MCSD - Microsoft Certified Solutions Developer

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
29.03.2023.
Trajanje kursa:
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zemun, Zrenjanin

CENA: na upit

Opis kursa

Prema zvanično dostupnim podacima, koje navodi kompanija Microsoft, MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer) se nalazi na visokom trećem mestu u svetu, budući da vlasnici ovog sertifikata rade na, slobodno se može reći, izuzetno plaćenim radnim mestima. Iako su ovo rezultati iz 2013. godine, ne može da se ospori činjenica da je posedovanje ovog sertifikata definitivno pravi put za IT stručnjake, koji žele da svoja profesionalna znanja usavrše i odlično unovče.

Akademija Oxford je od strane kompanije Microsoft zvanično ovlašćena za proces sprovođenja ispita za sertifikaciju, tako da svim zainteresovanim kandidatima pruža mogućnost da, u skladu sa važećim programom na globalnom nivou polažu ispite iz oblasti koju žele.

Moramo da naglasimo i da su ovi sertifikati zamena za staru verziju Microsoft Certified Solutions Developer i to najpre zato što se osnov ispitivanja, u ovom slučaju stavlja na poznavanje procesa integrisanja više različitih tehnologija, odnosno više verzija u okviru konkretne tehnologije. Uz to bi kandidati trebalo da pokažu znanja koja se odnose na one tehnologije koje su se u okviru oblasti ispitivanja pojavile poslednje. Svi kandidati koji su do jula meseca 2013. godine položili ispite, te stekli MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist), odnosno MCPD (Microsoft Certified Professional Developer) sertifikate u okviru Visual Studio 2008 su do kraja jula 2015. godine imali mogućnost da steknu MCSD sertifikat. A kandidati koji su postali i zvanični vlasnici MCSD sertifikata su u obavezi da u roku od dve godine od trenutka kada su ga stekli pristupe procesu resertifikacije i to u skladu sa zvaničnim pravilima kompanije Majkrosoft.

Svi ispiti koje treba da polože kandidati da bi postali vlasnici ovog sertifikata se odvijaju na engleskom jeziku, tako da se od njih zahteva posedovanje znanja ovog jezika i to na višem nivou.

Ukupno je 6 oblasti za koje se vrši sertifikacija u ovom slučaju, a od kandidata se zahteva da polože sve ispite u okviru jedne grupe da bi mogli da postanu vlasnici pomenutog sertifikata. Osim poznavanja rada sa Windows Store Apps (uz primenu HTML5 i C#), odnosno rada sa web aplikacijama (Web Applications), tu je i oblast vezana za proveru rada sa SharePoint aplikacijama. Zatim sledi oblast vezana za Azure Solutions Architect, kao i Application Lifecycle Management i Universal Windows Platform.

Svaki kandidat koji ima želju da se što bolje pripremi za polaganje ovih ispita, ima mogućnost da pohađa specijalizovane obuke i kurseve za pripremu, koje Akademija Oxford organizuje, a u skladu sa pravilima Microsoft kompanije.

Šta podrazumeva MCSD sertifikacija?
Oni kandidati koji žele da postanu vlasnici MCSD treba da prođu kroz zvaničan proces sertifikacije koji u našoj zemlji vrši Akademija Oxford, kao zvanično ovlašćeni test centar kompanije Majkrosoft.

Takođe, oni mogu da pohađaju u ovom test centru i kurseve, koji podrazumevaju pripremu za polaganje i organizuju se prema zvaničnom programu Microsoft kompanije.

U okviru sertifikacije za MCSD, kandidatima je na raspolaganju ukupno 6 oblasti i to se prvo proverava poznavanje rada sa Windows Store Apps, Web Applications i SharePoint Applications. A zatim sledi oblast Azure Solutions Architect, odnosno Application Lifecycle Management i Universal Windows Platform.

