HR Centar

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
16000 din
16000 din
48000 din
48000 din

Opis organizatora

Radionice.jpg

HR Centar agencija pruža usluge razvoja poslovanja kao i ličnog razvoja kroz konsalting i sertifikovane programe, tehnike i alate.

Agencija HR Centar okuplja iskusne profesionalce i eksperte na području upravljanja ljudskim resursima, razvoju poslovanja, menadžementa i zaposlenih, kao i ličnom razvoju pružajući usluge konsaltinga, outsourcing-a pojedinih HR funkcija, procene kompetencija i potencijala, obuka i razvoja te koučinga. Članovi našeg tima poseduju bogato korporativno iskustvo koje su sticali radeći na odgovornim pozicijama u kompanijama poput: Telenor, Mobtel, Orion Telekom, AVON, La Fantana, Digi Sat, Confida.

Nudimo inovativna, kvalitetna i praktična rešenja, jedinstvena na tržištu, pravljena po meri svakog pojedinačnog klijenta, uz uvažavanje njihove vizije, strategije i poslovnih ciljeva iz oblasti ljudskih resursa, razvoja lidera, razvoja i unapređenja procesa i timova prodaje, korisničkih servisa, naplate potraživanja, nabavke. Svoje znanje i iskustvo stavljamo u funkciju unapređenja poslovanja svojih klijenata kroz konsalting, obuku i razvoj zaposlenih i koučing.

Posvećeni smo ličnom razvoju kroz NLP obuke, koučing i druge programe za zdrav i izbalansiran život.

Vizija:

HR centar kroz partnerski odnos, svojim klijentima nudi inovativna, praktična rešenja, jedinstvena na tržištu, koja će im omogućiti da ostvare svoje poslovne ciljeve.

Misija:

HR centar okuplja vrhunske profesionalce čije udružene ekspertize i energija daju inovativna rešenja iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i razvoja poslovanja uopšte.

Razvoj poslovanja:

Agencija pruža usluge po meri svakog pojedinačnog klijenta, uz uvažavanje njihove vizije, strategije i poslovnih ciljeva iz oblasti:

 • Liderstva i upravljanja
 • Komunikacionih veština
 • Prodajnih veština
 • Nabavke
 • Naplate potraživanja
 • Brige o korisnicima
 • Ljudskih resursa
 • Obračuna zarada i radnog prava
 • Upravljanja konfliktima i stresom
 • Upravljanja ličnom organizacijom u vremenu

Lični razvoj:

Na polju ličnog razvoja, HR centar nudi široku paletu treninga i obuka:

 • NLP praktičarski, master i trenerski program
 • Ostvarivanje ličnih ciljeva po NLP metodologiji
 • WingWave coaching
 • Dikcija, moć u rukama prezentera
 • Komunikacijske tehnike za otklanjanje treme
 • Energy – time management
 • Upravljanje stresom i prevencija sindroma izgaranja
 • Izbalansiran život

Sertifikovani smo za:

 

slika1ak.png

NLP TRENER, MASTER I PRACTITIONER

IN NLP, INHNLP, ABNLP I IANLP su međunarodne organizacije osnovane u cilju očuvanja kvaliteta NLP programa određivanjem kriterijuma za njegovo izvođenje. Članovi udruženja imaju sertifikate koji potvrđuju i garantuju njihove NLP veštine. NLP je najpoznatiji svetski komunikacioni model.
slika2ak.png SERTIFIKOVANI WINGWAVE COACH

Besser-Siegmund Instituta iz Hamburga. Wingwave je priznata svetska metoda gde se individualnim radom sa klijentom rešava stres, konflikti, anksioznost, dileme, strahovi  i fobije.
slika3ak.jpg

SERTIFIKOVANI KORISNIK I DISTRIBUTER- HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS, USA

Hogan alat je jedan od najpriznatijih alata u svetu za zapošljavanje pravih ljudi na prava mesta, razvoj talenata u organizacijama i procenu liderskog potencijala menadžmenta kroz procenu kompetencija, jakih i slabijih strana ličnosti, kao i uklapanja u organizacionu kulturu.
slika4ak.png

SERTIFIKOVANI KONSULTANT I TRENER – SDI PERSONAL STRENGHTS, USA

SDI je alata za procenu komunikacijskog stila baziran na motivacionom sistemu vrednosti koji koristimo za unapređenje komunikacije na ličnom i timskom nivou kroz procenu ponašanja u normalnim i konfliktnim situacijama.pa je alat koji se najčešće koristi u programima koji se bave upravljanjem konfliktima u poslovnom okruženju.
slika5ak.jpg AKREDITOVANI KONSULTANT Thomas International PPA (Personal Profyle Analysis - DISC)

DISC je dvodimenzionalni model koji nam daje uvid u stil interakcije svakog pojedinca i koristimo ga za određivanje preferiranog stila ponašanja