Škola stranih jezika Smiley

Adresa Jurija Gagarina 229, TC ENJUB, Blok 45, I sprat, srednji deo, lokali 252,254 i 267 , Novi Beograd, prikaži na mapi

Website: www.skolastranihjezika-smiley.edu.rs

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
od 15900 din % popust
3800 din % popust
3800 din % popust
od 15 eur % popust
od 10900 din % popust

Opis organizatora

 

ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA! 
 
camla-sertifikat.jpg sertifikatmartellosmiley.jpg
martelotrainingcentersmileynovibeograd.jpg cambriidgemichiganlanguageassessmentssmileynovibeograd.jpg

 

Novi datumi početka kurseva u Školi stranih jezika Smiley:

• Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1 /1 i A1/2). Akcenat je na veštini govora uz  praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 16.04.2019., ostala su još 2 mesta, traje 2,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 15.900 dinara plaćanje u 2 rate.
• Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo  A1/2. Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 20.04.2019., ostala su još 2 mesta, traje 1,5  mesec, fond časova 17 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 8.000 dinara. 
• Kurs nemačkog jezika nivo A1 (A1 /1 i A1/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih  metoda u podučavanju. Kurs počinje  16.04.2019., ostala su još 2 mesta, traje 3,5  meseca, fond časova 34 dvočasa, 2  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 15.900 dinara plaćanje u 2 rate.
• Kurs nemačkog jezika nivo  A1/2. Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 20.04.2019., ostala su još 2 mesta, traje 2  meseca, fond časova 17 dvočasa, 2  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 8.000 dinara.
• Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih  metoda u podučavanju. Kurs počinje 20.04.2019., ostala su još 2 mesta, 3 meseca, fond časova 34 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 15.900 dinara ! Plaćanje u 2 rate!
• Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo  A2/2. Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih  metoda u podučavanju,kurs počinje 16.04.2019., ostala su još 2 mesta, 1,5 mesec, fond časova 17 dvočasa, 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 8000 dinara ! 
• Kurs nemačkog jezika nivo A2 ( A2/1 i A2/2). Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju,kurs počinje  20.04.2019., ostala su još 2 mesta, 3,5 meseca, fond časova 34 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 15.900 dinara! Plaćanje u 2 rate!
• Kurs nemačkog jezika nivo A2/2. Akcenat je na veštini govora uz praćenje najsavremenijih metoda u podučavanju. Kurs počinje 16.04.2019., ostala su još 2 mesta, 2 meseca, fond časova 17 dvočasa, 2 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 8.000 dinara!
• Intenzivan  kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje 20.04.2019., ostala su još 2 mesta, traje 3 meseca, fond časova 39 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 21.900 dinara plaćanje u 3 rate.
• Kurs nemačkog jezika nivo B1 ( B1 /1 i B1 /2 ) počinje  20.04.2019., ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 39 dvočasa , 2  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 21.900 dinara plaćanje u 3 rate.
• Kurs nemačkog jezika nivo  B1 /2  15.04.2019., ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 18 dvočasa, 2  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 10.900 dinara plaćanje u 2 rate.
• Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2 ( B2.1 i B2.2.) počinje 20.04.2019., ostala su još 2 mesta, traje 3,5 meseca, fond časova 42 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 26.000 dinara, plaćanje u 3 rate! 
• Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo B2.2 počinje 17.04.2019., ostala su još 2 mesta, traje 2 meseca, fond časova 21 dvočas, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 13.000 dinara, plaćanje u 2 rate!  
• Intenzivan kurs nemačkog jezika nivo C1 počinje 20.04.2019., ostala su još 2 mesta,traje 4 meseca, fond časova 46 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 29.000 dinara, plaćanje u 3 rate!
• Konverzacijski kurs nemačkog jezika - za nivoe B1 i B2, trajanje 4 nedelje, fond časova 10 dvočasa, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas, cena sa popustom 6.900 dinara,. Početak kursa 20.04.2019. Ovo je pravi kurs za Vas ako želite da razvijete veštinu govora kroz praktičnu upotrebu jezika u svakodnevnim situacijama i poslovnom okruženju!
• Kurs pripreme za polaganje medjunarodnih ispita za nemački jezik - za nivoe A1 ,A2, B1 , B2,i C1 trajanje 3 nedelje, fond časova 15 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas. Cena sa popustom od 10.900 dinara, početak kursa 20.04.2019.
• Intenzivan kurs nemačkog jezika za lekare, nivo B2/ C1  počinje 16.04.2019., ostala su još 2 mesta,traje 3 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 23.900 dinara, plaćanje u 3 rate!  
• Intenzivan kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 17.04.2019., trajanje 2 meseca, 3  puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini popodnevni i,večernji radnim danima i vikendom po dogovoru.Ukupna cena kursa sa popustom 14.700, plaćanje u 2 rate!
• Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A1, početak kursa 17.04.2019, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini po dogovoru-popodne i uveče radnim danima i vikendom. Cena mesečne rate sa popustom 4800!
• Intenzivan  kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2- početak kursa 17.04.2019., trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 14.900 , plaćanje u 2 rate!
• Kurs engleskog jezika za odrasle, nivo A2- početak kursa 17.04.2019, trajanje 3 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 28 dvočasa, termini radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom   4900 dinara!
• Intenzivan kurs engleskog za odrasle, nivo B1+, početak kursa 16.04.2019., trajanje  2,5  meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom iznosi 17.500! Plaćanje u 2 rate!
• Kurs engleskog za odrasle nivo B1+, početak kursa 16.04.2019., trajanje 3,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 32 dvočasa, termini popodnevni i večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom 4900 dinara! 
• Intenzivan kurs engleskog za odrasle nivo B2+, početak kursa 20.04.2019., trajanje 3 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena sa popustom 19.600 ! Plaćanje u ratama.
• Kurs engleskog za odrasle nivo B2+, početak kursa 20.04.2019., trajanje 3,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom iznosi 4900!  
• Kurs engleskog jezika za odrasle nivo C1, opšti , priprema za polaganje medjunarodno priznatog ispita CAE. Početak kursa 15.04.2019, trajanje 3 meseca, fond časova 28 časova, 2 do 3  puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima popodne i uveče i vikendom po dogovoru Ukupna cena kursa  sa popustom 15.900 dinara !Plaćanje u ratama!
• Intenzivan kurs poslovnog engleskog, B2+, početak kursa 16.04.2019., trajanje 3 meseca,  3 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Ukupna cena kursa sa popustom 19.500, plaćanje u 2 rate!
• Kurs poslovnog engleskog, nivo B2+, početak kursa 16.04.2019., trajanje 4,5 meseca, 2 puta nedeljno po dvočas, fond časova 36 dvočasa, termini večernji radnim danima i vikendom po dogovoru. Cena mesečne rate sa popustom iznosi 5400!
• Konverzacijski intenzivan kurs engleskog za nivo A2+/B1 - Coffee & Chat, ukupan fond časova 9 dvočasa, početak kursa 19.04.2019 termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 4 nedelje, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 4900!
• Konverzacijski kurs engleskog za nivoe od B1 i B2 - Coffee & Chat, ukupan fond časova 9 dvočasa. Početak kursa 15.04.2019 termini radnim danima uveče i vikendom po dogovoru, trajanje 4 sedmice, 2 do 3 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 4.900!
• Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A2.1, počinje 21.04.2019, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 meseci. Cena sa popustom 14.900 , plaćanje u 2 rate!
• Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.1počinje 20.04.2019, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 22 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas,trajanje 1,5 mesec. Cena sa popustom 14.900, plaćanje u ratama!
• Intenzivan kurs ruskog jezika za odrasle, nivo A1.2počinje 21.04.2019, termini popodnevni, večernji i vikendom po dogovoru, fond časova 20 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, trajanje 1,5 mesec. Cena sa popustom 14.900 , plaćanje u ratama!
• Intenzivan kurs švedskog jezika, nivo A1, traje 1,5  mesec, sa fondom od 22 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 20.04.2019. Cena kursa sa popustom 15.900, plaćanje u 2 rate!
• Intenzivan kurs švedskog jezika, nivo A2 , traje 2 meseca sa fondom od 25 dvočasa, termini održavanja po dogovoru, 3 puta nedeljno po dvočas, početak kursa 20.04.2019. Cena kursa sa popustom 16.900, plaćanje u 2 rate!
• Intenzivan kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A1početak kursa 24.04.2019., fond časova 25 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 1,5 mesec, 3 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 15.900  plaćanje u 2 rate!
• Intenzivan  kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo B1 +, početak kursa 24.04.2019., fond časova 36 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 21.900, plaćanje u ratama!
• Intenzivan  kurs mađarskog jezika za odrasle, priprema za razgovor u ambasadi, nivo A2 +, početak kursa 24.04.2019., fond časova 32 dvočasa, termini po dogovoru, vikendom i radnim danima, trajanje 2 meseca, 3 puta nedeljno po dvočas. Ukupna cena sa popustom 17.900, plaćanje u ratama!  
• Intenzivan kurs pripreme za polaganje medjunarodno priznatih IELTS i TOEFL i SAT ispita, početak kursa 20.04.2019., trajanje 2,5 meseca, fond časova 30 dvočasa, 3 puta nedeljno po dvočas, termini radnim danima i vikendom po dogovoru . Ukupna cena kursa sa popustom 18.900, plaćanje u ratama!
• Kurs nemačkog preko Skajpa svi nivoi. Dinamika po izboru, vreme održavanja po dogovoru, trajanje 1,5 do 3 meseca, fond časova od 32 do 36 dvočasa. Cena po dvočasu 15 eura.
• Kurs engleskog za decu školskog uzrasta, trajanje 3 meseca, početak kursa 15.04.2019. Cena mesečne rate sa popustom 3800. Naučite engleski uz osmeh! Iskoristite popust!
• Kurs nemačkog za decu školskog uzrasta, trajanje 4 meseci, početak kursa 20.04.2019. Cena mesečne rate sa popustom 3800. Naučite nemački uz osmeh! Iskoristite popust!

