Edukativno-razvojni centar „IntroSpectrum”

Adresa Augusta Cesarca 18/514 , Novi Sad, prikaži na mapi

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
10000 din % popust
6000 din % popust
2000 din

Opis organizatora

Edukativno-razvojni centar IntroSpectrum pruža usluge:

  • psiholoških radionica;
  • in house treninga;
  • psihoterapije.

 

O psihološkim radionicama:
Radionice koje organizujemo su namenjene svima koji žele da saznaju nešto više o temama koje na njima obrađujemo.

Grupe broje od 5 do 12 članova. Minimum učesnika se utvrđuje sa ciljem da učesnici dobiju potrebnu dinamiku kako bi na radionicama mogli uvežbavati naučeno, a maksimalni broj učesnika smo definisali kako bi se održala atmosfera radionice jer nam je važno da svaki učesnik ima dovoljno prostora i vremena.

U radu važi princip poverenja tj. pozivamo se na pravilo da sve što se kaže na grupi, ostaje na grupi. Svaki pojedinac sam određuje koju vrstu i količinu informacija o sebi želi da podeli sa drugima.

Trajanje radionica je od 5h do 16h. Duže radionice se održavaju u vidu više kraćih susreta.

Metod rada je kombinovan. Osim teorijskog izlaganja voditelja radionice o samoj temi, učesnici su vrlo aktivni i to u vidu: razmene iskustva i povratnih informacija, igranja uloga, simulacije situacija, rada u manjim grupama,… Akcenat je stavljen na uvežbavanju veština.

Posle svake radionice IntroSpectrum učesnicima izdaje sertifikat, koji se može priložiti uz CV, čime se (potencijalnom) poslodavcu šalje poruka da se vrednuje rad na sebi i da se aktivno radi na tome. Takođe, polaznicima psihoterapijskih škola često se ovi sati računaju kao lični rad.

Psihološke radionice koje imamo u ponudi su sledeće:

  • Asertivni trening (Trening komunikacijskih veština i samopouzdanja)
  • Trening Emocionalna inteligencija
  • Autogeni trening (Trening psihofizičke relaksacije)
  • Partnerski odnosi
  • Upravljanje brigama
  • Upravljanje stresom
  • Motivacija

 

O psihoterapiji:
Individualna psihoterapija predstavlja proces gde obučeni stručnjak – psihoterapeut i klijent zajedno rade na rešavanju klijentovog problema, psihičke tegobe ili na razvoju klijentove ličnosti. U radu prvenstveno koristimo dva psihoterapijska pravca: Racionalno-emocionalnu i kognitivno-bihejvioralnu terapiju (RE&KBT) i Geštalt terapiju.

O in house treninzima:
In house treninzi su namenjeni firmama koje žele da svojim zaposlenim omoguće usvajanje različitih psiholoških veština, kao i da im omoguće zdravu okolinu za rad. Najčešće teme koje obrađujemo u ovom kontekstu su: asertivna komunikacija, upravljanje stresom, emocionalna inteligencija u poslu, motivacija u radu, rad sa „teškim“ saradnicima, upravljanje vremenom, javni nastup… U direktnoj komunikaciji sa firmom težimo da napravimo najbolju ponudu, koja će odgovarati trenutnoj potrebi zaposlenih i menadžmenta.

O voditelju edukacija/psihoterapeutu:
Ispred IntroSpectrum-a, edukacije i psihoterapiju vodi dr Tanja Petrović, psiholog i psihoterapeut. Osnovne, master i doktorske studije psihologije završila je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Odsek za psihologiju. Sertifikovani je psihoterapeut, poseduje
nacionalni sertifikat za psihoterapiju i pridruženi je član Albert Elis instituta, iz Njujorka. Prvenstveno je RE&KBT psihoterapeut, ali se edukovala i iz drugih pravaca: Geštalt, ACT… Poslednjih godina bila je angažovana kao nastavnik na fakultetu, na predmetima iz opšte i kliničke psihologije, kao i na psihoterapijskim predmetima. Poseduje desetogodišnje iskustvo u psihoterapiji i držanju psiholoških radionica.