MCSA - Microsoft Certified Solutions Associate

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Kneginje Milice br. 21, lokal br. 13 (na spratu), TC Stara Pošta, Jagodina, prikaži na mapi - Prikaži sve adrese
Datum početka kursa:
19.06.2023.
Trajanje kursa:
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Aranđelovac, Beograd, Bor, Čačak, Ćuprija, Inđija, Jagodina, Kikinda, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac, Leskovac, Mladenovac, Niš, Novi Beograd, Novi Pazar, Novi Sad, Obrenovac, Pančevo, Paraćin, Pirot, Požarevac, Ruma, Šabac, Smederevo, Sombor, Sremska Mitrovica, Stara Pazova, Subotica, Užice, Valjevo, Vranje, Vršac, Zaječar, Zemun, Zrenjanin

CENA: na upit

Opis kursa

Nakon što kandidat stekne MTA (Microsot Technology Associate) sertifikat, koji važi za odličnu polaznu osnovu, ima mogućnost da nastavi dalje da gradi svoju profesionalnu karijeru, te da stiče i ostale sertifikate koje izdaje čuvena kompanija microsoft. Jedan od njih je i MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate), koji je vrlo dobar izbor za sve IT stručnjake.

Moramo da naglasimo da se, zahvaljujući činjenici da je Akademija Oxford i zvanično ovlašćeni Majkrosoft test centar za našu zemlju, to ona svim zainteresovanim kandidatima pruža mogućnost da polažu bilo koji ispit iz ove grupe, koji će ih odvesti pravo do ovog sertifikata, jer polaganjem ispita iz ukupno 10 oblasti, koliko ih se ovde nalazi, kandidati upravo to postižu.

Najvažnije što svaki kandidat koji želi da stekne MCSA sertifikat, te je zainteresovan za polaganje ma kog ispita, treba da zna jeste da se ispiti organizuju na engleskom jeziku, pa se iz tog razloga naglašava da svi kandidati, osim neophodnih veština koje se u svakom ispitu ponaosob zahtevaju, moraju da poseduju i viši nivo znanja engleskog jezika, kako bi mogli da na najbolji mogući način odgovore na sve zahteve. Isto tako, Akademija Oxford kao institucija koja je zvanično sertifikovana od strane kompanije Microsoft za testiranje, svim kandidatima koje zanima obuka i kurs za polaganje bilo kog ispita za sticanje MCSA sertifikata nudi i mogućnost njihovog pohađanja na teritoriji cele zemlje, to jest u svakoj od preko 20 poslovnica, a kandidati mogu pripremnu nastavu da pohađaju i putem posebne online platforme iz bilo kog dela sveta.

Za slučaj da niste upoznati, MCSA sertifikat ne zahteva resertifikaciju, a svi kandidati koji su već postali njegovi vlasnici uglavnom ne moraju da polažu ispite ponovo, jer su oni već imali prilike da pokažu zahtevani nivo znanja rada sa Windows serverom 2003, odnosno Windows serverom 2000, ali u svakom slučaju, ako to žele mogu da polažu i ove novije ispite. A osnovna razlika između nekadašnje i današnje MCSA sertifikacije jeste fokus, budući da su se nekada ovi ispiti fokusirali na određenu, specifičnu oblast, odnosno ulogu koju kandidat treba da odigra u celokupnom procesu, dok su današnji MCSA sertifikati isključivo usmereni na proveru sposobnosti kandidata da projektuje i izrađuje tehnološka rešenja.

Uslov za sticanje MCSE sertifikata (Microsoft Certified Solutions Expert) jeste posedovanje MCSA sertifikata, a što je idealno za osobe koje žele da unaprede svoju poslovnu biografiju, budući da je dobro poznato da su upravo Microsoft sertifikati naročito traženi na globalnom, ali i na lokalnom nivou.

Kada kandidat stekne MCSA sertifikat, a u zavisnosti od ispita koji tom prilikom polaže, odnosno oblasti koju savlada u okviru obuke i kursa, on će poboljšati znanja u oblasti Windows servera (2008, 2012 i 2016), odnosno usavršiće rad u Windows operativnom sistemu, te rad sa SQL serverima, programima iz Office 365 paketa, kao i rad sa Linux - om.

Šta podrazumeva MCSA sertifikat?
Da bismo lakše objasnili čitav program sertifikacije u ovom slučaju, naglašavamo da je ukupno 10 oblasti provere, a da kandidat koji položi grupu ispita u navedenim oblastima, odnosno onaj ispit koji odaberu od svih navedenih može da stekne MCSA sertifikat.

Najpre je reč o oblastima koje podrazumevaju provere znanja u radu sa Windows serverima (2008, 2012 i 2016), te provere znanja rada u Windows 8 i 10 operativnim sistemima. Zatim sledi provera rada sa SQL serverima i to 2008, 2012/2014 i 2016, te radu u programu Office 365 i posebna oblast vezana za Linux® na Azuru (znak Linux® se koristi u skladu sa podlicencom Linux fondacije (The Linux Foundation), koja je ekskluzivno licencirana od strane Linus Torvalds, vlasnika na globalnom nivou).

