Video Game Development kurs

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 36, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
10.09.2024.
Trajanje kursa:
15 nedelja / 120 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 144000 din

Opis kursa

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje  

 

„Video Game Development” kurs

 

Cilj kursa jeste upoznavanje sa razvojnim okruženjem Unreal Engine (UE) i njegovim alatima za razvoj igara i grafički impresivnih 3D svetova u realnom vremenu kao i savladavanje osnova dizajna video igara i dizajna nivoa. Kurs je pogodan za početnike bez prethodnog iskustva u radu sa Unreal Engine okruženjem.  Poželjno je imati sposobnost snalaženja u 3D svetovima (ako ste gamer, imate ga) i eventualno osnovno znanje u oblasti 3D modelovanja. 

Polaznici kursa će steći teorijske i praktične osnove za produkciju interaktivnog 3D sadržaja, bez obzira da li se taj sadržaj kreira za potrebe video igre, arhitektonske vizuelizacije ili, pak, VR/AR aplikacije. Budući da je priroda UE platforme multidisciplinarna, kurs je koncipiran tako da daje polaznicima uvid u osnovne alate i tehnike rada uključujući pripremu i ubacivanje aseta (3D modela, tekstura, audio datoteka i dr.) iz eksternih programa, kreiranje sveta igre, rad sa editorima materijala, čestica, terena, rad sa svetlima, rad sa animacijama, kreiranje karaktera i korisničkog interfejsa, kao i dodavanje interaktivnosti kroz Blueprint sistem vizuelnog programiranja. Struktura kursa je postavljena tako da polaznici stiču navedene kompetencije kroz izradu konkretnih projekata arhitektonske vizuelizacije i 3D video igre od postavke projekata do izvršne verzije igre. Teorijsko predavanje će biti prezentovano uporedo sa demonstracijom direktno u UE 5 softveru. Nakon teorijskog dela, polaznici će na svakom času savladati neki aspekt igre i samostalno dopunjavati svoj polazni projekat.

Svaki termin nastave se sastoji iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i radom na konkretnom projektu koji može biti upotrebljen na kraju kursa u ličnom portfoliju polaznika. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu. Za polaznike kursa obezbeđen je računar kao i softver neophodan za realizaciju nastave.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Dizajn video igara. Narativ i ludologija:

 • Teorijske osnove dizajna video igara i level dizajna (slikarstvo, strip, film nasuprot društvenim igrama)
 • Osnovni koncepti igre i dizajna video igara (Igra kao svrsishodni interaktivni sistem)
 • Analiza i sinteza kao osnovni mehanizam dizajna sistema (Konstrukcija i dekonstrukcija)
 • Brainstorming i generisanje ideja (inspiracije, cross-media principi)
 • Principi narativnog dizajna (Tema, ideja, realizacija narativa kao simbioze sa budućom igrom)
 • Mentalni prostor igrača i igračevog iskustva (Šta igra daje, šta igra traži, emotivni okidači, koncept flow procesa)
 • Dokumentacije u produkciji igara
 • Predstavljanje koncepta igre u formi dokumenta (Game Pitch proces i principi)

Modul 2. Rad sa bibliotekama i uvod u okruženje Unreal Engine-a:

 • Dizajn sistema igre (Sistemi vrednosti unutar igara, mehanike, narativ i simbioza istih)
 • Ekosistem vizuelnog prostora igre (Od postcards principa do definisanja vizuelnog identiteta)
 • Proces dizajna nivoa prikazan kroz primere
 • Gameplay, core loop i mehanike igre (Osnovni načini interakcije igrača i igre, i destilisanje finih mehanika iz istih)
 • Upoznavanje sa Unreal Engine softverom - istorija, uloga u gejming industriji, kao i primena u arhitekturi, filmskoj industriji, automobilskoj industriji…
 • Pregled interfejsa
 • Pregled UE alata i editora (Materijal Editor, Static mesh editor, Terrain and Foliage tool, Particle editors, Blueprint editor)
 • Izrada projekta (Launcher, Learn Tab, Library Tab, Creating projects)
 • Rad sa asetima i materijalima, uvoz biblioteka
 • Ubacivanje aseta u projekat
 • Ubacivanje aktera u nivo
 • Kamere u Unreal Engine-u
 • Editovanje modela i primena materijala

Modul 3. Uvod u dizajn nivoa i osnovna interaktivnost. Izrada prototipa igre i prezentacija projekta kroz Game pitching:

 • Kreiranje nivoa
 • Detaljan pregled Terrain i Foliage tool alatki
 • Svetla u UE 4 softveru (Dinamični i statični tipovi svetala, njihova ograničenja i prednosti, Ray tracing)
 • Bake proces svetala i Light maps
 • Post processing alatke
 • Finalno “poliranje” nivoa
 • Upoznavanje sa Blueprint editorom (Upoznavanje sa grafovima, klase, instance i inheritance, variable i operateri, Nodovi, funkcije, događaji I makroi, Blueprint komunikacija, Game framework i Game instance)
 • Nameštanje kolizije i fizike na karakterima
 • Rad sa česticama kroz Cascade Editor
 • Postavka animacija kretanja za karaktere
 • Rad sa kamerama i sekvencama za linearne segmente narativa
 • Nameštanje inputa i plejer kontrolera
 • Spajanje svih elemenata u jednu interaktivnu celinu
 • Testiranje igre
 • Tehnike optimizacije igre
 • Pakovanje i distribucija projekta

Završni ispit i sertifikacija:

Na kraju kursa se organizuje poseban termin za završni ispit i prezentaciju projekata. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu.

Trajanje:

Ukupno trajanje kursa je 120 časova, od po 45 minuta, organizovanih u tri modula. Nastava pojedinog modula traje 40 časova, organizovanih u 10 predavanja po 4 časa (od 18:00 do 21:00 sat). Održavaju se 3 predavanja nedeljno i ispit na kraju četvrte nedelje.

Lokacija:

Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se na adresi: Laze Nančića 36, 21000 Novi Sad.

Cena:

Ukupna cena kursa iznosi 144.000 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u tri mesečne rate.

Prijava na kurs:

Ukoliko želite da se prijavite za upis, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs" (koje se nalazi iznad oglasa), zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com