Omega Consulting Team

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
na upit
200 eur

Opis organizatora

Omega Consulting Team je konsultantska kuća koja pomaže firmama u oblastima finansija, prodaje, marketinga, ljudskih resursa kao i organizacije i upravljanja. Naši konsultanti imaju dugogodišnje iskustvo u rukovođenju na visokim pozicijama u domaćim i stranim kompanijama u zemljama regiona.

Iz svake od pomenutih oblasti pojedinačno, održali smo više stotina seminara, treninga i konsultantskih projekata u mnogim kompanijama različitih veličina i branši.

Sertifikovana smo konsultantska kuća i sarađujemo sa značajnim svetskim i domaćim institucijama poput EBRD-a i Privredne komore Srbije .

Iz naše bogate menadžerske i konsultantske prakse, prenosimo znanje i iskustvo iz prakse kroz treninge koje organizujemo, što u formi otvorenih treninga, što u formi in house treninga za potrebe klijenata.

Otvoreni treninzi i programi koje organizujemo su:

- Finansije za nefinansijere

- Analiza finansijskih izveštaja

- Profitabilnost kupaca i proizvoda

- Upravljanje nabavkom i zalihama

- Organizacija i upravljanje prodajom

- Planiranje prodaje

- Category management

- Upravljanje timom

- Selekcija i regrutacija u praksi-Kako izabrati najboljeg kandidata?

- JEDINSTVENA ŠKOLA PREGOVARANJA-PRaVI PREGOVARAČ