.NET Web Development kurs

Opšte informacije

Organizator:
Adresa:
Laze Nančića 36, Novi Sad, prikaži na mapi
Datum početka kursa:
03.09.2024.
Trajanje kursa:
15 nedelja / 132 časa
Vreme održavanja:
večernji
Gradovi u kojima se kurs održava:
Novi Sad

CENA: 106800 din | Moguće je plaćanje na rate.

Opis kursa

FTN Informatika - centar za obrazovanje u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, u saradnji sa Katedrom za informatiku Fakulteta tehničkih nauka organizuje  

 

„.NET Web Development” kurs

 

„.NET Web Development” je intenzivni kurs, namenjen osobama koje žele steći kompetencije junior developera za razvoj veb aplikacija na Microsoft .NET platformi, uz mogućnost učestvovanja u procesu selekcije za zaposlenje u kompanijama IT sektora sa kojima FTN Informatika razvija partnerski odnos.

Poželjno je da polaznici kursa imaju određena predznanja iz programiranja u programskim jezicima visokog nivoa (C#, Java, C++ i sl.). Kao pomoć u proceni programerskih veština eventualnih polaznika kursa, organizujemo besplatna preliminarna testiranja.

Ukoliko ste svesni da nemate predznanja iz programiranja ili to ustanovite na preliminarnom testiranju, možete se opredeliti za pohađanje kursa „Osnove programiranja” koji organizujemo kao pripremu za uspešno praćenje nastave na kuresvima naprednih tehnologija. Ako Vas interesuje veb dizajn, odnosno razvoj klijentskog dela veb aplikacija, preporučujemo upis na „Front-End Web Developmet” kurs. Ukoliko se želite obučiti za testiranje veb aplikacija, preporučujemo upis na „Test Developmet” kurs. Ako želite naučiti programiranje mobilnih aplikacija na Android platformi, možete se opredeliti za „Android App Developmet” kurs.  Oglase za naše kurseve „Osnove programiranja”, „Java Web Development”, „Front-End Web Development”, „Test Development” i „Android App Developmet”, možete pronaći na ovom sajtu.

Kurs „.NET Web Development” je podeljen na tri logičke celine, odnosno, modula: Osnove C# programiranja (modul 1.), Osnove .NET veb programiranja (modul 2.) i Napredno .NET veb programiranje (modul 3.).

Predavanja se sastoje iz kraćeg teoretskog dela, u kojem se polaznici upoznaju sa odgovarajućim konceptima i većeg broja zadataka, u kojima polaznici primenjuju naučene koncepte u praksi. Na kraju svakog predavanja polaznici dobijaju domaće zadatke, namenjene za utvrđivanje gradiva i sticanje samostalnosti u radu.

Za svakog polaznika kursa obezbeđen je računar, softver neophodan za realizaciju nastave i nastavni materijal u elektronskoj formi.

Sadržaj kursa i kompetencije koje obezbeđuje:

Modul 1. Osnove C# Programiranja:

 • Korišćenje Visual Studio okruženja
 • Poznavanje osnovnih koncepata objektnog programiranja (apstrakcija, generalizacija, polimorfizam)
 • Sposobnost programiranja osnovnih algoritamskih struktura
 • Sposobnost rada sa ulazom i izlazom (standardni ulaz/izlaz i fajl sistem)
 • Elementarni rad sa bazama podataka (osnove relacionog modela, SQL jezika i mehanizmi povezivanja C# aplikacije sa bazom podataka)
 • Korišćenje eksternih .NET biblioteka
 • Korišćenje GIT sistema za kontrolu verzija programskog koda
 • Korišćenje biblioteke za Unit testiranje softvera

Modul 2. Osnove veb programiranja:

 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih HTML 4 i HTML 5 koncepata i struktura
 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih CSS koncepata i struktura
 • Korišćenje Visual Studio okruženja sa akcentom na segment za veb programiranje
 • Sposobnost korišćenja IIS veb servera (bazični principi, puštanje aplikacije u produkciju - deploy)
 • Poznavanje koncepata i tehnologija .NET MVC (Model View Controler), Razor, HTML Helpers, Data Annotation, Data Binding, Data Validation.
 • Sposobnost programiranja bazične veb aplikacije koja koristi bazu podataka
 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih struktura JavaScript programskog jezika
 • Poznavanje osnovnih i jednog dela naprednih struktura JQuery
 • Sposobnost izrade kompetne veb aplikacije bazirane .NET MVC tehnologiji

Modul 3. Napredno veb programiranje:

 • Poznavanje koncepata i načina korišćenja Entity Framework
 • Poznavanje osnova objektno-relacionog mapiranja, Auto Mapper, LINQ
 • Scaffolding, Partial View
 • Poznavanje Dependency injection šablona
 • Poznavanje REST koncepata
 • Sposobnost izrade REST servisa korišćenjem ASP.NET Web API
 • Korišćenje Bootstrap biblioteke, Sorting, Pagination
 • AJAX, Ovladavanje single-page application (SPA) konceptom
 • Autorizacija i Autentifikacija, osnove OAuth principa.

Završni ispit i sertifikacija:

 • Na kraju kursa organizuje se završni ispit, koji obuhvata celokupno gradivo kursa. Po završetku kursa polaznicima se dodeljuju sertifikati o pohađanju ili uspešno završenom kursu, u zavisnosti od rezultata ostvarenih na završnom ispitu.

Mogućnost zaposlenja:

 • Polaznici koji na završnom testu .NET web development kursa ostvare rezultat od 65% i više ukupno mogućih poena, biće preporučeni partnerskim kompanijama za poziv na selekciju za zaposlenje. Sa kojim kompanjijama FTN Informatika razvija partnerski odnos, možete pogledati na našem sajtu u sekciji "Partneri".
 • Pored navedenog, postoji mogućnost da polaznici koji uspešno završe kurs, odnosno, koji ostvare rezultat od minimalno 50% ukupno mogućih poena budu pozvani na selekciju za zaposlenje ili stručnu praksu, ukoliko u partnerskim kompanijama postoji više upražnjenih pozicija (bolji rezultat na završnom testu utiče na povećanje mogućnosti poziva na selekciju za zaposlenje).
 • Uslovi za poziv na selekciju su uspešno završavanje određenog kursa i postojanje otvorenih odgovarajućih pozicija za zaposlenje u partnerskim kompanijama.

Trajanje:

 • Ukupno trajanje kursa je 132 časa, od po 45 minuta, organizovanih u tri modula. Nastava pojedinog modula traje 40 časova, organizovanih u 10 predavanja po 4 časa (od 18:00 do 21:00 sat). Održavaju se 3 predavanja nedeljno i ispit na kraju četvrte nedelje. Pre početka nastave na prvom modulu, organizuju se 3 pripremna predavanja u trajanju od po 4 časa, ukupno 12 časova.

Lokacija:

 • Nastava i ostale aktivnosti vеzane za kurs, realizuju se na adresi: Laze Nančića 36, 21000 Novi Sad.

Cena:

 • Ukupna cena kursa iznosi 106.800 RSD, uz mogućnost plaćanja cene u tri mesečne rate.

Prijava na kurs:

 • Ukoliko želite da se prijavite za upis, kliknite na dugme "Prijavite se na kurs" (koje se nalazi iznad oglasa), zatim popunite i pošaljite formular za prijavu, nakon čega ćemo Vam poslati mail sa detaljnim opisom procedure upisa i kalendarima kurseva u prilogu. 

Iskustva polaznika

Pogledajte ostale kurseve ovog organizatora


Prilikom informisanja i/ili prijavljivanja na kurs pozovite se na Kursevi.com