D.R. Gilbert Centar Group

Opis organizatora

D. R. GILBERT CENTAR GROUP d.o.o

D.R.Gilbert Centar group d.o.o je konsultantska kuća koja je osnovana sa ciljem da na što efikasniji način napravi spoj teorije i prakse. Naša primarna ideja je da kroz tematska predavanja, kurseve, seminare i simulacije konkretnih poslovnih situacija, izvršimo edukaciju ili doobuku kadrova određenih kompanija, kao i samih pojedinaca.

U sastavu D.R.Gilbert Centar Group-a posluju:

- D. R. Gilbert Centar
- D. R. Gilbert Consulting
- Akademija Komercijalne Komunikacije
- Akademija Manedžerskih Veština
- HR Professional Solution
- D. R. Gilbert BOOKs

Omogućavamo kompanijama da dostignu punu poslovnu produktivost, tako što će svojim zaposlenima obezbediti znanje koje je dokazano u praksi.

D.R.Gilbert Centar svoju edukaciju zasniva na sledećim principima:

- principi motivacije ( samo motivisan čovek je produktian čovek)
- principi uspeha (biti uspešan je stvar primene dokazanih principa, a ne stvar sreće)
- principi uticaja ( kada god povećamo pozitivan uticaj na klijente, tržište i okruženje mi poboljšavamo krajnji rezultat)

Objedinjavanjem ova tri principa dolazi se do prave formule za povećanu produktivnost zaposlenih. Takođe, obrađujemo savremene poslovne teme kao što su: tehnike prodaje, veština pregovaranja, veština komunikacije, liderstvo, timski rad, veština rukovođenja, javni nastup, upravljanje projektima, internet poslovanje, logističko poslovanje, vođenje magacinskog poslovanja, upravljanje stresom i vremenom, komunikaciju putem telefona, marketing u praksi...

Možemo sa ponosom reći da smo od svog osnivanja 2006-te godine pa do danas održali preko 3.000 treninga, seminara i predavanja na prostorima Srbije i bivše Jugoslavije, na kojima je prisustvovalo više od 50.000 ljudi iz preko 1.400 kompanija.

Specifičnost svih programa D.R.Gilbert centar group-a jeste što su svi autorski i što ih prati adekvatna knjiga (priručnik). Svi oni su prilagođeni lokalnom poslovanju i celokupnom ExYu prostoru.

Od strane Privredne Komore Beograda, krajem 2010. Godine, D.R.Gilbert centar je dobio priznanje za odlično izvedene seminare.


Oblasti ekspertize

- Unapređenje prodaje
- Unapređenje pregovaračkih veština
- Unapređenje prodaje i poslovanja u bankarskom sektoru
- Upravljanje ljudskim resursima
- Liderske veštine
- Motivacija zaposlenih

Šta možemo učiniti za Vas:

● Organizovati namenske edukacije (obuke, treninge, radionice, seminare) mekih poslovnih veština
● Organizovati otvorene seminare za pojedince iz kompanija
● Povećati motivaciju Vaših zaposlenih kroz motivaciona predavanja
● Pružiti Vam kompletne ekstrene HR usluge kroz HR Professional Solution
● Testirati kompetencije zaposlenih u prodajnom sektoru (menadžeri i izvršioci) putem jedinstvene softverske Lyceum aplikacije
● Omogućiti Vam sistemsku edukaciju putem dugoročnih programa Akademije Komercijalne Komunikacije i Akademije Menadžerskih Veština
● Vršiti konsultacije i davati preporuke za unapređenje Vašeg poslovanja
● Ponuditi Vam knjige iz oblasti poslovne edukacije i motivacije
● Pružiti Vam pomoć prilikom pripremanja i izvođenja promotivnih aktivnosti
● Biti Vaš pouzdan partner u uzavreloj areni biznisa

Ukoliko prepoznate svoju potrebu za dodatnim angažovanjem iz bilo koje od prethodno navedenih oblasti, budite slobodni da nas kontaktirate.