КГБ akademija

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
29900 din
79900 din
39900 din
119900 din

Opis organizatora

KGB VAM POSEBNO PREPORUČUJE

Online kurs knjigovodstva

KGB akademija, edukativni centar KGB finance doo je za osam godina postojanja postala apsolutni lider po kvalitetu obuke i broju uspešno edukovanih knjigovodstvenih kadrova u Srbiji. Naš SERTIFIKAT je prepoznatljiv na širokom tržištu knjigovodstvenih kadrova.

Već treću sezonu u ponudi je naš jedinstveni novi proizvod - prvi pravi online kurs knjigovodstva u Srbiji!  Za one koji su sprečeni da fizički prisustvuju obuci u našem edukativnom prostoru obezbedili smo učenje na daljinu (e-Learning). Oslanjajući se na softverski paket MOODLE - softverski najkompletnije i najprimenjivanije rešenje u Evropi omogućili smo Vam da ovladate knjigovodstvenim znanjima sedeći za svojim kompjuterom gde god se nalazili. Sve ono što bi naučili dolazeći kod nas apsolutno možete savladati kroz naš online kurs.

 

Obuka se obavlja kroz tri etape:

 1. Nastavna faza;
 2. Ispit i
 3. Edukativna praksa

Nastavni materijal ima 10 (deset) nastavnih blokova. Svaki nastavni blok pokriva nekoliko tema. Ukupan broj tema kursa je 35. Polaznici online kursa nedeljno savladavaju po dva nastavna bloka, tako da nastavna faza traje ukupno pet nedelja. Nastavni blokovi se uče (otvaraju od strane predavača) pojedinačno.

NASTAVNA FAZA

Nastavna faza se uči kroz nekoliko koraka:

 1. U praktičnom delu se kroz zadatu knjigovodstvenu ispravu objašnjava ručna evidencija i knjiženje u računovodstvenom softveru MiniMax. Ručna evidencija se sprovodi popunjavanjem svakog pojedinačno potrebnog obrasca. Podrška ovom radu predstavlja video uputstvo za evidencije u obrađivanoj temi.
 2. Sa nastavnom temom kandidat se upoznaje pomoću prezentacionog materijala (pripremljenih video predavanja i slajdova u PDF formatu) čime ovladava nephodnim teorijskim znanjima koja će koristiti za naredni praktični deo obuke.
 3. Sličan postupak se sprovodi objašnjenjima rada koristeći softver MiniMax. (takođe sa video uputstvom)
 4. Naredni korak su zadaci za samostalni rad. Na osnovu knjigovodstvenog dokumenta treba izvršiti potrebna knjiženja kako u ručnoj evidenciji, tako i u programu MiniMax. Nakon isteka zadatog vremena za izradu zadataka, kandidat može pogledati rešenja kroz popunjene obrasce (ili u urađenim evidencijama u MiniMax-u), uporediti ih sa svojim radom i eventualne nedoumice i pitanja razrešiti sa predavačem pomoću pisane korespondencije, Zoom-a, TeamViewer-a, ili nekog drugog alata.
 5. Kao kontinuiranu podršku kandidatima, organizujemo redovne nedeljne online konsultacije (putem Zoom-a, ili drugog načina uspostavljanja kontakta), a na lični zahtev polaznika zakazujemo i vanredne konsultacije. 

ISPIT

Ispit se održava druge subote po završetku nastavne faze. Polaže se ručno i prati se od strane predavača korišćenjem softvera za online komunikaciju - Zoom. Polaznici koji polože ispit, dobijaju sertifikat, kao dokaz stručne osposobljenosti za vođenje poslovnih knjiga.

EDUKATIVNA PRAKSA

Nakon položenog ispita sledi edukativna praksa - vođenje poslovnih knjiga privrednih subjekata sa kojima KGB finance ima zaključen ugovor o vršenju knjigovodstvenih usluga. Praksa traje neograničeno vreme, odnosno do procene polaznika da je dostigao zadovoljavajući stepen obučenosti za samostalan rad u knjigovodstvu. Softver MiniMax omogućava vođenje poslovnih knjiga (takođe i izvođenje edukativne prakse) pomoću online pristupa.

Uspešnim polaznicima je takođe omogućeno i obavljanje online edukativne prakse.

Našim kandidatima takođe pružamo podršku i na njihovim radnim mestima.

