MS Excel 2019

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Resavska 13-15, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Online - putem interneta

CENA: 4900 din

Opis kursa

MS EXCEL 2019

ONLINE OBUKA

PRIJAVA


Ovaj kurs Vam omogućava da na praktičan i jednostavan način savladate glavne funkcije MS Excel 2019 programa i brzo i lako naučite kako da uređujete i analizirate podatke.

Kurs je interaktivan i koncipiran tako da kroz primere i vežbe polaznik samostalno savlada sledeće funkcije koje program nudi:

  • Rad sa podacima i tabelama
  • Osnove kalkulacija i funkcija
  • Upravljanje podacima u Excelu
  • Grafikoni i dijagrami
  • Korišćenje Pivot tabela i Pivot grafikona
  • Napredne funkcije

Excel 2019 - promo video(30 sek)

Obuka je namenjena:

Svima koji žele da se upoznaju sa napredim opcijama programa MS Excel 2019 i savladaju veštine uređivanja, analiziranja i prezentovanja podataka.

Kotizacija:

4.900,00 dinara /bez PDV-a/

Ukoliko zbog obima posla ili udaljenosti niste u mogućnosti da prisustvujete našim treninzima i radionicama, nudimo Vam online edukacije

Online obuke su stalno otvorene. Po prijavi i evidentiranju uplate polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. Sa dobijenim korisničkim podacima, obuci možete pristupiti narednih 10 dana u bilo koje vreme i sa bilo kog računara.

 

Cilj obuke:

Po završetku kursa učesnici će imati uvid u širinu opcija koju MS Excel nudi, kao i veštine primene opcija. Polaznici će kroz kurs naučiti kako da formatiraju tabele i ćelije i kako da formatiraju podatke.  

Naučiće koje funkcije imaju na raspolaganju prilikom analize podataka, kako da selektivno prikažu određene podatke i kako da grafički prikažu relevantne podatke.

Polaznici će naučiti kako da koriste Pivot tabele i kako da koriste i primene neke od najkorisnijih funkcija koje MS Excel nudi.

VAŽNO:

Prlikom popunjavanja prijave za svakog polaznika neophodno je upisati njegovu mejl adresu, jer se ista generiše kao korisničko ime i stoga se ne može koristiti ista mejl adresa za više polaznika. Po prijavi i evidentiranju uplate polaznici na svoj mejl dobijaju obaveštenje sa pristupnim podacima. Sa dobijenim korisničkim podacima, obuci možete pristupiti u bilo koje vreme i sa bilo kog računara.

Polaznici dobijaju: sertifikat o završenoj obuci

 

TEMATSKA ORGANIZACIJA

Tema 1.

• Promena fonta i formata teksta

• Spajanje i podela ćelija

• Izbor formata prikaza podataka u ćeliji

• Podesavanje sirine i visine ćelije

• Dodavanje granice ćeliji (border)

• Pronalazenje i zamena podataka

• Pomeranje i kopiranje podataka

• Automatsko popunjavanje (opcija „Fill series“) ćelijaSCORM paket

Tema 2.

• Unos jednostavnih formula

• Kopiranje formula

• Rad sa formulama i procentima

• Apsolutno adresiranje

• Funkcije SUM i AVERAGE

• Ostale funkcije

Tema 3.

• Sortiranje podataka

• Međuzbirovi i međuvrednosti

• Uslovno formatiranje

• Validacija podataka

Tema 4.

• Kreiranje dijagrama

• Formatiranje dijagrama

• Modifikovanje pojednih elemenata dijagrama

• Sparklines output

Tema 5.

• Analiza podataka korišćenjem Pivot tabela

• Manipulisanje i filtriranje podataka u Pivot tabeli

• Grupisanje podataka u Pivot tabeli

• Slicers • Pivot dijagrami i grafikoni

Tema 6.

• Funkcija IF

• Funkcije COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF

• Funkcija LOOKUP

• Funkcije VLOOKUP i HLOOKUP

Iskustva polaznika

Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com