Institut za ekonomsku diplomatiju d.o.o.

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
9975 din % popust
8075 din % popust

Opis organizatora

Institut za ekonomsku diplomatiju je akreditovana inovaciona organizacija. Osnovan je 2003.godine sa sedištem u Beogradu (Zemun). 

Od svog osnivanja Institut za ekonomsku diplomatiju je usmeren na inovaciona istraživanja i difuziju specijalizovanih znanja u oblastima ekonomske diplomatije i međunarodnog poslovanja, kao i primene zakonodavstva koje je od posebnog interesa za strane investitore i domaća privredna društva (javne finansije, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, radno zakonodavstvo, spoljnotrgovinsko i carinsko zakonodavstvo, javne nabavke, zaštita životne sredine, normativa u oblasti državne uprave i lokalne samouprave) kao i oblastima izrade projekata za korišćenje bespovratnih sredstava iz fondova EU, primene informacionih tehnologija u realnom biznisu, ljudskih resursa i soft skills-a.

Institut za ekonomsku diplomatiju je rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za oblast ljudskih resursa i javnih nabavki, čime su specijalizovani programi profesionalnog usavršavanja Škola ljudskih resursa i Škola javnih nabavki stekli državnu akreditaciju.

Takođe, Institut poseduje licencu Ministarstva pravde za realizaciju Osnovne obuke za medijatore kao i većeg broja specijalizovanih obuka (za oblasti bankarstva, lizinga, osiguranja, privredne sporove, radne sporove, korišćenje naprednih NLP tehnika u medijaciji i obuku za trenere u medijaciji).

Primenu znanja Institut realizuje kroz sistem profesionalnih edukacija (seminari, radionice, obuke i programi profesionalnog usavršavanja), izdavaštvo i konsalting.

Sarađujemo sa stručnjacima iz različitih oblasti, naučno-istraživačkim institucijama i kompanijama, iz zemlje i inostranstva. Deo istraživača, konsultanata i predavača, Institut za ekonomsku diplomatiju angažuje po projektnom principu.

  • Institut raspolaže savremeno opremljenom nastavnom salom i sopstvenim parking prostorom.