 

  Aktuelno  

 NOVO u školi Smiley: overeni prevodi sudskog tumača za engleski jezik!slikasmiley.jpg

Škola stranih jezika "Smiley" nudi Vam učenje engleskog jezika, nemačkog jezika, francuskog jezika, ruskog jezika, holandskog jezika, norveškog jezika, švedskog jezika, italijanskog jezika i španskog jezika uz bogat i raznovrstan program trudeći se da prati najsavremanije tendencije na polju podučavanja stranih jezika , i da konstantno ulaže u usavršavanje svog kadra.

Od drugih škola jezika nas izdvaja to što se kod nas jezik uči brzo, lako i sa osmehom.

Naš pristup podučavanju stranih jezika ima za cilj da kod polaznika pobudi interesovanje, radoznalost i ljubav prema stranim jezicima. Ovaj metod budi i učvršćuje motivaciju te omogućava da kandidat u najvišem stepenu razvije svoje sposobnosti učenja i ostvari maksimalne rezultate.
 
Škola stranih jezika Smiley želi da  pruži učenje stranih jezika  kroz kreativan i inovativan metodološki pristup, uz podršku i pomoć iskusnih , motivisanih i visoko kvalifikovanih profesora stranih jezika željnih da prenesu svoje znanje i veoma posvećenih svom pozivu. Neka učenje stranih jezika postane radosno iskustvo u kome ćete uživati!
 
Želimo da omogućimo većini naših sugradjana da pohadjaju kurseve u našoj školi, te su cene istih pristupačne.
 
Smiley škola je izgradila svoju reputaciju stavljajući akcenat na usavršavanje metodologije podučavanja stranih jezika, trudeći se da prati najsavremenije tendencije na ovom polju, kao i da konstantno ulaze u znanje i usavršavanje svog kadra.
 
U vremenu globalne komunikacije u kome živimo, znanje je veliko bogatsvo,a znanje stranih jezika neophodno da bi se došlo do prave informacije, do zaposlenja ili mesta na prestižnom svetski poznatom univerzitetu.
 
Uložite u svoje znanje a mi Vam stojimo na raspolaganju da ga usvojite na što brži, lakši i efikasniji način. Svi naši kursevi su tako koncipirani da usmeravaju kandidate da, kroz obuku koju na kursu prolaze, budu u stanju da pristupe polaganju
 
MEDJUNARODNO PRIZNATIH ISPITA CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA, KOJI SE POLAŽU U NAŠOJ ŠKOLI !
 
ŠKOLA STRANIH JEZIKA SMILEY JE PRVI AKREDITOVAN ISPITNI CENTAR ZA POLAGANJE CAMBRIDGE MICHIGAN ISPITA U SRBIJI, AUTORIZOVAN OD STRANE INSTITUCIJE CaMLA !
 
Više informacija o CaMLA instituciji možete naći na sajtu www.cambridgemichigan.org, gde možete pronaći školu stranih jezika Smiley u odeljku ‘ Find a centre ‘. CaMLA sertifikati su priznati u preko 150 zemalja sveta Ovi sertifikati svedoče o nivou poznavanja engleskog jezika a pokrivaju više nivoa jezičke kompetencije od višeg početnog A2 do višeg naprednog C1. Za više informacija o ispitima pogledajte odeljak ‘ POLAGANJE MEDJUNARODNIH CAMLA ISPITA U ŠKOLI SMILEY’
 
Od velike je važnosti da steknete znanje jezika, ali pored toga mi Vam nudimo i dobijanje medjunarodno priznatih sertifikata u našoj školi, koji će Vam otvoriti vrata u svet i omogućiti da se školujete, uspostavite poslovne kontakte ili se zaposlite u inostranstvu.

KURSEVI JEZIKA U PONUDI OBUHVATAJU :

- KURS ENGLESKOG JEZIKA
- KURS NEMAČKOG JEZIKA
- KURS FRANCUSKOG JEZIKA
- KURS RUSKOG 
- KURS HOLANDSKOG
- KURS NORVEŠKOG
- KURS ŠVEDSKOG
- KURS ITALIJANSKOG
- KURS ŠPANSKOG
- KURS KINESKOG
- KURS GRČKOG
- KURS MAĐARSKOG
- SERBIAN FOR FOREIGNERS

Upišite se na jedan od kurseva u našoj školi i saznajte zašto svi koji uče kod nas uče uz osmeh!

 

melab_met_ecce_ecpe.jpg

 

 YLTE.gif