Program knjigovodstvenog kursa:

 

P R O G R A M O B U K E

 
Nastavni dan Tema časova
I
 • Uvod u knjigovodstvo - osnovni pojmovi;
 • Osnivački bilans - sastavljanje;
 • Usluge - primljeni račun
3
II
 • PDV - pojam i evidencije;
 • Osnovna sredstva - primljeni račun
 • Materijal - primljeni račun
 • Veleprodaja - ulazna faktura.
3
III
 • Maloprodaja - primljeni račun;
 • Alat inventar/ zalihe - primljeni račun
 • Uvoz robe
3
IV
 • Veleprodaja - izdati račun
 • Izvoz robe
 • Maloprodaja - dnevni pazar
 • Usluge - izdati račun
3
V
 • Međunarodni računovodstveni standardi - MRS;
 • Obračun izlaza zaliha;
 • Nivelacija cena
 • Zarade (obračun i knjiženje)
3
VI
 • Izvodi dinarski;
 • Dati avansi
 • Izvodi devizni - realizovane kursne razlike
3
VII
 • Primljeni avansi;
 • Konačni računi
 • Blagajna
3
VIII
 • PDV u građevinarstvu,
 • Obračun RUC u MP
 • Rashodi, manjkovi i viškovi
 • Poreska prijava – PPPDV i pregled obračuna PDV – POPDV.
3
IX
 • Obračun amortizacije
 • Sumnjiva i sporna potraživanja
 • Nerealizovane kursne razlike - kursiranje
 • Zaključni list
3
X
 • Zaključna knjiženja;
 • Poreski bilans
 • Finansijski izveštaj - popunjavanje obrazaca
 • Priprema za ispit
3
 

UKUPNO ČASOVA:

30

 

progilKGB_up.jpg

Preduzeće za računovodstvene poslove, poslove kontrole i savetodavne poslove u vezi sa porezom, kao i izvođenje knjigovodstvene obuke.

Vizija

Vizija KGB finance doo je da postane pouzdan poslovni partner na planu pružanja usluga finansijskog i računovodstvenog konsaltinga na tržištu Beograda i šire.

Na planu edukovanja knjigovodstvenih kadrova želimo da postanemo prepoznatljiv brend u osposobljavanju budućih knjigovođa za samostalan početak rada.

Misija

Misija KGB finance doo je da:
• pruži najviši nivo usluga u oblasti finansijskog i računovodstvenog konsaltinga primenom inovativnih tehnoloških i drugih primenljivih znanja.
• svojim zaposlenima obezbedi sigurnost i stručno napredovanje u funkciji maksimizacije lične sreće.
• doprinosi prosperitetu društvene zajednice i daje pozitivan doprinos prirodnoj i društvenoj sredini, poštovanjem poslovne etike i društvenih vrednosti u svim područjima delovanja.
• svojim polaznicima, primenom autentične nastavne metode, u najkraćem roku približi tajne knjigovodstvenog zanimanja.

Usluge

Knjigovodstvena obuka

Cilj knjigovodstvene obuke: Osposobljavanje kandidata za samostalno vodjenje poslovnih knjiga privrednog subjekta uz savremenu tehničku podršku i inovativne metode nastave.

Računovodstvene usluge

Kompletno vođenje poslovnih knjiga u skladu sa zakonskom regulativom i Međunarodnim računovodstvenim standardima,

Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji,

Obračun zarada i drugih naknada, kao i obračun obaveza po osnovu njihovih isplata,

Vođenje poreskih poslovnih knjiga i pripremanje poreskih izveštaja.

Izrada biznis plana

U svrhe dobijanja investicionih sredstava kod fondova i poslovnih banaka,
U svrhe ulaganja u proširenje sopstvenih kapaciteta,
U svrhe pristupa reorganizaciji, dokapitalizaciji i sl,
U svrhe provere sopstvene poslovne ideje.

Poslovi likvidacije

Branislav Krstović, direktor društva je LICENCIRANI STEČAJNI UPRAVNIK i sa svojim saradnicima iz KGB finance svoje usluge stavlja na raspolaganje svim zainteresovanim privrednim subjektima radi sveobuhvatnog i kvalitetnog obavljanja ovih složenih poslova.

Posredovanje u zapošljavanju knjigovodstvenih kadrova

Potrebni su Vam operateri, knjigovodje, šefovi računovodstva...

Raspisaćete oglas, objaviti ga, izvršiti selekciju kandidata u nekoliko krugova... i na kraju odabrati kandidata. Da li ste napravili pravi izbor? Koliki su troškovi celokupnog postupka? Imate li stručnih kadrova za obavljanje svih ovih poslova?

Pravne usluge

Osnivanje privrednih subjekata (izrada osnivačkih akata, registracija kod APR-a, prijava PIB-a, promene u formi: na kapitalu, direktora, sedišta, oblika organizovanja itd.)

Radni odnosi: zasnivanje i prestanak radnog odnosa, prijave i odjave radnika, dostavljanje izveštaja ustanovama socijalnih osiguranja i ostali poslovi po osnovu radnih odnosa.