1. Windows Server 2016
Ispiti koji su označeni brojevima 740, 741 i 742, a čijim polaganjem se stiče sertifikat MCSA su trenutno u fazi izrade i kompanija Majkrosoft je najavila da bi polovinom septembra trebalo da budu dostupni, tako da se do kraja godine očekuje da zainteresovani kandidati mogu da ih polažu i u okviru Akademije Oxford koja je ovlašćeni test centra ove kompanije za našu zemlju.

Osim ispita, postoji i specijalizovana obuka i kurs za svaki od njih, uz pomoć koje svi oni kandidati koji su zainteresovani za polaganje bilo kod od pomenutih ispita imaju mogućnost da izvrše pripremu. U pitanju je najpre obuka broj 740 (20740 A), koja priprema kandidate za polaganje ispita 740, a program ovog kursa se najpre odnosi na oblast instalacije Windows servera 2016, te skladištenja podataka, ali i tu je i obuka broj 741 (20741 A) koja se tiče umrežavanja Windows servera 2016 (Networking with Windows Server 2016) i poslednja obuka i kurs koja nosi oznaku 742 (20742 A), a osnovna tema se odnosi na Identity with Windows Server 2016.

2. Windows Server 2012
Ukupno je tri ispita koji se tiču provere znanja rada sa Windows serverom 2012 i oni su označeni brojevima 70 - 410, 70 - 411 i 70 - 412. U vezi sa njima su i obuke i kursevi koji su posebno osmišljeni od strane kompanije Majkrosoft kao priprema za polaganje svakog pojedinačnog ispita. Prva obuka nosi oznaku 410 (20410 D) i tiče se poznavanja postupka instalacije i podešavanja Windows servera 2012. Naredna je obuka i kurs broj 411 (20411 D) i odnosi se na proveru znanja u oblasti administracije ovog servera, dok je poslednji kurs u ovoj oblasti označen kao 412 (20412 D) i tema mu je Configuring Advanced Windows Server 2012 Services.

3. Windows Server 2008
U oblasti koja podrazumeva proveru znanja rada na Windows 2008 serveru postoji ukupno 3 ispita, a kandidat koji ih položi će da postane vlasnik MCSA sertifikata. Oni su označeni najpre brojem 640 (70 - 640), zatim 642 (70 - 642) i na kraju je ispit broj 646 (70 - 646). U skladu sa uobičajenom procedurom, Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni microsoft test centar za teritoriju Republike Srbije svim zainteresovanim polaznicima pruža mogućnost da pohađaju specijalizovani kurs koji će im omogućiti da savladaju sve oblasti koje se proveravaju u okviru jednog od pomenutih ispita. Ono što je specifično u ovom slučaju, jeste obuka i kurs namenjen pripremi za polaganje ispita broj 640 (70 - 640), uzevši u obzir da kandidat ima mogućnost da pohađa i kurs broj 6425 (6425 C) i obuku broj 6426 (6426 C), a obe su usmerene na oblast konfigurisanja i rada sa aktivnim direktorijuma na Windows serverima 2008. Kurs koji je označen brojem 6421 (6421 B) je namenjem pripremi za polaganje ispita 642 (70 - 642) i usmeren je na oblast konfiguracije mrežne strukture na Windows serveru 2008, a obuka broj 6433 (6433 A) je za polaganje ispita 646 (70 - 646) i tiče se administracije pomenutih servera.

4. Windows 10
Samo je dva ispita koja su namenjena proveri znanja iz oblasti rada u Windows 10 operativnom sistemu, a oni su označeni kao 698 (70 - 698) i 697 (70 - 697). Naravno, kao i za sve ispite, tako se i ovde svim polaznicima koji su zainteresovani, nudi kurs i obuka za polaganje pomenutih ispita, ali samo za polaganje ispita 697 (70 - 697), budući da obuka za polaganje ispita broj 698 još nije dostupna u okviru kompanije Microsoft. Naglašavamo da svako ko želi da se pripremi za polaganje ispita broj 697 može da pohađa ili kurs 697 - 1 (20697 - 1 B) ili obuku broj 697 - 2 (20697 - 2), a obe se tiču konfigurisanja uređaja sa Windows operativnim sistemom, dok je prethodno navedeni ispit usmeren na proveru znanja konfigurisanja i instalacije ovog operativnog sistema.

5. Windows 8
Ispiti broj 687 (70 - 687) i 688 (70 - 688) koji se odnose na proveru nivoa znanja iz oblasti konfiguracije Windows 8.1. operativnog sistema, odnosno podrške za isti operativni sistem čine ovu oblast. Akademija Oxford, kao zvanični test centar ove kompanije microsoft organizuje i kurs broj 687 (20687 D) i obuku 688 (20688 D), koje kandidatima omogućuju da izvrše adekvatnu pripremu za polaganje ovih ispita.

