Embedded Software Development kurs

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 36, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
02.09.2024.
Trajanje kursa:
15 nedelja / 120 časova
Vreme održavanja:
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 120000 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje


 „Embedded Software Development” kurs 

 

Kurs Embedded software development namenjen je onima koji žele da steknu kompetencije junior software developera za razvoj embedded sistema. Embedded sistemi su računarski sistemi sa viskokim stepenom integracije hardvera i softvera, koji imaju široku primenu u automotive industriji, potrošačkoj elektronici, smart home sistemima itd.

Za pohađanje kursa poželjno je da polaznici poseduju odgovarajuća predznanja iz programiranja u nekom od programskih jezika srednjeg ili visokog nivoa (C, Java, C++, C# i slično). Kao pomoć u proceni programerskih veština interesenata za kurs, organizujemo besplatna preliminarna testiranja. Ukoliko znate da nemate predznanje iz programiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa Osnove programiranja, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na Embedded Software Development kursu.

Kurs Embedded Software Development podeljen je na tri modula: Osnovno i napredno programiranje u programskom jeziku C (modul 1), Osnove pisanja softvera za embedded sisteme (modul 2) i Razvoj naprednih embedded sistema (modul 3). Svaki termin nastave sastoji se iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima, i većeg broja primera i zadataka, kroz koje polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke namenjene utvrđivanju gradiva i sticanju samostalnosti u radu.

Za polaznike kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi. Pored navedenog, svakom polazniku je obezbeđena i oprema u vidu razvojnog sistema EK-TM4C123GXL i kompleta senzora, koju polaznici koriste za razvoj aplikacija tokom kursa i zadržavaju nakon završetka (cena opreme je uključena u cenu kursa).

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Osnove programskog jezika C:

 • Proceduralno programiranje u programskom jeziku C
 • Sposobnost programiranja osnovnih algoritamskih struktura
 • Korišćenje okruženja Code Composer Studio
 • Korišćenje alata za kompajliranje i analizu rada programa na sistemu EK-TM4C123GXL
 • Rad sa memorijom (stack, pokazivači, memorijski segmenti)
 • Korišćenje sistema za kontrolu verzija programskog koda (Git)
 • Mašinska reprezentacija brojeva (razni brojni sistemi, bitwise logičke operacije)

Modul 2. Osnove embedded sistema:

 • Osnovna struktura i namena embedded sistema
 • Pisanje softvera za embedded sisteme i mikrokontrolere
 • Upoznavanje sa mikrokontrolerom TM4C123G i razvojnim sistemom EK-TM4C123GXL
 • Prekidi
 • Osnove hardvera embedded sistema
 • Periferije mikrokontrolera (GPIO, tajmeri, EEPROM, PWM, ADC/DCA, watchdog)
 • Elementi embedded sistema (LED, tasteri, potenciometri, senzori, displeji, buzzeri…)
 • Osnovni algoritmi embedded softvera (mašina stanja, event loop)

Modul 3. Razvoj naprednih embedded sistema:

 • Komunikacione tehnologije (UART, I2C, SPI)
 • Režimi rada embedded sistema i mikrokontrolera
 • Osnove testiranja embedded sistema (jedinično testiranje, integraciono testiranje, sistemsko testiranje)
 • Metodologije i procesi razvoja embedded sistema
 • Operativni sistemi (FreeRTOS, Linux)
 • Sistemi namenjeni za rad u realnom vremenu
 • Automotive tehnologije (CAN, LIN, AUTOSAR)

Završni ispit i sertifikacija:

Na kraju kursa organizuje se završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu.

Trajanje:

Ukupno trajanje kursa je 120 časova, od po 45 minuta, organizovanih u tri modula. Nastava pojedinog modula traje 40 časova, organizovanih u 10 predavanja po 4 časa (od 18:00 do 21:00 sat). Održavaju se 3 predavanja nedeljno i ispit na kraju četvrte nedelje.

Lokacija:

Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se na adresi: Laze Nančića 36, 21000 Novi Sad.

Cena:

Ukupna cena kursa iznosi 120.000 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u tri mesečne rate.

Prijava na kurs:

Ukoliko želite da se prijavite za upis, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs" (koje se nalazi iznad oglasa), zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu. 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com