JP Službeni glasnik

Opis organizatora

Centar za edukaciju Javnog preduzeća Službeni glasnik nastao je jer se na našem tržištu ukazala potreba za novim konceptom kvalitetnih i sadržajnih edukacija koje su maksimalno prilagođene korisniku. Takav koncept može da ponudi Službeni glasnik budući da su naši saradnici eminentni predavači – stručnjaci iz različitih oblasti – predstavnici javnog sektora, profesori fakulteta, sudije, predstavnici različitih strukovnih udruženja, advokati i sl. Sa Centrom sarađuje i zavidan broj eksperata autora komentara zakona, priručnika za polaganje pravosudnog ispita i druge stručne literature koju Službeni glasnik objavlјuje u okviru svoje Pravne biblioteke. 
 
Naš moto je: Znanje ne mora biti skupo da bi bilo dostupno svima. Polazeći od tog zahteva, cene svih seminara maksimalno su prilagođene mogućnostima naših polaznika.
 

ONO ŠTO NAS PREPORUČUJE:

  • aktuelne teme, 
  • eminentni predavači – autori zakona, sudije, advokati i istaknuti stručnjaci iz različitih oblasti, 
  • svi zakoni i propisi klasifikovani na jednom mestu, kao i stručna literatura, 
  • predavanja koja se odvijaju u savremeno opremlјenom Centru za edukacije, 
  • broj polaznika uvek prilagođen sadržaju svakog seminara i obuke, 
  • povolјniji uslovi kupovine za polaznike svih izdanja Službenog glasnika, 
  • pristupačne cene i povolјni uslovi plaćanja,
  • organizacija stručnih seminara i obuka za široki krug polaznika iz privatnog i javnog sektora, državne uprave i lokalne samouprave, finansijskog i bankarskog sektora, sudova, za advokate, sindikate i individualne polaznike za sticanje određenih licenci i unapređenje sopstvenog znanja.