FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
95040 din
48000 din
106800 din
259200 din
120000 din

Opis organizatora

FTN Informatika

Osnovne delatnosti FTN Informatika su razvoj softvera i obuka iz programiranja. Kompanija je ponikla sa Departmana za računarstvo i automatiku, Fakulteta tehničkih nauka univerziteta u Novom Sadu. Naši zaposleni imaju veliko iskustvo u edukaciji i različitim oblastima softverskog inženjerstva i informacionih tehnologija.

Duži niz godina se uspešno bavimo realizacijom projekata iz domena softverskog inženjerstva. Razvijali smo velike softverske proizvode za razne klijente i različite domene primene.

Od 2014. smo delatnost proširili na neformalno obrazovanje u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, kroz organizaciju kurseva osnovnog i naprednog programiranja. Počeli smo sa jednim kursom (Java web development) i u roku od 3 godine u ponudu uvrstili još 10 kurseva iz domena razvoja, testiranja softvera i sistemske administracije.

Kurseve smo ranije organizovali pod brendom Aleph. Odlučili smo da ubuduće za ime brenda koristimo FTN Informatika, kao zvaničan naziv kompanije koja stoji iza organizacije kurseva.

Kursevi

FTN Informatika organizuje kurseve programiranja u saradnji sa:

  • Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i
  • Kompanijama IT sektora: Levi9 IT Services, Synechron, Vega IT Sourcing, Execom, IT Engine, Intens, Prozone, RT-RK, Vivify Ideas, B-OP Services, TIAC Group, M&I Systems, Invenda Solutions, Hyper Ether, ServalIT, ICodeFactory, BOM Solution, Keba, CyberLab, Bakson, Shift2ai i AutomatiCity.

Kursevi su intenzivnog karaktera i namenjeni su osposobljavanju polaznika za zaposlenje u IT sektoru. Planovi i programi kurseva kreirani su u saradnji sa IT kompanijama i prilagođeni su potrebama tržišta.

Polaznici koji uspešno savladaju kurseve naprednih tehnologija, pozivaju se na selekcije za zaposlenje u kompanijama IT sektora sa kojima FTN Informatika ima dogovor o saradnji.

Na kursevima se polaznici obučavaju za razvoj serverskog i klijentskog dela, savremenih veb aplikacija, za testiranje istih, kao i za razvoj mobilnih aplikacija na Android platformi. Predmet obuke su tehnologije koje se koriste u većini novosadskih IT kompanija.

Tehnologije namenjene razvoju serverskog dela veb aplikacija bazirane su na Java i .NET platformi, dok se za klijentski deo koriste Angular i React radni okviri, kao trenutno dominantne JavaScript tehnologije.

Obuka za test developere obuhvata osnove testiranja, serversko, klijentsko i end-to-end testiranje.

Pored obuke za razvoj i testiranje veb aplikacija, na Android app development kursu polaznici se obučavaju za razvoj mobilnih aplikacija, dok na kursevima Osnove Linux-a i Napredni Linux stiču znanja iz oblasti sistemske administracije.

Svi predavači su profesori i asistenti sa Katedre za informatiku Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, sa iskustvom u nastavi i razvoju softverskih proizvoda.

Nastava se organizuje u večernjim časovima, a odvija se kroz primere i rad na praktičnim projektima. Pored termina nastave, predavači su u toku relizacije kursa dostupni za odgovore na pitanja i pomoć pri izradi domaćih zadataka.

Kursevi se realizuju u novim i modernim računarskim učionicama, na adresi Laze Nančića 36, u Novom Sadu.