Međunarodni institut za primenjeno upravljanje znanjem

Adresa Jevrejska 22 , Novi Sad, prikaži na mapi
Adresa Bulevar kralja Aleksandra 259 , Beograd, prikaži na mapi

Website: www.iiakm.org.rs

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
od 10000 din % popust

Opis organizatora

Međunarodni institut za primenjeno upravljanje znanjem je osnovan sa idejom povezivanja teorije i prakse, primenjujući znanje i iskustvo saradnika i članova Instituta.

Osnovna delatnost Instituta je obuka i obrazovanje, kao i tehničko tehnološke i intelektualne usluge.
 
Oblasti koje obuhvata delatnost Instituta su: bezbednost i zdravlje na radu, zaštita radne i životne sredine, procena rizika, tehnički i tehnološki aspekti zaštite i ispitivanja, standardi kvaliteta.
 
Posebno se razvijaju sistemi učenja tokom celog zivota, jer su polaznici najčešće sa određenim radnim iskustvom koje je potrebno neprekidno obnavljati i dopunjavati.
 
Realizacija ideje potpomognuta je iskustvom u upravljanju i dugogodišnjom saradnjom sa institucijama u zemlji i inostranstvu. Međunarodno delovanje se u ovom trenutku odvija u okviru organizacije međunarodnih savetovanja. Plan je održavanje i seminara sa učešćem stranih predavača.
 
Osnovne aktivnosti:
  • Organizovanje stručno-naučnih konferencija iz različitih tematskih oblasti
  • Organizovanje seminara sa učešćem visoko stručnog kadra putem predavanja, radionica  i on-line
  • Obučavanje radnika za bezbedan i stručan rad sa naglaskom na primenu on-line sistema
  • Izdavačka delatnost publikovanjem zbornika radova, abstrakta, CD-a, stručnih publikacija i uputstava
  • Procena rizika poslovnih sistema
  • Intelektualne, tehničke i tehnološke usluge
 
Zaposleni i saradnici Instituta su u dosadašnjem radu uspešno i kompetentno učestvovali u:
  • brojnim stručnim i naučnim projektima,
  • izvođenju obrazovnih procesa na različitim nivoima,
  • organizaciji  i učešću na medjunarodnim konferencijama,
  • pisanju udžbenika, priručnika, naučno stručnih radova i drugih publikacija