Međunarodni institut za primenjeno upravljanje znanjem

Adresa Jevrejska 22 , Novi Sad, prikaži na mapi
Adresa Bulevar kralja Aleksandra 259 , Beograd, prikaži na mapi

Website: www.iiakm.org.rs

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
12400 din
od 10000 din % popust

Opis organizatora

Kurs je namenjen licima koja žele da se bave poslovima Bezbednosti i zdravlja na radu. Nastava se izvodi po planu i programu za polaganje stručnog ispita pred komisijom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

U toku nastave kompetentni predavači Instituta, pomažu budućim kandidatima za polaganje da
savladaju gradivo. Radi se u malim grupama, od po 15-ak polaznika i kurs se održava periodično svakih jedan do dva meseca u Novom Sadu, Jevrejska 22, kao i u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 259.

Nastava se drži 3 puta nedeljno pre podne (petak,subota I nedelja) u toku 3 nedelje. Osim olakšanog savladavanja planom predviđenog programa polaznici se uče onome što će zapravo u budućnosti raditi. Ovo je posebno značajno ako se ima u vidu da je stručna sprema polaznika veoma šarolika, a veliki broj njih nema radnog iskustva u oblasti bezbednosti.

Predavači koji učestvuju u izvođenju nastave imaju dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti i materija kursa sadrži sve Zakone, Pravilnike i druga akta vezana za oblast Bezbednosti i zdravlja na radu.

Predstavljena je u dve knjige, sa aktuelnim izmenama. Autori: Vera Bozić-Trefalt, Simo Kosić, Božo Nikolić.

1. KOMENTAR ZAKONA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU
Prečišćen tekst zakona sa izmenjenim i dopunjenim podzakonskim propisima, uz komentar,
april 2016.

2. ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU
Jedanaesto izmenjeno izdanje, maj 2020. Knjige se mogu dostaviti putem pošte ili ličnim preuzimanjem a na osnovu prijave, telefonskim kontaktom ili putem mejla.