Institut za bihejvioralnu forenziku - IBF

Adresa Kralja Petra 70 , Bačka Palanka, prikaži na mapi
Adresa Kneginje Zorke 2 , Beograd, prikaži na mapi
Adresa Stratimirovićeva 6 , Novi Sad, prikaži na mapi

Website: www.psihologijalaganja.rs

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
od 45 eur

Opis organizatora

slika1

Edukativni program Psihologija laganja je autorski program mr.sci Borisa Đurovića zasnovan na najboljim iskustvima iz prakse, najsavremenijim naučnim dostignućima i samostalnim autorovim istraživanjima sprovedenim na Univerzitetima Novi Sad i Beograd. Plod je višegodišnjeg iskustva u poligrafskom radu MUP Republike Srbije sa preko 2000 poligrafskih ispitivanja i 200 dobijenih priznanja za različita krivična dela. Edukacija je namenjena sticanju, unapređivanju i utvrđivanju znanja potrebnog za uspešnu detekciju obmane, odnosno laganja kod sagovornika.

Usluge u ponudi: javni treninzi (Novi Sad, Beograd i Niš), in-haus treninzi, tim bilding aktivnosti, procena rizika od prevare i intervju i selekcija kandidata za posao.

Predavači:

Boris Đurović 

Obrazovanje:

 • Završio osnovne studije psihologije na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu;
 • Položio stručni ispit za zvanje diplomiranog psihologa;
 • Završio specijalističku obuku MUP Republike Srbije, za poligrafskog ispitivača na
     Policijsko kriminalističkoj akademiji u Beogradu;
 • Završio postdiplomske studije na odseku za kliničku psihologiju, Filozofskog fakulteta u Novom Sadu; Odbranio magistarski rad na temu „Provera efikasnosti eksperimentalnog testa u otkrivanju psihopata“.
 • Doktorant na odseku za psihologiju Univerziteta u Beogradu.

Radno iskustvo:

 • 9 Godina rada u MUP R. Srbije na poslovima poligrafskog ispitivača. Obavio preko 1400 poligrafskih ispitivanja lica na okolnosti krivičnih dela u rasponu od sitnih krađa do najtežih ubistava.
 • Ostvario preko 100 priznanja izvršenja krivičnog dela od počinioca istih.
 • Za postignuća u radu pohvaljivan i nagrađivan više puta od strane pretpostavljenih;
 • Autor brojnih naučnih radova na temu detekcija laganja i obmane.

Mirko Zorić

Obrazovanje:

 • Završio osnovne studije Inženjerski menadžment na Fakultet za preduzetni menadžment BK Univerzitet, Novi Sad, Završni diplomski rad: Uticaj neverbalne komunikacije na kvalitet poslovanja
 • MASTER: Naziv studijskog programa Menadžment ljudskih resursa. Diplomirani inžinjer menadžmenta ljudskih resursa – Master.
  Završni diplomski master rad: Detekcija laži i obmane u poslovnom okruženju.
  Naziv obrazovne ustanove: Fakultet tehničkih nauka Novi Sad 

Radno iskustvo:

 • 2007- 2013
  Firma:  Modna Kuća „GAZU“
  Funkcija: Menadžer ljudskih resursa
  Kratak opis: Regrutacija i kontrola rada zaposlenih u proizvodnji, veleprodaji i maloprodaji.
 • Od 2013 vlasnik privatnog preduzeća “Seferini” d.o.o