Java Web Development kurs

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 36, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
02.09.2024.
Trajanje kursa:
16 nedelja / 132 časa
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 106800 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje

 

„Java Web Development” kurs 

 

„Java Web Development” je intenzivni kurs namenjen osobama koje žele steći kompetencije junior developera za razvoj veb aplikacija na Java platformi, uz mogućnost učestvovanja u procesu selekcije za zaposlenje u kompanijama IT sektora sa kojima FTN Informatika razvija partnerski odnos.

Poželjno je da polaznici kursa imaju određena predznanja iz programiranja u programskim jezicima visokog nivoa (Java, C++ i sl.). Kao pomoć u proceni  programerskih veština eventualnih polaznika kursa, organizujemo besplatna preliminarna testiranja.

Ukoliko ste svesni da nemate predznanja iz progamiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa „Osnove programiranja”, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na „Java Web Development” kursu. Ako Vas interesuje veb dizajn, odnosno razvoj klijentskog dela veb aplikacija, preporučujemo upis na „Front-End Web Developmet” kurs. Ukoliko se želite obučiti za testiranje veb aplikacija, preporučujemo upis na „Test Developmet” kurs. Ako želite naučiti programiranje mobilnih aplikacija na Android platformi, možete se opredeliti za „Android App Developmet” kurs. Oglase za navedene kurseve možete pronaći na ovom sajtu.

Kurs „Java Web Development” je podeljen na tri logičke celine, odnosno, modula: Osnove Java programiranja (modul 1.), Osnove veb programiranja (modul 2.) i Napredno veb programiranje (modul 3.).

Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka, u kojima polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu.

Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Osnove Java Programiranja:

 • Korišćenje Eclipse okruženja
 • Poznavanje osnovnih koncepata objektnog programiranja (apstrakcija, generalizacija, polimorfizam)
 • Sposobnost programiranja osnovnih algoritamskih struktura
 • Sposobnost rada sa ulazom i izlazom (standardni ulaz/izlaz i fajl sistem)
 • Elementarni rad sa bazama podataka (osnove relacionog modela, SQL jezika i mehanizmi povezivanja Java aplikacije sa bazom podataka)
 • Korišćenje eksternih Java biblioteka
 • Korišćenje GIT sistema za kontrolu verzija programskog koda
 • Korišćenje JUnit biblioteke za testiranje softvera

Modul 2. Osnove veb programiranja:

 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih HTML 4 i HTML 5 koncepata i struktura
 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih CSS koncepata i struktura
 • Korišćenje Eclipse java EE okruženja sa akcentom na segment za veb programiranje
 • Sposobnost korišćenja Apache Tomcat veb servera
  (bazični principi, puštanje aplikacije u produkciju - deploy)
 • Poznavanje koncepata i tehnologija Maven, Spring, Spring Boot, MVC (Model View Controler), Thymeleaf
 • Sposobnost programiranja bazične veb aplikacije koja koristi bazu podataka
 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih struktura JavaScript programskog jezika
 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih struktura Jquery i AJAX tehnologija
 • Sposobnost izrade kompetne veb aplikacije bazirane MVC arhitekturi

Modul 3. Napredno veb programiranje:

 • Poznavanje Dependency injection šablona
 • Poznavanje osnova objektno-relacionog mapiranja
 • Korišćenje Spring Data JPA uz Hibernate implementaciju
 • Poznavanje REST koncepata
 • Sposobnost izrade REST servisa korišćenjem Spring frameworka
 • Poznavanje JavaScript-a, koncepti potrebni za razumevanje React framework-a
 • Poznavanje ES6
 • Ovladavanje single-page application (SPA) konceptom
 • Korišćenje Bootstrap biblioteke, Sorting, Pagination
 • Autorizacija i Autentifikacija, osnove OAuth principa
 • Poznavanje Data Transfer Object koncepta
 • Korišćenje React frameworka za razvoj klijentskih front-end aplikacija (funkcijske komponente, klase, komponente, korišćenje JSX-a, properties, state, rutiranje, CRUD, asinhronost)

Završni ispit i sertifikacija:

 • Na kraju kursa organizuje se završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% bodova.

Mogućnost zaposlenja:

 • Polaznici koji na završnom testu Java web development kursa ostvare rezultat od 65% i više ukupno mogućih poena, biće preporučeni partnerskim kompanijama za poziv na selekciju za zaposlenje. Sa kojim kompanjijama FTN Informatika razvija partnerski odnos, možete pogledati na našem sajtu u sekciji "Partneri".

 • Pored navedenog, postoji mogućnost da polaznici koji uspešno završe kurs, odnosno, koji ostvare rezultat od minimalno 50% ukupno mogućih poena budu pozvani na selekciju za zaposlenje ili stručnu praksu, ukoliko u partnerskim kompanijama postoji više upražnjenih pozicija (bolji rezultat na završnom testu utiče na povećanje mogućnosti poziva na selekciju za zaposlenje).

 • Uslovi za poziv na selekciju su uspešno završavanje određenog kursa i postojanje otvorenih odgovarajućih pozicija za zaposlenje u partnerskim kompanijama.

Trajanje:

 • Ukupno trajanje kursa je 132 časa, od po 45 minuta, raspoređenih u 16-17 nedelja, organizovanih u tri modula, od kojih prvi traje 36 časova (5 nedelja), drugi 44 časa (5-6 nedelja), a treći 52 časa (6-7 nedelja). Predavanja se održavaju 3 puta nedeljno, po 4 časa (od 18:00 do 21:00 sat), a ispit se realizuje na kraju završne nedelje svakog modula.

Lokacija:

 • Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se na adresi: Laze Nančića 36, 21000 Novi Sad.

Cena:

 • Ukupna cena kursa iznosi 106.800 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u tri mesečne rate.

Prijava na kurs:

  • Ukoliko želite da se prijavite za upis, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs" (koje se nalazi iznad oglasa), zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu. 
  •  

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com