Modern English School

Adresa Dositejeva 1/a , Beograd, prikaži na mapi
Adresa Njegoševa 26 , Nova Pazova, prikaži na mapi

Website: www.engleskijezik.com

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
23000 din
25000 din
20000 din
od 5000 din

Opis organizatora

1-1.jpg

 

MODERN ENGLISH SCHOOL vrši upis polaznika za prolećni semestar 2018. godine za sve opšte kurseve engleskog jezika. Naši kursevi se temelje na modernim metodama koje su rezultat višegodišnjeg rada i iskustva u podučavanju. Nastava je zasnovana na komunikativnom pristupu pri čemu se podstiče aktivna komunikacija.

tacnik.jpgINTENZITET RADA - 2 PUTA NEDELJNO PO 60 MINUTA, TRAJANJE 3 MESECA

tacnik.jpgRAD U MALIM GRUPAMA OD 4 DO 8 POLAZNIKA

tacnik.jpgPOSLEPODNEVNI I VEČERNJI TERMINI

tacnik.jpgMODERNO OPREMLJENE UČIONICE

tacnik.jpgVISOKO STRUČNI PREDAVAČI

Cena: 16 000 dinara (mogućnost plaćanja u 4 mesečne rate)

Cena uključuje: 

tacnik.jpgPOLAGANJE ULAZNOG TESTA RADI UTVRĐIVANJA NIVOA ZNANJA

tacnik.jpgPOHAĐANJE KURSA ENGLESKOG JEZIKA

tacnik.jpgBESPLATNE VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

tacnik.jpgREDOVNE KONSULTACIJE SA PROFESORIMA

tacnik.jpgBESPLATAN DODATNI NASTAVNI MATERIJAL

tacnik.jpgPOLAGANJE ZAVRŠNOG ISPITA (PISMENOG I USMENOG)

tacnik.jpgZVANIČAN SERTIFIKAT MODERN ENGLISH SCHOOL

 

7-7.jpg

MODERN ENGLISH SCHOOL organizuje pripremu za polaganje Kembridž ispita. Kembridž ispite priznaju brojne kompanije, akademske institucije, univerziteti itd. Ispiti vam pomažu da poboljšate mogućnost zaposlenja i unapredite znanje engleskog jezika. Kembridž ESOL (Cambridge ESOL) ispiti predstavljaju najpoznatije sertifikate na svetu za sve one koji uče engleski jezik.

8-8.jpg

Naši pripremni kursevi omogućavaju Vam da spremite FCE, CAE, CPE i položite ih sa sigurnošću.

 

16-16.jpg