6. SQL server 2016
Najobimnija od svih 10 oblasti koje su predmet provere za sticanje MCSA sertifikata se odnosi na poznavanje rada sa SQL serverom 2016 i čini je ukupno 4 ispita, mada su svi ispiti još uvek u fazi izrade i kompanija microsoft nije zvanično odredila kada bi trebalo da počne sertifikacija, a označeni su brojevima 761, 762, 764 i 765. Njih prati i kurs i obuka koja je namenjena pripremi za polaganje, a najpre je reč o kursu broj 761 (20761 A), zatim je tu obuka broj 762 (20762 A), te kurs 764 (20764 A) i na kraju, obuka i kurs broj 764 (20764 A).

7. SQL server 2012/2014
Tri je ispita u okviru ove oblasti, a oni su označeni brojevima 461 (70 - 461), 462 (70 - 462) i 463 (70 - 463). Podrazumeva se da Akademija Oxford, koja je ujedno i ovlašćeni test centar kompanije microsoft na teritoriji naše zemlje, organizuje i kurseve i obuke koji su od ove kompanije specijalno osmišljeni kao priprema za polaganje pomenutih ispita. Najpre, treba pomenuti kurs broj 461 (20461 D), zatim obuku 462 (20462 D) i kurs koji je označen brojem 463 (20463 D).

8. SQL server 2008
Ispiti koji su namenjeni proveri znanja iz oblasti rada sa SQL serverom 2008 su, praktično gledano zamenjeni, odnosno podrazumevaju istovetan program kao i ispiti za proveru rada na SQL serveru 2012/2014. Tako da ako kandidati žele da steknu MCSA sertifikat i to polaganjem ispita iz ove oblasti, mogu da se odluče za polaganje jednog od pomenutih ispita iz prethodne oblasti (SQL server 2012/2014).

9. Office 365
Dva su ispita koja su namenjena proveri znanja rada u Office 365 programu i nose oznake 346 (70 - 346) i 347 (70 - 347). Kao i za sve prethodno pomenute oblasti, tako i u ovoj postoji mogućnost da zainteresovani kandidati pohađaju kurs i obuku koja je posebno osmišljena kao priprema za polaganje ovih ispita, stim što je obuka objedinjena, te se za polaganje oba pomenuta ispita preporučuje pohađanje kursa broj 347 (20347 A), tako da kandidat može da polaže bilo koji od ova dva ispita po završetku pohađanja kursa, te da na taj način stekne prestižni MCSA sertifikat.

10. Linux® on Azure
Poslednja oblast provere koja svakome ko to želi omogućuje da polaže ispite, te stekne MCSA sertifikat se odnosi na poznavanje Microsoft Azure i administracije Linux - a se sastoji od dva ispita i to onoga koji je označen brojem 533 (70 - 533) i ispita LFCS (Linux Foundation Certified System Administrator). Akademija Oxford, kao ovlašćeni Microsoft centar za testiranje kandidatima pruža mogućnost i da pohađaju kurs i obuku koja je specijalno osmišljen kao pripremna nastava i označen je brojem 533 (20533 C), odnosno 55187 (55187 A) za polaganje LFCS ispita.

Kako se pripremiti za polaganje MCSA ispita?
Najbolji način da se svako ko želi da polaže ma koji od ispita iz ukupno 10 oblasti čijim uspešnim polaganjem kandidat postaje vlasnik MCSA sertifikata pripremi za polaganje jeste da pohađa specijalizovane obuke i kurseve, koji funkcionišu kao svojevrsna pripremna nastava.

Kao zvanično ovlašćena od strane kompanije microsoft za testiranje, Akademija Oxford je u prilici da svakome ko je zainteresovan za polaganje ispita iz ove grupe ponudi i niz specijalizovanih obuka i kurseva. Oni se održavaju u svakoj od mnogobrojnih poslovnica koje se nalaze na vrlo lako dostupnim lokacijama u mnogim gradovima u Srbiji. Osim na nekoliko opština prestonice naše zemlje, poslovnice se nalaze i u svim većim, ali i u brojnim manjim gradovima, tako da ćete ih vrlo lako pronaći, pored ostalog i u Novom Sadu, Jagodini, Čačku i Nišu, ali i u Kragujevcu, Mladenovcu, Ćupriji, te Subotici, Kraljevu i drugim gradovima.

Kursevi i obuke se sprovode prema licenci kompanije Microsoft i, kao i ispiti se odvijaju na engleskom jeziku, pa je zato neophodno da kandidati poseduju viši nivo znanja ovog jezika. Osim grupne, postoji mogućnost pohađanja i individualne, ali i online, te poluindividualne nastave, tako da će svaki kandidat da odabere onaj vid obuke koji mu najviše odgovara.

Ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa sticanjem MCSA sertifikata ili, pak u vezi sa polaganjem ispita i pohađanjem obuka i kurseva za pripremu, ne oklevajte da nam se obratite, a mi ćemo u najkraćem mogučem roku da odgovorimo na vaše zahteve.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com