Academy - Centar stranih jezika

Aktuelni kursevi ove institucije

Naziv kursa
Cena
10000 din % popust
od 3500 din % popust
10000 din % popust
10000 din % popust
na upit % popust

Opis organizatora

Kvalitetno obrazovanje je ključ za uspeh i napredovanje. Više od 20 godina naša misija je da Vam pomognemo da postanete što uspešniji, pa je osnovna delatnost Centra stranih jezika ACADEMY je pružanje kvalitetne obuke u stranim jezicima – engleskom, nemačkom, ruskom i srpskom jeziku. Tokom godina iskustva i rada stvorili smo i usavršili poseban metod rada koji Vam pomaže da uspešno ostvarite svoj cilj – ZNANJE!
 
U skladu sa Vašim znanjem i željama vezanim za brzinu napredovanja možemo preporučiti dve vrste kurseva: redovne semestralne kurseve ili intenzivne kurseve.
 
Nastava na redovnim semestralnim kursevima se odvija dva puta nedeljno po dva školska časa, a jedan semestar obuhvata 60 ili 70 školskih časova (tri i po ili četiri meseca) što zavisi od Vašeg nivoa znanja. Upis na ovu vrstu kurseva se organizuje dva puta godišnje – od 15.01. do 15.02. za prolećni semestar  i od 01. do 15. 09. za jesenji semestar.
 
Intenzivni kursevi su tzv. ubrzani kursevi na kojima se nastava odvija svakog radnog dana, po dva školska časa dnevno, a sam kurs traje ukupno mesec dana.  Održavaju se tokom cele godine i možete pohađati niz uzastopnih intenzivnih kurseva, u skladu sa Vašim napredovanjem i vremenom koje imate na raspolaganju, ili kombinovati intenzivne sa redovnim kursevima. Upis na intenzivne kurseve je aktuelan svakog meseca.

Naš metod i odlike našeg rada zasnivaju se na sledećim principima:

  • komunikativni pristup usvajanju stranog jezika kojim se u fokus stavlja aktivna upotreba stečenog znanja
  • program za svaki kurs je standardizovan prema jedinstvenom evropskom okviru za jezike (CEF)
  • rad u malim grupama, do 9 polaznika
  • upotreba savremene literature renomiranih izdavača: Oxford University Press, Cambridge University Press, Longman, Macmillan, audio i video materijala
  • zapošljavanje stručnog profesorskog kadra
  • višegodišnja saradnja sa stručnjacima iz oblasti jezika Univerziteta u Novom Sadu
  • primena savremenih metoda nastave
  • konstantno praćenje napredovanja svakog polaznika

 

Kod nas možete pohađati sledeće kurseve:

Engleski jezik

Nemački jezik

Ruski jezik

 Srpski jezik

Opšti kursevi engleskog (redovni i intenzivni)

 

Elementary

Pre-Intermediate

Conversation

Intermediate

Upper-Intermediate

Opšti kursevi nemačkog (redovni i intenzivni)

 

Start Deutch 1

Start Deutch 2

Zertifikat Deutsch-ZD

Goethe Zertifikat B2

Opšti kursevi ruskog (redovni i intenzivni)

A1

A2

B1

B2

Opšti kursevi srpskog kao stranog jezika (redovni i intenzivni)

A1

A2

B1

B2

Kursevi poslovnog engleskog

BEC  Preliminary

BEC Vantage

BEC Higher            

Kursevi za sticanje sertifikata DaF (redovni kursevi)

Kursevi za sticanje sertifikata ruskog jezika kao stranog

 

Kursevi za sticanje Cambridge sertifikata (redovni kursevi)

 

FCE

CAE

CPE

Kursevi poslovnog nemačkog jezika (redovni kursevi)

 

Zertifikat Deutsch fürden Beruf – ZDfB

Prüfung Wirtschaftsdeutsch – PWD

 

 

Kursevi engleskog jezika za bankare (redovni kursevi)

 

 

 


ACADEMY
Vam na raspolaganje nudi i biblioteku koja broji preko 1500 inostranih naslova kako stručne literature, tako i beletristike. Knjige možete čitati čak i kada ste početnik u učenju jezika jer posedujemo izdanja posebno prilagođena za svaki nivo Vašeg znanja.
 
U saradnji sa firmom „The English Book“ organizujemo i kurseve engleskog jezika za decu i odrasle u Velikoj Britaniji, na Malti, kao i letnji jezički kamp za decu na Kopaoniku.
 
Pored mnogobrojnih građana, studenata i učenika  koji nam godinama ukazuju poverenje, neki od naših poslovnih partnera sa kojima smo sarađivali ili još uvek sarađujemo u pružanju obuke u stranim jezicima su:

1.   NIS a.d

2.   NIS NAFTAGAS

3.   Izvršno Veće Vojvodine - Pokrajinska Vlada Vojvodine

4.   JVP Vode Vojvodine, Novi Sad

5.   NIS AD, Novi Sad

6.   Metals banka, Novi Sad

7.   DDOR Novi Sad

8.   SOS Dečje selo

9.   Alpha banka, Novi Sad

10.  Raiffeisen banka u Beogradu 

11.  Opportunity international, Novi Sad i Beograd

12.  Vojvođanska banka, Novi Sad

13.  Continental banka, Novi Sad

14.  Kulska banka, Novi Sad

15.  Erste banka

16.  Hypo Alpe Adria banka

17.  Fondacija Konrad Adenauer

18.  Muzej Grada Novog Sada

19.  RTS Novi Sad

20.  Vojvodina šume – Lovoturs, Novi Sad

21.  Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

22.  LA FARGE – Beočinska fabrika cementa, Beočin,

23.  Agrovojvodina "Mehanizacija" Novi Sad

24.  Elektrovojvodina Novi Sad

25.  Jugoinspekt AD, Novi Sad

26.  Motins, Novi Sad

27.  JVP Vodovod i grejanje AD, Novi Sad

28.  NIS – Rafinerija, Novi Sad

29.  Kolegijum za visoko obrazovanje vojvođanskih Mađara

30.  JP Urbanizam

31.  Republički geodetski zavod

32.  Geoplan, Novi Sad

33.  Sredstva mas medija -  Radio 021, IN radio, Pan radio, Dnevnik i mnogi drugi