Eduka Obrazovni Centar

Adresa Milentija Popovića 4 , Novi Beograd, prikaži na mapi
Adresa Trg mladenaca 5 , Novi Sad, prikaži na mapi

Website: www.edukacentar.rs

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
20 eur
od 4500 din % popust
20 eur
21000 din

Opis organizatora

Eduka Centar je visokospecijalizovana ustanova čija je primarna delatnost edukacija i organizacija aktivnosti vezanih za lično i poslovno usavršavanje. U sastavu Eduka Centra nalazi se nekoliko odeljenja:

  • Škola stranih jezika - organizuje nastavu za učenje 32 strana jezika, prilagođenu različitim starosnim i interesnim grupama polaznika.
  • Prevodilački centar - pruža profesionalne usluge pismenog, konsekutivnog i simultanog prevođenja sa/na 32 strana jezika.
  • Lično i poslovno usavršavanje - organizuje obuke iz oblasti: menadžment, marketing, PR, finansije, prodaja, knjigovodstv; takođe, podučava nezaposlena lica kako da efikasno pronađu posao kojim žele da se bave. Oranizacija kurseva za lakše učenje i pamćenje - tehnike učenja
  • Centar za podršku učenicima i studentima - priprema maturante za polaganje prijemnih ispita prilikom upisa na fakultete i učenike 8. razreda prilikom upisa u srednje škole; pored toga, pruža podršku u učenju gotovo svih nastavnih predmeta koji su obuhvaćeni zvaničnim planom i programom obrazovnih ustanova u Srbiji – kroz invididualnu ili nastavu u manjim grupama.
  • Letnji gradski kampovi za decu - oranizuje jezičke, geografske i intelektualne radionice za decu u toku letnjog raspusta uz sportske aktivnosti u toku jednodnevnih izleta

Škola stranih jezika

U okviru naše Škole stranih jezika možete učiti 36 jezika individualno ili poluindividualno, a 15 jezika u grupi. Nastava se organizuje za male grupe od 3 do 6 polaznika, koje se formiraju na osnovu predznanja, uzrasta polaznika i njihovih motiva učenja. Tempo i termini nasatve se utvrđuju u dogovoru sa polaznicima određenog kursa.

Kao posebna grana u okviru naše Škole razvila se individualna nastava.

Naime, naš Centar se kroz višegodišnji rad sa velikim brojem individualnih polaznika specijalizovao baš za tu vrstu nastave, što podrazumeva posebni pristum svakom polazniku, uzimajući u obzir njegove potrebe, mogućnosti i želje.
Kroz rad u malim grupama i induvidualcima doveli smo kvalitet nastave na najviši mogući nivo.
Takođe, postoji mogućnost organizovanja poluindividualne nastave što podrazumeva samo dva polaznika koji pohađaju određeni kurs. Tempo nastave prilagođava se mogućnostima polaznika dok se tematika časa određuje u dogovoru sa polaznicim a u cilju ispunjenja specifičnih zahteva polaznika.

Jezike možete učiti i online preko Skype-a! Najsavremeniji vid nastave i naša preporuka za sve one koji nemaju vremena da dolaze u naš Centar ili često putuju ili pak žive u drugom gradu ili u drugoj državi.

Pored online nastave nudimo Vam i terensku nastavu što podrazumeva dolazak profesora kod Vas u Vaš poslovni prostor. Ukoliko želite da učite jezik u okviru radnog vremena bez napuštanja radnog mesta onda je ovo pravo rešenje za Vas.

Naš tim čine iskusni diplomirani profesori stranih jezika od kojih je većina školovana ili boravila u inostranstvu. Ono na šta smo zaista ponosni i što nas izdvaja od drugih jeste upravo to što naši profesori ne uče polaznike samo strani jezik, nego ih i upoznaju sa kulturom i običajima određene zemlje, oslanjajući se na lična iskustva.

Individualna nastava
 
Individualna nastava podrazumeva posebni pristup svakom polazniku, uzimajući u obzir njegove potrebe, mogućnosti i želje.

Za svakog polaznika se pravi posebni program prilagođen zahtevima polaznika a u cilju ostvarenja njegovih ličnih potreba.Često za individualnu nastavu biramo programe nakon prvog časa ili pravimo posebne programe koji obuhvataju gradivo prilagođeno potrebama određenog polaznika. Sa polaznikom se dogovaramo o dinamici održavanja časova i terminima uz maksimalnu fleksibilnost.

Zašto preporučujemo individualnu nastavu?
Privilegija individualne nastave je u tome što je Vaš jedini sagovornik profesor. Samim tim što u toku nastave komunicirate samo sa profesorom, sva pažnja je usmerena ka Vama i Vaš napredak u izražavanju i u usvajanju jezika je brži. Na taj način se postiže najviši mogući kvalitet nastave, koji se ne može postići kroz rad u velikim grupama. Akcenat je na kombinaciji vokabulara koji se koristi u svakodnevnim situacijama i poslovne terminologije.
 
Online kursevi
 
Online nastava je namenjena svim polaznicima koji žele da nauče neki strani jezik a nemaju vremena da dolaze u školu, često putuju ili žive u inostranstvu.

Zašto preporučujemo online nastavu?
Privilegija online nastave je u tome, što možete biti kod svoje kuće u svojoj kancelariji ili na nekom trećem mestu, a da pri tome nastava ne gubi na kvalitetu. Online nastava putem Skype-a podrazumeva živi razgovor sa predavačem, pisanje i sliku kao da ste „uživo“ u školi

U pružanju svih navedenih usluga, Eduka Centar se u potpunosti prilagođava svojim korisnicima. Rad Eduka tima fokusiran je na svakog pojedinačnog klijenta i njegove potrebe, zahteve i mogućnosti i ostvarenje njegovih ličnih ciljeva.