Institut za ekonomsku diplomatiju d.o.o.

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
na upit
na upit

Opis organizatora

Institut za ekonomsku diplomatiju je akreditovana inovaciona organizacija. Osnovan je 2003.godine sa sedištem u Beogradu (Zemun). 

Od svog osnivanja Institut za ekonomsku diplomatiju je usmeren na inovaciona istraživanja i difuziju specijalizovanih znanja u oblastima ekonomske diplomatije i međunarodnog poslovanja, kao i primene zakonodavstva koje je od posebnog interesa za strane investitore i domaća privredna društva (javne finansije, sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, radno zakonodavstvo, spoljnotrgovinsko i carinsko zakonodavstvo, javne nabavke, zaštita životne sredine, normativa u oblasti državne uprave i lokalne samouprave) kao i oblastima izrade projekata za korišćenje bespovratnih sredstava iz fondova EU, primene informacionih tehnologija u realnom biznisu, ljudskih resursa i soft skills-a.

Institut za ekonomsku diplomatiju je rešenjem Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dobio status Javno priznatog organizatora aktivnosti obrazovanja odraslih za oblast ljudskih resursa i javnih nabavki, čime su specijalizovani programi profesionalnog usavršavanja Škola ljudskih resursa i Škola javnih nabavki stekli državnu akreditaciju.

Takođe, Institut poseduje licencu Ministarstva pravde za realizaciju Osnovne obuke za medijatore kao i većeg broja specijalizovanih obuka (za oblasti bankarstva, lizinga, osiguranja, privredne sporove, radne sporove, korišćenje naprednih NLP tehnika u medijaciji i obuku za trenere u medijaciji).

Primenu znanja Institut realizuje kroz sistem profesionalnih edukacija (seminari, radionice, obuke i programi profesionalnog usavršavanja), izdavaštvo i konsalting.

Sarađujemo sa stručnjacima iz različitih oblasti, naučno-istraživačkim institucijama i kompanijama, iz zemlje i inostranstva. Deo istraživača, konsultanata i predavača, Institut za ekonomsku diplomatiju angažuje po projektnom principu.

  • Institut raspolaže savremeno opremljenom nastavnom salom i sopstvenim parking prostorom.