Test Development kurs

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 36, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
09.09.2024.
Trajanje kursa:
14 nedelja / 120 časova
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 106800 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje

 

„Test development” kurs

 

„Test  Development” je intenzivni kurs namenjen osobama koje žele steći kompetencije junior developera za testiranja savremenih veb aplikacija, uz mogućnost učestvovanja u procesu selekcije za zaposlenje u kompanijama IT sektora sa kojima FTN Informatika razvija partnerski odnos.

Poželjno je da polaznici kursa imaju određena predznanja iz osnova programiranja u programskim jezicima visokog nivoa (Java, C++, C# i slično). Kao pomoć u proceni  programerskih veština eventualnih polaznika kursa, organizujemo besplatna preliminarna testiranja.

Ukoliko ste svesni da nemate predznanja iz progamiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa „Osnove programiranja”, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na „Test Development” kursu.

Kurs „Test  Development” je podeljen na tri logičke celine odnosno modula: Osnove testiranja (modul 1.), Serversko testiranje - Java (modul 2.) i Klijentsko testiranje - JavaScript (modul 3).

Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela - u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka - u kojima polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu.

Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Osnove testiranja:

 • Razumevanje osnovnih tipova testiranja
 • Razumevanje životnog ciklusa otklanjanja grešaka u programu
 • Sposobnost razumevanja i sastavljanja test scenarija, test slučajeva i test koraka
 • Sposobnost sastavljanja test izveštaja
 • Sposobnost sastavljanja bugreporta(detaljnog izveštaja o pronađenim greškama)
 • Poznavanje osnovnih koncepata veb aplikacija, poznavanje principa klijent-server komunikacije, uloge webbrowser-a i osnova HTTP protokola
 • Korišćenje alata za razvoj i instalaciju veb aplikacija (Eclipse, ApacheMaven, Git, Jenkins)
 • Razumevanja koncepata testiranja API-ja
 • Sposobnost testiranja funkcionalnosti API-ja korišćenjem Postman alata
 • Poznavanje osnovnih koncepata baza podataka
 • Poznavanje osnovnih koncepata objektnog programiranja u programskom jeziku Java

Modul 2. Serversko testiranje - Java:

 • Razumevanje koncepata i sposobnost programiranja jediničnih testova u programskom jeziku Java
 • Poznavanje biblioteka TestNG
 • Razumevanje koncepata korišćenja simuliranih objekata za potrebe testiranja (mocking)
 • Poznavanje osnovnih koncepata XML jezika i XPath sintakse
 • Poznavanje koncepata HTML jezika
 • Poznavanje koncepata CSS jezika
 • Sposobnost kreiranja automatizovanih testova u okruženju Selenium
 • Poznavanje PageObject šablona
 • Sposobnost pisanja page klasa za potrebe testiranja

Modul 2. Klijentsko testiranje - JavaScript:

 • Poznavanje koncepata end-to-end testiranja
 • Poznavanje koncepata JavaScript jezika
 • Sposobnost konfiguracije i pripreme sistema za end-to-end testiranje
 • Sposobnost programiranja klijentskih jediničnih testova
 • Sposobnost praćenja izvršavanja (debugging) end-to-end testova
 • Sposobnost programiranja end-to-end testova u Cypress test radnom okviru. Cypress se može koristiti sa bilo kojim od popularnih JavaScript radnih okvira (Angular, React, Vue).

Završni ispit i sertifikacija:

 • Na kraju svakog modula se organizuje parcijalni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo modula. Ukupna ocena uspeha polaznika se formira na osnovu zbira bodova osvojenih na parcijalnim ispitima. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu.

Mogućnost zaposlenja:        

 • Polaznici koji na završnom testu Java web development kursa ostvare rezultat od 65% i više ukupno mogućih poena, biće preporučeni partnerskim kompanijama za poziv na selekciju za zaposlenje. Sa kojim kompanjijama FTN Informatika razvija partnerski odnos, možete pogledati na našem sajtu u sekciji "Partneri".
 • Pored navedenog, postoji mogućnost da polaznici koji uspešno završe kurs, odnosno, koji ostvare rezultat od minimalno 50% ukupno mogućih poena budu pozvani na selekciju za zaposlenje ili stručnu praksu, ukoliko u partnerskim kompanijama postoji više upražnjenih pozicija (bolji rezultat na završnom testu utiče na povećanje mogućnosti poziva na selekciju za zaposlenje).
 • Uslovi za poziv na selekciju su uspešno završavanje određenog kursa i postojanje otvorenih odgovarajućih pozicija za zaposlenje u partnerskim kompanijama.

Trajanje:

 • Ukupno trajanje kursa je 120 časova, od po 45 minuta, organizovanih u 2 modula. Nastava prvog modula traje 48 časova (12 predavanja po 4 časa), a drugog 72 časa (18 predavanja po 4 časa). Održavaju se 3 predavanja nedeljno i parcijalni i završni ispit na kraju pojedinog modula.

Lokacija:

 • Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se na adresi: Laze Nančića 36, 21000 Novi Sad.

Cena:

 • Ukupna cena kursa iznosi 106.800 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u tri mesečne rate.

Prijava na kurs:

 • Ukoliko želite da se prijavite za upis, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs" (koje se nalazi iznad oglasa), zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com