1. Windows Store Apps
Prva oblast je specifična u tom smislu što se u okviru nje nalaze dve manje, a koje podrazumevaju proveru poznavanja rada sa Windows Store Apps. Prva oblast se odnosi na rad sa ovim aplikacijama, ali uz korišćenje HTML5, dok je i druga usmerena na proveru poznavanja rada sa Windows Store aplikacijama, stim što je ovde reč primarno o radu sa njima uz primenu C# programiranja.

U obe oblasti se nalazi po tri ispita koje kandidati treba da polože da bi postali vlasnici MCSD sertifikata, stim da su prvi ispiti u obe oblasti i to 480 (70 - 480) i 483 (70 - 483) posebni, a u tom smislu što kandidati koji njih budu položili dobijaju i Microsoft Specialist sertifikat.

Uz već pomenuti, u prvoj oblasti su još i 481 (70 - 481) i 482 (70 - 482) ispiti, a u drugoj oblasti se sem ovoga koji smo naveli nalaze i ispiti koji su označeni kao 484 (70 - 484) i 485 (70 - 485).

Kako je Akademija Oxford zvanično ovlašćena od Majkrosoft kompanije za sprovođenje sertifikacije na teritoriji naše zemlje, to uz pomenute ispite, a u skladu sa globalnim programom pomenute kompanije, organizujemo i kurseve i obuke, u okviru kojih se zainteresovani kandidati pripremaju za njihovo polaganje. Osim obuke broj 480 (20480 B), u prvoj grupi su i kurs i obuka broj 481 (20481 C) i 482 (20482 C).

A što se tiče druge grupe ispita, kandidati koji žele da se pripreme za njihovo polaganje mogu da pohađaju obuku i kurs broj 483 (20483 B), 484 (20484 C) i 485 (20485 C).

2. Web Applications
Poznavanje rada sa web aplikacijama je osnov provere u drugoj oblasti, a pred kandidate se stavlja zahtev da polože tri ispita kako bi im se pružila mogućnost da steknu MCSD sertifikat u oblasti Web Applications.

Međutim, od ta tri ispita kandidat treba da položi samo dva, ali uz uslov da je položio prvi ispit u okviru prvog segmenta prethodne grupe, odnosno 480 (70 - 480). Radi se o tome da u ovoj oblasti ispitivanja postoje ispiti broj 480 (70 - 480), odnosno 486 (70 - 486) i 487 (70 - 487).

Takođe, kandidatima koji žele da izvrše adekvatnu pripremu za polaganje ovih ispita preporučujemo obuku i kurs broj 480 (20480 B), te 486 (20486 B) i 487 (20487 B).

3. SharePoint Applications
Olakšavajuća okolnost za sve kandidate koji su eventualno polagali ispite u oblasti rada sa Windows Store Apps jeste i činjenica da se u ovom delu ispitivanja nalaze i dva ispita iz te grupe i to 480 (70 - 480) i 486 (70 - 486).

A pored njih, da bi stekao sertifikat u ovoj oblasti ispitivanja, kandidat treba da polaže još i ispite broj 488 (70 - 488) i 489 (70 - 489). Naravno, i ovde važi opšta preporuka Microsoft kompanije, a koja se odnosi na pohađanje specijalizovane obuke, odnosno pripreme za polaganje tih ispita. U pitanju su kurs i obuka broj 488 (20488 B) i 489 (20489 B).

4. Azure Solutions Architect
Da bi se zainteresovanom kandidatu pružila prilika da stekne MCSD sertifikat u ovoj oblasti, on mora da položi ukupno 6 ispita.

Uz to, dobro bi bilo i da pre toga pohađa pripremnu nastavu, a na raspolaganju mu je obuka i kurs broj 532 (20532 C) za polaganje ispita broj 532 (70 - 532), te kurs koji nosi oznaku 533 (20533 C), a koji je priprema za polaganje 533 (70 - 533) ispita. Uz njih, kandidat treba da polaže i ispit broj 534 (70 - 534), te može da pohađa i specijalizovanu obuku 442 (40442 A) za polaganje tog ispita.

