandidate da, kroz obuku koju na kursu prolaze, budu u stanju da pristupe polaganju
 
MEDJUNARODNO PRIZNATIH ISPITA CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA, KOJI SE POLAŽU U NAŠOJ ŠKOLI !
 
ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA !
 
Više informacija o CaMLA instituciji možete naći na sajtu www.cambridgemichigan.org, gde možete pronaći školu stranih jezika Smiley u odeljku ‘ Find a centre ‘. CaMLA sertifikati su priznati u preko 150 zemalja sveta Ovi sertifikati svedoče o nivou poznavanja engleskog jezika a pokrivaju više nivoa jezičke kompetencije od višeg početnog A2 do višeg naprednog C1. Za više informacija o ispitima pogledajte odeljak ‘ POLAGANJE MEDJUNARODNIH CAMLA ISPITA U ŠKOLI SMILEY’
 
Od velike je važnosti da steknete znanje jezika, ali pored toga mi Vam nudimo i dobijanje medjunarodno priznatih sertifikata u našoj školi, koji će Vam otvoriti vrata u svet i omogućiti da se školujete, uspostavite poslovne kontakte ili se zaposlite u inostranstvu.

KURSEVI JEZIKA U PONUDI OBUHVATAJU :

- KURS ENGLESKOG JEZIKA
- KURS NEMAČKOG JEZIKA
- KURS FRANCUSKOG JEZIKA
- KURS RUSKOG 
- KURS HOLANDSKOG
- KURS NORVEŠKOG
- KURS ŠVEDSKOG
- KURS ITALIJANSKOG
- KURS ŠPANSKOG
- KURS KINESKOG
- KURS GRČKOG
- KURS MAĐARSKOG
- SERBIAN FOR FOREIGNERS

Upišite se na jedan od kurseva u našoj školi i saznajte zašto svi koji uče kod nas uče uz osmeh!

 

melab_met_ecce_ecpe.jpg

 

 YLTE.gif