Kurs Osnove programiranja

Opšte informacije

Trajanje kursa:
8 nedelja / 36 časova
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 48000 din

Opis kursa

 FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje

 

Kurs „Osnove programiranja”

 

Kurs "Osnove programiranja" je intenzivni kurs namenjen osobama koje žele steći predznanje, neophodno za kvalitetno praćenje nastave na kursevima naprednih tehnologija koje organizjemo (,,Java web development" , ,,Front-end web development""Test development” ,"Android App development” i ".NET Web Devlopment"). Oglase za navedene kurseve možete pronaći na ovom sajtu.

Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka, u kojima polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu.

Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

 • Korišćenje Eclipse okruženja
 • Poznavanje osnova Java sintakse - rad sa promenljivima, korišćenje aritmetičkih, relacionih i logičkih operatora
 • Sposobnost upravljanja tokom programa - poznavanje uslovnih izraza i rada sa ciklusima
 • Korišćenje funkcija
 • Sposobnost rada sa nizovima podataka
 • Sposobnost programiranja osnovnih algoritamskih struktura
 • Korišćenje ulazno - izlaznog podsistema iz Java programa
 • Poznavanje osnovnih koncepata objektnog programiranja

Završni ispit i sertifikacija:

 • Na kraju kursa organizuje se završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu.

Trajanje:

 • Ukupno trajanje nastave je 36 časova. Nastava je organizovana u 18 termina po 2 časa, raspoređenih u 6 nedelja (3 termina nedeljno), plus završni ispit na kraju 7. nedelje.

Lokacija:

 • Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se na adresi: Laze Nančića 36, 21000 Novi Sad.

Cena:

 • Ukupna cena kursa iznosi 48.000 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u dve mesečne rate.

Prijava na kurs:

 • Ukoliko želite da se prijavite za upis, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs" (koje se nalazi iznad oglasa), zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu. 
 •  

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com