5. Application Lifecycle Management
Osim što se kandidatima koji su zainteresovani za sticanje MCSD sertifikata u okviru ove oblasti nudi mogućnost pohađanja specijalizovanih kurseva pripreme za polaganje ispita, od njih se očekuje da sa uspehom prođu kroz sva tri ispita u ovoj grupi i to 496 (70 - 496), 497 (70 - 497) i 498 (70 - 498).

6. Universal Windows Platform
Pred sve kandidate koji žele da postanu vlasnici MCSD sertifikata u ovoj oblasti se stavlja zahtev za polaganjem ukupno 3 ispita, stim što je jedan od njih, odnosno ispit broj 483 (70 - 483) zapravo iz prve grupe u okviru prve oblasti (Windows Store Apps sa C#), tako da oni kandidati koji su ga već položili bi trebalo da polože i preostala dva da bi stekli pomenuti sertifikat u ovoj oblasti.

Kandidate kod nas očekuje ne samo ispit broj 354 (70 - 354), već i obuka za polaganje ispita 354 (70 - 354), a organizujemo i 355 (70 - 355) ispit, kao i specijalizovani kurs pripreme za polaganje ispita broj 355 (70 - 355).

Kako se pripremiti za polaganje MCSD ispita?
Da bi svi oni koji su zainteresovani za polaganje ispita koji im pružaju mogućnost da steknu MCSD sertifikat u konkretnoj oblasti to bili u mogućnosti i da učine, moraju na prvom mestu da u potpunosti odgovore na sve navedene uslove, koji su u većini slučajeva jasno definisani. Obično se od prijavljenih kandidata zahteva radno iskustvo u određenoj oblasti i to u precizno određenom trajanju.

Uz to, svi prijavljeni moraju i da poznaju na višem nivou engleski jezik, jer su ispitni zahtevi izneti upravo na tom jeziku.

Kao najbolji način pripreme za polaganje MCSD ispita, Microsoft navodi pohađanje specijalizovanih kurseva i obuka koje organizuje u našoj zemlji Akademija Oxford, kao zvanično ovlašćeni centar za testiranje ove kompanije.

Ne samo da će se na tim obukama svi polazni upoznati sa zahtevima koji ih mogu očekivati na konkretnom ispitu, već će od predavača dobiti vrlo bitne informacije koje se odnose na samo polaganje, uzevši u obzir da većina naših profesora poseduje neki od sertifikata ove kompanije, tako da će polaznicima preneti i lično iskustvo, što će im sasvim sigurno koristiti.

Obuke i kursevi u okviru kojih se kandidati pripremaju za polaganje ovih ispita se sprovode prema pravilima koja su opšteprihvaćena, te se kandidatima nudi mogućnost ne samo da pohađaju nastavu u grupi, već i da je prate preko interneta, odnosno da prisustvuju individualnoj ili poluindividualnoj nastavi.

Iako Microsoft kompanija polaznicima ovakve vrste pripreme za polaganje MCSD ispita, praktično ne pruža nikakve garancije da će ove ispite položiti, jer se ipak zahteva određeni nivo znanja, ona im to preporučuje, kako bi se bolje upoznali sa onim što može da se javi u konkretnom ispitu.

Dovoljni je već danas da kontaktirate najbližu poslovnicu Akademije Oxford, kako biste se sa koordinatorom za nastavu dogovorili oko svih detalja u vezi sa pohađanjem ove obuke. Na taj način ćete se pripremiti za polaganje bilo kog MCSD ispita, te ne sumnjamo da ćete ga i položiti i uskoro i vi postali vlasnik jednog od najpoznatijih sertifikata današnjice u ovim oblastima, odnosno Microsoft Certified Solutions Developer, to jest MCSD-a.

 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com