D.R. Gilbert Centar Group

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
40 eur % popust
147 eur % popust
147 eur % popust

Opis organizatora

D. R. GILBERT CENTAR GROUP d.o.o

D.R.Gilbert Centar group d.o.o je konsultantska kuća koja je osnovana sa ciljem da na što efikasniji način napravi spoj teorije i prakse. Naša primarna ideja je da kroz tematska predavanja, kurseve, seminare i simulacije konkretnih poslovnih situacija, izvršimo edukaciju ili doobuku kadrova određenih kompanija, kao i samih pojedinaca.

U sastavu D.R.Gilbert Centar Group-a posluju:

- D. R. Gilbert Centar
- D. R. Gilbert Consulting
- Akademija Komercijalne Komunikacije
- Akademija Manedžerskih Veština
- HR Professional Solution
- D. R. Gilbert BOOKs

Omogućavamo kompanijama da dostignu punu poslovnu produktivost, tako što će svojim zaposlenima obezbediti znanje koje je dokazano u praksi.

D.R.Gilbert Centar svoju edukaciju zasniva na sledećim principima:

- principi motivacije ( samo motivisan čovek je produktian čovek)
- principi uspeha (biti uspešan je stvar primene dokazanih principa, a ne stvar sreće)
- principi uticaja ( kada god povećamo pozitivan uticaj na klijente, tržište i okruženje mi poboljšavamo krajnji rezultat)

Objedinjavanjem ova tri principa dolazi se do prave formule za povećanu produktivnost zaposlenih. Takođe, obrađujemo savremene poslovne teme kao što su: tehnike prodaje, veština pregovaranja, veština komunikacije, liderstvo, timski rad, veština rukovođenja, javni nastup, upravljanje projektima, internet poslovanje, logističko poslovanje, vođenje magacinskog poslovanja, upravljanje stresom i vremenom, komunikaciju putem telefona, marketing u praksi...

Možemo sa ponosom reći da smo od svog osnivanja 2006-te godine pa do danas održali preko 3.000 treninga, seminara i predavanja na prostorima Srbije i bivše Jugoslavije, na kojima je prisustvovalo više od 50.000 ljudi iz preko 1.400 kompanija.

Specifičnost svih programa D.R.Gilbert centar group-a jeste što su svi autorski i što ih prati adekvatna knjiga (priručnik). Svi oni su prilagođeni lokalnom poslovanju i celokupnom ExYu prostoru.

Od strane Privredne Komore Beograda, krajem 2010. Godine, D.R.Gilbert centar je dobio priznanje za odlično izvedene seminare.


Oblasti ekspertize

- Unapređenje prodaje
- Unapređenje pregovaračkih veština
- Unapređenje prodaje i poslovanja u bankarskom sektoru
- Upravljanje ljudskim resursima
- Liderske veštine
- Motivacija zaposlenih

Šta možemo učiniti za Vas:

● Organizovati namenske edukacije (obuke, treninge, radionice, seminare) mekih poslovnih veština
● Organizovati otvorene seminare za pojedince iz kompanija
● Povećati motivaciju Vaših zaposlenih kroz motivaciona predavanja
● Pružiti Vam kompletne ekstrene HR usluge kroz HR Professional Solution
● Testirati kompetencije zaposlenih u prodajnom sektoru (menadžeri i izvršioci) putem jedinstvene softverske Lyceum aplikacije
● Omogućiti Vam sistemsku edukaciju putem dugoročnih programa Akademije Komercijalne Komunikacije i Akademije Menadžerskih Veština
● Vršiti konsultacije i davati preporuke za unapređenje Vašeg poslovanja
● Ponuditi Vam knjige iz oblasti poslovne edukacije i motivacije
● Pružiti Vam pomoć prilikom pripremanja i izvođenja promotivnih aktivnosti
● Biti Vaš pouzdan partner u uzavreloj areni biznisa

Ukoliko prepoznate svoju potrebu za dodatnim angažovanjem iz bilo koje od prethodno navedenih oblasti, budite slobodni da nas kontaktirate.