Aleph - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
600 eur
600 eur
600 eur
600 eur
600 eur

Opis organizatora

Aleph ICT

Aleph ICT je organizacija za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, koja se bavi realizacijom intenzivnih kurseva osnovnog i naprednog programiranja.

Kursevi se organizuju u saradnji sa:

  • Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
  • Kompanijama IT sektora (Levi9 IT Services, Vega IT Sourcing, Synechron...)

Kursevi

Kursevi su intenzivnog karaktera i namenjeni su osposobljavanju polaznika za zaposlenje u kompanijama IT sektora. Planovi i programi kurseva kreirani su u saradnji sa IT kompanijama i prilagođeni potrebama tržišta.

Polaznici koji uspešno savladaju napredne kurseve, dobijaju poziv na intervju za zaposlenje u kompaniji Levi9 IT Services.

Na kursevima se polaznici obučavaju za razvoj serverskog i klijentskog dela, savremenih veb aplikacija, kao i za testiranje istih. Predmet obuke su tehnologije koje se koriste u većini novosadskih IT kompanija. Tehnologije namenjene razvoju serverskog dela aplikacija bazirane su na Java platformi, dok se za klijentski deo koristi AngularJS, kao trenutno dominantna JavaScript tehnologija. Obuka za test developere obuhvata osnove testiranja, serversko, klijentsko i end-to-end testiranje. Pored obuke za razvoj i testiranje veb aplikacija, na Android App development kursu polaznici se obučavaju za razvoj mobilnih aplikacija.

Svi predavači su profesori i asistenti sa Katedre za informatiku Fakulteta tehničkih nauka sa iskustvom u nastavi i izradi veb aplikacija.

Nastava se organizuje u večernjim časovima, a odvija se kroz primere i rad na praktičnim projektima. Pored termina nastave, predavači su u toku relizacije kursa dostupni za odgovore na pitanja i pomoć pri izradi domaćih zadataka.

Kursevi se realizuju u modernim računarskim učionicama, u zgradi Univerziteta Singidunum u Novom Sadu.