Institut za računovodstvo i reviziju d.o.o.

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
30000 din

Opis organizatora

Preduzeće za izdavačku delatnost i konsalting „Institut za računovodstvo i reviziju“ d.o.o., Beograd osnovano je 16.09.1999. godine od strane Saveza računovođa i revizora Srbije.

„Institut za računovodstvo i reviziju“ d.o.o., Beograd dugi niz godina aktivno radi na razvoju, usavršavanju i primeni savremenih računovodstvenih metoda i propisa.