ORCA - Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
na upit

Opis organizatora

ORCA je organizacija civilnog društva koja pomaže ljudima u Srbiji i na Zapadnom Balkanu da brinu o prirodi i dobrobiti životinja kako bi ostvarili lični, ekonomski i društveni razvoj.

Svoju misiju ostvarujemo kroz javno zastupanje, istraživanje, obrazovanje i praćenje primene politika i propisa. Kroz javno zastupanje, utičemo na usvajanje boljih zakona, njihovo sprovođenje i promenu kulture društva u odnosu na prirodu i životinje.

Od 2000. godine, ORCA se svojim višegodišnjim aktivnostima istakla kao nezaobilazan pokretač i partner u procesu razvoja oblasti u kojima je aktivna. U veoma ranjivom društvenom, političkom i ekonomskom okruženju, kroz javno zastupanje, ostvarili smo značajan uticaj na unapređivanje i sprovođenje propisa, kao i promenu kulture i stavova građana u vezi sa dobrobiti životinja i zaštitom životine sredine.

Tokom planiranja i sprovođenja aktivnosti, ORCA se oslanja na naučne činjenice i rukovodi specifičnim potrebama društva. Aktivnosti sprovodimo u saradnji sa državnim i lokalnim institucijama, univerzitetima, obrazovnim ustanovama, medijima, nacionalnim i međunarodnim organizacijama civilnog društva, kao i svim građanima koji podržavaju našu misiju.

Pomažemo građanima informacijama, savetima i konkretnom pravnom podrškom da ostvare svoja prava, reše problem koji imaju u vezi sa dobrobiti životinja i zaštitom prirode i pokrenu nove inicijative usmerene ka boljoj zaštiti životinja i prirode, odnosno boljem kvalitetu života građana.

Javno zastupamo teme od javnog interesa, koje smatramo da su važne za zaštitu životinja u Srbiji – kao što smo na primer devet godina vodili kampanju za donošenje prvog Zakona o dobrobiti životinja (2009), pri čemu smo usmereni na promenu zakona, politika, sprovođenja propisa i stvaranje kulture zaštite životinja i prirode u Srbiji i na prostoru zapadnog Balkana.

Program obrazovanja i vaspitanja, odnosno edukaciju o dobrobiti životinja i zaštiti prirode ORCA sprovodi sa decom uzrasta 6 – 12 godina i u celoj Srbiji organizuje radionice, akcije i izlete u okviru dečjeg kluba ORkiCA.

Istraživanje i praćenje stanja zaštite životinja i prirode: istraživanje vršimo na terenu i u direktnom kontaktu sa građanima, zahvaljujući čemu stičemo uvid u stvarne potrebe društva odnosno stanje dobrobiti životinja i zaštite prirode. Naučna israživanja vršimo u saradnji sa ekspertima iz konkretnih oblasti kako bi naše inicijative bile objektivne i naučno/stručno utemeljene  Smatramo da je od ključnog značaja da pratimo stanje dobrobiti životinja i zaštite prirode i reagujemo na bilo kakvu uočenu nepravilnost i iniciramo promene na bolje.

Vršimo obuke stručnjaka iz različitih oblasti koji su direktnoj ili indirektnoj vezi sa životinjama i/ili prirodom