JAVA osnovni - priprema za OCA Java SE 8

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Knez Mihailova 6/VI, Beograd, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
Trajanje kursa:
12 dana / 36 časova
Vreme održavanja:
poslepodnevni
Gradovi u kojima se kurs održava:
Beograd, Online - putem interneta

CENA: 300 eur

Opis kursa

 NOVO: Ovaj kurs je dostupan ONLINE!

 

Šta ćete naučiti:

Kurs vam pruža osnovu za učenje Java SE tako da možete napravite svoje prve aplikacije ili proširite vaše znanje ukoliko imate određeno iskustvo u programiranju. U sklopu kursa naučićete kako da instalirate Javu, preuzmete razvojno okruženje. Naučićete koncepte OOP programiranja kao i ključne koncepte Java jezika. Upoznaćete se sa kolekcijama iz paketa java.utils kao i funkcionalnim interfejsima iz paketa java.util.function. Na kraju kursa dobićete test provere znanja koji je i ujedno priprema za polaganje OCA Java SE 8 Programmer Certification.

Kroz praktične primere polaznici će naučiti šta su objekti i klase kao i osnovne koncepte objektno-orijentisanog programiranja (nasleđivanje, učaurenje i polimorfizam). Koncept apstrakcije u Javi biće objašnjen pomoću apstraktnih klasa i interfejsa. Kroz veliki broj praktičnih primera, polaznici će steći polaznu osnovu za dalje bavljenje programiranjem, dok će im stečeno znanje objektno orijentisanog pristupa koristiti u bilo kom programskom jeziku koji se oslanja na ovu paradigmu.

Kurs je priprema za zvaničan Oracle sertifikat (Oracle Certified Associate (OCA) Java SE 8 Programmer I ispita ). Pokriva osnove programa Java SE 8, kao što su struktura klasa i interfejsa, varijable različitih tipova podataka, metoda, operatora, nizova, konstrukcija odluka i petlje. Ispit obuhvata rukovanje izuzecima i nekoliko najčešće korišćenih klasa iz Java API kao što su String, StringBuilder i ArrayList. Ovaj ispit ne uključuje puno Java 8-specifične jezičke funkcije. Uključuje uvod u funkcionalni stil programiranja sa lambda izrazima. Delimično pokriva novi API Datum i Vreme.

Potrebno predznanje:

Poželjno osnovno predznanje iz oblasti programiranja, u jednom od navedenih jezika: PHP, JavaScript, Python, C, C++.

Kome je kurs namenjen:

Kandidati zainteresovani za ovaj kurs su tipično entuzijasti za programiranje, koji žele da dopune svoje programersko / IT znanje ovom popularnom razvojnom tehnologijom. Ovaj kurs će vam biti koristan i ako ste se programiranjem bavili ranije, pa imate želju ili potrebu da dopunite svoje znanje, ili ako se nikada niste bavili programiranjem, i želite da uđete u ovaj dinamičan svet stabilnim prvim korakom.

Nakon kursa:

Ovaj kurs će vas pripremiti za polaganje Oracle Java SE 8 Programmer I 1Z0-808 ispita, koji obezbeđuje Oracle Certified Associate - Java SE 8 Programmer sertifikaciju. Ovo je osnovni nivo Oracle programerske sertifikacije, i međunarodno je priznat kao odlična stavka u CV-u bilo koga ko želi da se zaposli kao Java programer.

Ističemo:

Naše dugogodišnje iskustvo u radu sa polaznicima ovog kursa, i brojni polaznici koji su položili Oracle sertifikate su nas opskrbili dovoljnim znanjem da možemo sa sigurnošću da vas pripremimo za polaganje 1Z0-808 sertifikata, i da vas pripremimo za stvarni rad - imamo solidne materijale u vidu literature, prezentacija, praktičnih primera programa koji će vam sigurno biti od velike pomoći.

Prateći materijal:

Polaznici kursa dobijaju udžbenik koji uvodi u Java tehnologiju - Java SE Tom I – Osnove, kao i sve prezentacije i praktične primere koji se koriste u lekcijama.

Udžbenik je uključen u cenu.

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com