Programiranje u C# - za osnovce i srednjoškolce - osnovni kurs

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Knez Mihailova 6/VI, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
10 dana / 30 časova
Vreme održavanja:
vikendom
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd

CENA: 100 eur
Cena bez popusta: 150 eur

Opis kursa

Kurs upućuje polaznike u osnove programiranja i upoznaje ih sa algoritamskim načinom rešavanja problema kroz numeričke i grafičke primere. Namenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola koji žele da upoznaju osnovne tehnike programiranja.

Šta ćeš naučiti:

Na ovom kursu cilj je da se upoznaš sa programskim okruženjem C#, naučiš osnovne kontrole, osnovne elemente grafike i zadaješ jednostavne algoritamske probleme. Počećemo od upoznavanja sa okruženjem i Microsoft Visual Studio programom, u okviru koga ćemo i raditi. Razjasnićemo osnovne principe objektno orijentisanih jezika, da se u osnovi programiranja više objekata sklapa u jednu celinu. Naučićeš šta su klase i kako se sa njima radi – što podrazumeva neke osnovne kontrole. Produbićemo razumevanje problema sistemskim pristupom različitim tipovima podataka, upoznati se sa promenljivim veličinama i postavljati jednostavne algoritamske strukture. Kroz sasvim praktičan, samostalan rad ovde se uči kako se konkretne postavke odmah primenjuju u samom programskom jeziku. Zajedno ćemo kreirati aplikacije, te ćeš se upoznati sa osnovama dizajna i kodiranja. Na kraju ovog kursa znaćeš kako da izradiš aplikaciju linijske strukture, programiraš događaje ili jednostavne animacije. Kako bi kraj bio novi početak, učićemo i kako se izrađuju aplikacije razgranate strukture. U toku tri meseca očekuje te 30 časova na kojima će te naši predavači provesti ne samo kroz osnove rada u C#, već i upoznati sa algoritamskim načinom rešavanja problema kroz numeričke i grafičke primere. Moći ćeš samostalno da rešavaš zadatke iz informatike, ali i da upotrebiš sopstvenu maštu i kreativnost, osmišljavaš igrice i aplikacije.

Sadržaj kursa:

· Upoznavanje sa okruženjem, osnove programiranja u grafičkom okruženju

· Uvod u okruženje Visual Studio

· Rad sa osnovnim klasama (svojstva, metode – događaji, operatori)

· Osnovne kontrole (Button, TextBox, Label, ListBox, Timer…)

· Strukture

· Rad sa različitim tipovima podataka

· Upoznavanje sa promenljivima (deklaracija i definicija)

· Izrazi (aritmetički, logički, relacijski, tekstualni)

· Operatori (aritmetički, logički, relacijski, tekstualni)

· Konverzija podataka (implicitna, eksplicitna)

· Kreiranje aplikacija (svojstva klase Form – Name, Text, Width…)

· Dizajn (svojstva objekata klase  Control – Button, CheckBox, TextBox, Label, ComboBox…)

· Rad sa PictureBox i ListBox

· Kodiranje (Click, KeyDown, MouseClick, Paint…)

· Izrada aplikacija linijske strukture

· Jednostavni algoritamski problemi

· Klasa Graphics ( DrawLine, DrawElipse, DrawArc, FillRectangle…)

· Instrukcije grananja

· Rad sa komandom if

· Događaji vezani za tastaturu

· Rad sa klasom (Graphic, Point, Polygon, Pen, Solidbrush)

· Programiranje događaja

· Jednostavne animacije

· Izrada aplikacije razgranate structure (opšti pojmovi i uvod u napredni kurs).

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com