Android App Development kurs

Opšte informacije

Trajanje kursa:
14 nedelja / 120 časova
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 106800 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

 

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje

„Android App Development” kurs

"Android app development" kurs je namenjen osobama koje žele steći kompetencije junior developera za razvoj mobilnih aplikacija na Android platformi,uz mogućnost učestvovanja u procesu selekcije za zaposlenje u kompanijama IT sektora sa kojima FTN Informatika razvija partnerski odnos.

Preduslov za pohađanje kursa je poznavanje osnova programiranja u programskom jeziku Java ili drugom programskom jeziku visokog nivoa. Kao pomoć u proceni  programerskih veština eventualnih polaznika kursa, organizujemo besplatna preliminarna testiranja.

Ukoliko ste svesni da nemate predznanja iz progamiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa „Osnove programiranja”, koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na „Android App Development” kursu.

Kurs „Android App Development” je podeljen na dve logičke celine, odnosno, modula: Programski jezik Java (modul 1.) i Android platforma (modul 2).

Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela - u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka - u kojima polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu.

Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, mobilni uređaj, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Programski jezik Java:

 • Osnove strukturiranog programiranja (sekvenca, selekcija, iteracija, funkcije)
 • Osnove objektnog programiranja (apstrakcija, generalizacija, asocijacija, agregacija, kompozicija, nasleđivanje, polimorfizam)
 • Osnove relacionih baza podataka (relacioni model podataka, SQL, objektno-relaciono mapiranje)
 • Osnove konkurentnog programiranja (niti, sinhronizacija niti)
 • Osnove alata za razvoj softvera (IntelliJ, Git, Gradle)

Modul 2. Android platforma:

 • Uvod (mobilni uređaji, Android platforma, model Android komponenti, struktura Android projekta, Android API, Android Studio i Android SDK)
 • Aktivnosti (osnove aktivnosti, definisanje aktivnosti, životni ciklus aktivnosti, namere i filteri namera, startovanje aktivnosti, zadaci i povratni stek, upravljanje zadacima, osnove fragmenata, definisanje fragmenata, životni ciklus fragmenata)
 • GUI (XML, resursi, konfiguracije uređaja, UI šabloni, osnove pogleda, tipovi pogleda, osnove rasporeda, tipovi rasporeda, stilovi i teme, Materila design)
 • Servisi (asinhroni zadaci, osnove servisa, startovani i vezani servisi, definisanje servisa, životni ciklus servisa, testiranje servisa)
 • Prijemnici poruka (osnove prijemnika poruka, definisanje prijemnika poruka, zakazivanje zadataka)
 • Dobavljači sadržaja (datoteke, podešavanja, SQLite baza podataka, osnove dobavljača sadržaja, definisanje dobavljača sadržaja, ugrađeni dobavljači sadržaja, punjači)
 • Komunikacija (telefonija, SMS, mrežno programiranje, REST, JSON)
 • Lociranje i mape (osnove lociranja, Location API, osnove mapa, Maps API)
 • Senzori (osnove senzora, senzori pokreta, senzori pozicije, senzori okruženja)

Završni ispit i sertifikacija:

 • Na kraju kursa organizuje se završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu. Kurs je uspešno završen ako polaznik na završnom ispitu ostvari najmanje 50% bodova.

Mogućnost zaposlenja:

 • Polaznici koji na završnom testu Android app development kursa ostvare rezultat od 65% i više ukupno mogućih poena, biće preporučeni partnerskim kompanijama za poziv na selekciju za zaposlenje. Sa kojim kompanjijama FTN Informatika razvija partnerski odnos, možete pogledati na našem sajtu u sekciji "Partneri".
 • Pored navedenog, postoji mogućnost da polaznici koji uspešno završe kurs, odnosno, koji ostvare rezultat od minimalno 50% ukupno mogućih poena budu pozvani na selekciju za zaposlenje ili stručnu praksu, ukoliko u partnerskim kompanijama postoji više upražnjenih pozicija (bolji rezultat na završnom testu utiče na povećanje mogućnosti poziva na selekciju za zaposlenje).
 • Uslovi za poziv na selekciju su uspešno završavanje određenog kursa i postojanje otvorenih odgovarajućih pozicija za zaposlenje u partnerskim kompanijama.

Trajanje:

 • Ukupno trajanje kursa je 120 časova, od po 45 minuta, organizovanih u 2 modula. Nastava prvog modula traje 40 časova - organizovanih u 10 predavanja po 4 časa, dok nastava drugog modula traje 80 časova - organizovanih u 20 predavanja po 4 časa. Održavaju se 3 predavanja nedeljno i završni ispit na kraju kursa.

Lokacija:

 • Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se na adresi: Laze Nančića 36, 21000 Novi Sad.

Cena:

 • Ukupna cena kursa iznosi 106.800 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u tri mesečne rate.

Prijava na kurs:

 • Ukoliko želite da se prijavite za upis, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs" (koje se nalazi iznad oglasa), zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu. 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com