Škola stranih jezika Smiley

Adresa Jurija Gagarina 229, TC ENJUB, Blok 45, I sprat, srednji deo, lokali 252,254 i 267 , Novi Beograd, prikaži na mapi

Website: www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
od 69 eur % popust
od 14 eur % popust
od 69 eur % popust
od 4400 din % popust
89 eur % popust

Opis organizatora

 

Novi datumi početka kurseva u Školi stranih jezika Smiley:

 • Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1 /1 i A1/2) počinje 29.07.2017, ostala su još 2 mesta, traje 1,5 mesec , fond časova 32 dvočasa, 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru ,ukupna  cena  kursa sa popustom 110 eura, plaćanje u ratama!
 • Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo A2 (A2/1 i A2/2) počinje 29.07.2017, ostala su još 2 mesta, 2 meseca, fond časova 32 dvočasa, 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima  uveče i vikendom po dogovoru,ukupna cena sa popustom 110 eura ! Plaćanje u ratama!
 • Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje 29.07.2017., ostala su još 2 mesta, traje 2,5   meseci, fond časova 35 časova, 3 do 4  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima  ,ukupna cena sa popustom 159 eura, plaćanje u 2 rate.
 • Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B1-2 počinje 29.07.2017., ostala su još 2 mesta, traje 1,5  mesec, fond časova 35 časova, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima  ,ukupna cena sa popustom 85 eura, plaćanje u 2 rate. 
 • Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2 (B2/1 i B2/2) počinje 5.08.2017., ostala su još 2 mesta,traje  3,5 meseca, fond časova 40 dvočasa, 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru,ukupna cena sa popustom 199 eura, plaćanje u ratama!
 • Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo  C1/2 počinje 5.08.2017., ostala su još 2 mesta, 2 meseca, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru,ukupna cena sa popustom 99 eura, plaćanje u ratama!
 • Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1 i B2, trajanje  3 nedelje, fond časova 10 dvočasa, 3 do 4  puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom  65 eura, početak kursa 17.07.2017. Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštine govora i da aktivnije učestvujete u konverzaciji!
 • Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački  jezik - za nivoe B1 i B2, trajanje 3 nedelje, fond časova 10 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom  65 eura , plaćanje u 2 rate, početak kursa 29.07.2017.
 • Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1-, početak kursa 31.07.2017., trajanje 1,5 meseca, 3 do 4  puta nedeljno po dvočas, fond časova 24 dvočasa, termini  po dogovoru, ukupna cena sa popustom 99 eura!
 • Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2-  početak kursa 1.08.2017., trajanje 1,5 mesec, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 24 dvočasa, termini  radnim danima i vikendom po dogovoru, ukupna cena sa popustom 99 eura!
 • Intenzivan kurs engleskog za odrasle, nivo B1+, početak kursa 1.08.2017., trajanje 1,5 mesec, 3 do 4  puta nedeljno po dvočas, fond časova 25 dvočasa, termini popodnevni i  večernji radnim danima i vikendom po dogovoru, Ukupna cena kursa sa popustom 120 eura! 
 • Intenzivan kurs engleskog za odrasle , nivo B2-2, početak kursa 17.07.2017., trajanje 1 mesec, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 10 dvočasa, termini   večernji radnim danima ,cena mesečne rate 4900 dinara!
 • Kurs engleskog jezika za odrasle nivo C1, opšti , priprema za polaganje medjunarodno priznatog ispita CAE , početak kursa 29.07.2017., trajanje 3 nedelje , fond časova 15  , 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i  uveče i vikendom po dogovoru . Cena kursa 79 eura !

 • Intenzivan kurs poslovnog engleskog, nivo B2+, početak kursa 29.07.2017., trajanje 2  meseca, 3 do 4  puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini večernji radnim danima uveče , cena kursa 145 eura!
 • Konverzacijski kurs engleskog za nivoe od A2 , B1 i B2-  Coffee & Chat, ukupan fond časova 10 dvočasa ,početak kursa 29.07. termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru , ukupna cena kursa od 4400 dinara! 
 • Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1, počinje 29.07.2017, termini popodnevni , večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 125 eura , plaćanje u ratama!
 • Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1, počinje 29.07.2017, termini popodnevni , večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas,trajanje 1,5 mesec cena sa popustom 125 eura , plaćanje u ratama!
 • Početni kurs švedskog jezika, nivo A1, traje 5 nedelja, sa fondom od 18 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 29.07.2017. Cena kursa sa popustom 130 eura, plaćanje u 2 rate!
 • Kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A1, početak kursa 19.07.2017., fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, ukupna cena sa popustom 125 eura, plaćanje u ratama, rad u malim grupama!
 • Kurs  pripreme za polaganje medjunarodno priznatih  IELTS i TOEFL i SAT   ispita , početak kursa 29.07.2017., trajanje 1,5 mesec , fond časova 26 dvočasa , 3 do 4 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru . Ukupna cena kursa sa popustom 135 eura , plaćanje u ratama !
 • Kurs nemačkog preko Skajpa, svi nivoi, dinamika po izboru, vreme održavanja po dogovoru, trajanje 1,5 do 3  meseca, fond časova od 32 do 35 dvočasa, cena po dvočasu 14 eura.

 


Škola Smiley nudi polaganje
međunarodno priznatih Cambridge Michigan ispita
u svom centru.

martellolicencasmiley.jpg sertifikatmartellosmiley.jpg
 camla-sertifikat.jpg
  Aktuelno  Škola stranih jezika Smiley nudi 10% popusta za sve kurseve za odrasle u ponudi, koji bi se pohadjali u prepodnevnim terminima!

 

NOVO u školi Smiley: overeni prevodi sudskog tumača za engleski jezik!slikasmiley.jpg

Škola stranih jezika "Smiley" nudi Vam učenje engleskog jezika, nemačkog jezika, francuskog jezika, ruskog jezika, holandskog jezika, norveškog jezika, švedskog jezika, italijanskog jezika i španskog jezika uz bogat i raznovrstan program trudeći se da prati najsavremanije tendencije na polju podučavanja stranih jezika , i da konstantno ulaže u usavršavanje svog kadra.

Od drugih škola jezika nas izdvaja to što se kod nas jezik uči brzo, lako i sa osmehom.

Naš pristup podučavanju stranih jezika ima za cilj da kod polaznika pobudi interesovanje, radoznalost i ljubav prema stranim jezicima. Ovaj metod budi i učvršćuje motivaciju te omogućava da kandidat u najvišem stepenu razvije svoje sposobnosti učenja i ostvari maksimalne rezultate.
 
Škola stranih jezika Smiley želi da  pruži učenje stranih jezika  kroz kreativan i inovativan metodološki pristup, uz podršku i pomoć iskusnih , motivisanih i visoko kvalifikovanih profesora stranih jezika željnih da prenesu svoje znanje i veoma posvećenih svom pozivu. Neka učenje stranih jezika postane radosno iskustvo u kome ćete uživati!
 
Želimo da omogućimo većini naših sugradjana da pohadjaju kurseve u našoj školi, te su cene istih pristupačne.
 
Smiley škola je izgradila svoju reputaciju stavljajući akcenat na usavršavanje metodologije podučavanja stranih jezika, trudeći se da prati najsavremenije tendencije na ovom polju, kao i da konstantno ulaze u znanje i usavršavanje svog kadra.
 
U vremenu globalne komunikacije u kome živimo, znanje je veliko bogatsvo,a znanje stranih jezika neophodno da bi se došlo do prave informacije, do zaposlenja ili mesta na prestižnom svetski poznatom univerzitetu.
 
Uložite u svoje znanje a mi Vam stojimo na raspolaganju da ga usvojite na što brži, lakši i efikasniji način. Svi naši kursevi su tako koncipirani da usmeravaju kandidate da, kroz obuku koju na kursu prolaze, budu u stanju da pristupe polaganju
 
MEDJUNARODNO PRIZNATIH ISPITA CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA, KOJI SE POLAŽU U NAŠOJ ŠKOLI !
 
ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA !
 
Više informacija o CaMLA instituciji možete naći na sajtu www.cambridgemichigan.org, gde možete pronaći školu stranih jezika Smiley u odeljku ‘ Find a centre ‘. CaMLA sertifikati su priznati u preko 150 zemalja sveta Ovi sertifikati svedoče o nivou poznavanja engleskog jezika a pokrivaju više nivoa jezičke kompetencije od višeg početnog A2 do višeg naprednog C1. Za više informacija o ispitima pogledajte odeljak ‘ POLAGANJE MEDJUNARODNIH CAMLA ISPITA U ŠKOLI SMILEY’
 
Od velike je važnosti da steknete znanje jezika, ali pored toga mi Vam nudimo i dobijanje medjunarodno priznatih sertifikata u našoj školi, koji će Vam otvoriti vrata u svet i omogućiti da se školujete, uspostavite poslovne kontakte ili se zaposlite u inostranstvu.

KURSEVI JEZIKA U PONUDI OBUHVATAJU :

- KURS ENGLESKOG JEZIKA
- KURS NEMAČKOG JEZIKA
- KURS FRANCUSKOG JEZIKA
- KURS RUSKOG 
- KURS HOLANDSKOG
- KURS NORVEŠKOG
- KURS ŠVEDSKOG
- KURS ITALIJANSKOG
- KURS ŠPANSKOG
- KURS KINESKOG
- KURS GRČKOG
- KURS MAĐARSKOG
- SERBIAN FOR FOREIGNERS

Upišite se na jedan od kurseva u našoj školi i saznajte zašto svi koji uče kod nas uče uz osmeh!


martelotrainingcentersmileynovibeograd.jpg

cambriidgemichiganlanguageassessmentssmileynovibeograd.jpg

melab_met_ecce_ecpe.jpg

 

 YLTE.gif